Józef Tymanowski, Rola i znaczenie Republiki Białoruś we współczesnej Europie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 245.
PDF

Jak cytować

Czachor, R. (2019). Józef Tymanowski, Rola i znaczenie Republiki Białoruś we współczesnej Europie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 245. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 218–221. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.12

Abstrakt

Recenzja
https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.12
PDF

Bibliografia

Czachor R. (2011), Polityka zagraniczna Republiki Białoruś w latach 1991–2011. Studium politologiczne, Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Polkowice.

Czachor R. (2016), Transformacja systemu politycznego Białorusi w latach 1988–2001, Wydawnictwo Uczelni Jana Wyżykowskiego, Polkowice.

Czwołek A. (2013), Opozycja polityczna na Białorusi (1989–2010), Studio VP, Gdańsk.

Mironowicz E. (2011), Polityka zagraniczna Białorusi 1990–2010, Transhumana, Białystok.

Topolski I. (red.) (2009), Białoruś w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.