Strategia Unii Europejskiej wobec Afganistanu. Wybrane problemy

Main Article Content

Mirza Sabawoon

Abstrakt

Zamach na World Trade Center z 11 września 2001 roku był dowodem na zwiększające się zagrożenie terrorystyczne dla USA, ale również dla Unii Europejskiej. Nie dziwi zatem, że UE zaczęła walczyć z terroryzmem również poza jej własnym obszarem. Afganistan stanowił na tyle duże zagrożenie, że wspólnota europejska zdecydowała się na czynny udział najpierw w wojnie z talibami, a następnie w misji pokojowej na tamtym terenie. Artykuł pozwala prześledzić ewolucję zaangażowania Unii Europejskiej w pomoc Afganistanowi, w sprawę demokratyzacji, odbudowy kraju i jego struktur, stworzenia społeczeństwa obywatelskiego oraz poprawę jakości życia. Pochylono się też nad zapisami najnowszej strategii UE dla Afganistanu z 2017 roku, która najsilniejszy nacisk kładzie na kwestie przestrzegania praw człowieka, zwiększenia roli kobiet w życiu społecznym oraz zapewnieniu pokoju i stabilności w regionie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sabawoon, M. (2019). Strategia Unii Europejskiej wobec Afganistanu. Wybrane problemy. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 181-194. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.9
Dział
Artykuły
Biogram autora

Mirza Sabawoon, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mirza Sabawoon – Afgańczyk, doktorant w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z polityką społeczną i bezpieczeństwem międzynarodowym.

Referencje

 1. Afghanistan – Council conclusions (2017), Council of the European Union, https://www.consilium.europa.eu/media/23921/st13098en17.pdf, March 24, 2019.
 2. Afghanistan Economic Report (2016), The World Bank, http://documents.worldbank.org/curated/en/133091478581753334/pdf/109890-WP-P160737-PUBLICDARI-AFG-Development-Update-Oct-2016-DARI-final.pdf, March 24, 2019.
 3. Afghanistan opium survey 2017, UNODC, https://www.unodc.org/documents/cropmonitoring/Opium-survey-peace-security-web.pdf, March 24, 2019.
 4. Antczak A. (2011), Unia Europejska. Bezpieczeństwo, strategia, interesy, Wydawnictwo WSGE.
 5. Arzo A. (2010), Afganistan i społeczność międzynarodowa, Wydawnictwo Szabir.
 6. Corruption Perceptions Index 2017, Transparency International, https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017, March 24, 2019.
 7. Corruption Perceptions Index 2018, Transparency International, https://www.transparency.org/cpi2018, March 24, 2019.
 8. Country Strategy Paper Afghanistan 2003–2006, European Commission, http://afghandata.org:8080/xmlui/bitstream/handle/azu/13215/azu_acku_pamphlet_hv385_6_c686_2006a_w.pdf?sequence=1&isAllowed=y, March 24, 2019.
 9. Country Strategy Paper Afghanistan 2007–2013 (2013), European Commission, https://ec.europa.eu/europeaid/country-strategy-paper-afghanistan-2007-2013_en, March 24, 2019.
 10. European Union and Afghanistan sign Cooperation Agreement on Partnership and Development, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/20834/european-union-and-afghanistan-sign-cooperation-agreement-partnership-and-development_en, April 2, 24, 2019.
 11. Fazilyar F. (2016), International Community & Nation-State Building in Afghanistan 2001–2015, Wydawnictwo Szahar Ara.
 12. Hołdak K. (2007), Zaangażowanie UE w odbudowę Afganistanu, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 3–4.
 13. Klewiec W. (1996), Talibowie – uczniowie proroka, “Rzeczpospolita”, October 25, 1996.
 14. Misja policyjna UE w Afganistanie, Europejski Trybunał Obrachunkowy, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_07/SR_EUPOL_AFGHANISTAN_PL.pdf, March 24, 2019.
 15. Modrzejewska-Leśniewska J. (2010), Afganistan, Wydawnictwo Trio.
 16. [no author] (2017), UN: 39% of Afghans live below the poverty line, Wadsam, https://dari.wadsam.com/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-39-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7/, March 24, 2019.
 17. Security Council Press Statement on Kabul Process (2018), United Nations, https://www.un.org/press/en/2018/sc13251.doc.htm, March 24, 2019.
 18. United Nations Assistance Mission in Afghanistan (2016), Brussels Conference on Afghanistan 4–5 October 2016, http://mfa.gov.af/Content/Media/Documents/full_report_of_the_brussels_conference26102016112852816553325325.pdf, March 24, 2019.
 19. President George W. Bush Speech, footage, AP Archive, 2015, https://youtu.be/zz72vu_Kjw8, March 24, 2019.