Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej, red. J. Kornaś, R. Lisiakiewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 328.
PDF

Jak cytować

Bojarowicz, T. (2019). Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej, red. J. Kornaś, R. Lisiakiewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 328. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 213–217. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.11

Abstrakt

Recenzja
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.11
PDF