Poznański Czerwiec 1956 r. – Radio Poznańskie i Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa – ich role w przekazywaniu informacji o wydarzeniach poznańskich

Main Article Content

Ryszard Ćwirlej

Abstrakt

Kluczowym problemem badawczym tego opracowania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Poznańskie Radio oraz Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa relacjonowały wydarzenia, które miały miejsce na ulicach Poznania w czerwcu 1956 roku. Zamiarem autora było wykazanie różnic w interpretacji tych samych wydarzeń, które podyktowane zostały punktami widzenia, zdeterminowanymi poprzez uwarunkowania polityczne. W 1956 roku Poznańska Rozgłośnia Polskiego Radia pełniła rolę propagandowej stacji, nadzorowanej przez władzę komunistyczną, podczas gdy nadająca z Monachium Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, finansowana przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki, mimo swojej wyraźnej, politycznej linii programowej zachowywała standardy obiektywnego informowania słuchaczy. Zdaniem autora RWE jako rozgłośnia „substytucyjna”, relacjonując te wydarzenia, przejęła faktyczną rolę informacyjną krajowej rozgłośni regionalnej, której ta nie mogła pełnić.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ćwirlej, R. (2019). Poznański Czerwiec 1956 r. – Radio Poznańskie i Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa – ich role w przekazywaniu informacji o wydarzeniach poznańskich. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 195-211. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.10
Dział
Artykuły
Biogram autora

Ryszard Ćwirlej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ryszard Ćwirlej – starszy wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Bibliografia

 1. Albert A. (1995), Najnowsza historia Polski 1914–1993, Warszawa.
 2. Bajka Z. (2008), Historia Mediów, Kraków.
 3. Cajzner M. (1997), Kulturotwórcza rola radia – z perspektywy BBC, w: Radio. Szanse i wyzwania. Materiały konferencji „Kulturotwórcza rola radia”, Kraków.
 4. Chomicz Z. (2000), 75 lat Polskiego Radia. Kalendarium 1925–2000, Warszawa.
 5. Chodubski A. J. (2006), Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk.
 6. Czubiński A., Topolski J. (1989), Historia Polski, Wrocław.
 7. Dobek-Ostrowska B. (2007), Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa.
 8. Dziki S., Chorążki W. (2000), Media lokalne i regionalne, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, Kraków.
 9. Frydryszek P. (2006), Uwagi i niepokoje radiowego praktyka, w: Radio. Szanse i wyzwania, Poznań.
 10. Frydryszek P. (1997), Od Radia Poznańskiego do Radia Merkury. 70 lat radiofonii w Wielkopolsce, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2.
 11. Geisler J. (1997), Czy inżynier może grać? Fragmenty wspomnień, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2.
 12. Górak-Czerska B. Jędrzejewski (red.) (1995), 70 lat Polskiego Radia, Warszawa.
 13. Grzelewska D. (1999), Historia polskiej radiofonii w latach 1926–1939, w: Prasa, radio, telewizja: zarys dziejów, red. D. Grzelewska, Warszawa.
 14. Hajdasz J. (2006), Szczekaczka, czyli Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, Poznań.
 15. Hermanowski M. (2018), Radiofonia w Polsce. Zarys dziejów, Poznań.
 16. Jachimowski M. (2006), Regionalne rozgłośnie Polskiego Radia jako media współkształtujące region periodycznej komunikacji medialnej, „Studia Medioznawcze”, nr 3(26).
 17. Jastrząb Ł. (2006), Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Poznański czerwiec 1956 – straty osobowe, Warszawa.
 18. Jankowiak S. (2006), Przed i po Czerwcu – Sytuacja w Poznaniu w 1956 roku, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2.
 19. Karwat J. (2006), Pacyfikacja miasta, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2.
 20. Kowalczyk R. (2007), Radio lokalne w Polsce, Poznań.
 21. Kowalczyk R. (2009), Zadania mediów lokalnych w społeczeństwie obywatelskim, w: Media dawne i współczesne, red. B. Kosmanowa, cz. IV, Poznań.
 22. Kubiak S. (1975), Poznańskie anteny, Warszawa.
 23. Kubaczewska W., Hermanowski M. (2008), Radio, historia i współczesność, Poznań.
 24. Kwiatkowski M. J. (1972), Narodziny Polskiego Radia, Warszawa.
 25. Machcewicz P. (2007), Radio Wolna Europa wobec wydarzeń w Polsce i na Węgrzech jesienią 1956 roku, w: Październik 1956 roku. Początek erozji systemu, Pułtusk.
 26. Makowski E. (2001), Poznański czerwiec 1956, Poznań.
 27. Miszczak S. (1972), Historia radiofonii i telewizji w Polsce, Warszawa.
 28. Myśliński J. (1990), Mikrofon i polityka. Z dziejów radiofonii polskiej 1944–1960, Warszawa.
 29. Nowak Jeziorański J. (1974), Polska droga ku wolności 1952–1973, Londyn.
 30. Nowak Jeziorański J. (1987), Wojna w Eterze, Gdzieś w Polsce.
 31. Roszkowski W. (2003), Historia Polski 1914–2001, Warszawa.
 32. Semelin J. (1999), Wolność w eterze, tłum. H. Abramowicz, Lublin.
 33. Topolski J. (1984), Metodologia Historii, Warszawa.
 34. Wallas T. (2004), Sukcesy oraz zagrożenia transformacji systemu politycznego w Polsce na progu XXI wieku. Wybrane aspekty, w: Życie polityczne w Polsce. Wybrane problemy, Poznań.
 35. Władyka W. (2007), Od Natolina do Natolina, w: Październik 1956 roku, Pułtusk.
 36. Zarzycki A. (2016), Tu mówi Poznań. Od radia poznańskiego do Radia Merkury, Poznań.
 37. Znaniecki F. (2001), Socjologia wychowania, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.
 38. „Głos Wielkopolski”, 29.06.1956.
 39. Kronika Miasta Poznania, Czerwiec 1956, nr2/2006
 40. Kronika Miasta Poznania, Banki Poznańskie, nr 2/1997