Nr 3 (2019)

Artykuły

Janusz T. Hryniewicz
5-28
Jakość rządzenia i sprawność biurokratyczna a polityka spójności na tle tradycji kulturowej Europy Środkowo-Wschodniej
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.1
PDF
Marta Balcerek-Kosiarz
29-44
Zastosowanie multi-level governance w samorządzie terytorialnym w Republice Federalnej Niemiec
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.2
PDF (English)
Krystian Nowak, Andrzej Pogłódek
45-60
Pełnomocnik Praw Małych Rdzennych Ludów Północy w Republice Sacha (Jakucja)
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.3
PDF
Jędrzej Skrzypczak
61-78
Ochrona dobrego imienia Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.4
PDF (English)
Marzena Barańska
79-106
Zarządzanie treścią w reklamie telewizyjnej na przykładzie wartości zdrowia
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.5
PDF (English)
Piotr Pawełczyk, Jakub Jakubowski
107-122
Nowe determinanty socjalizacji politycznej w dobie Internetu
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.6
PDF (English)
Ryszard Kowalczyk
123-146
O patriotyzmie Wielkopolskim – ze spuścizny regionalizmu wielkopolskiego XIX/XX wieku
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.7
PDF
Agnieszka Bielawska
147-180
Polityka chadecji w obliczu napływu syryjskich imigrantów do Republiki Federalnej Niemiec (2015–2017)
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.8
PDF (English)
Mirza Sabawoon
181-194
Strategia Unii Europejskiej wobec Afganistanu. Wybrane problemy
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.9
PDF (English)
Ryszard Ćwirlej
195-211
Poznański Czerwiec 1956 r. – Radio Poznańskie i Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa – ich role w przekazywaniu informacji o wydarzeniach poznańskich
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.10
PDF