Józef Tymanowski, Rola i znaczenie Republiki Białoruś we współczesnej Europie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 245.

Main Article Content

Rafał Czachor

Abstrakt

Recenzja

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czachor, R. (2019). Józef Tymanowski, Rola i znaczenie Republiki Białoruś we współczesnej Europie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 245. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 218-221. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.12
Dział
Recenzje

Bibliografia

  1. Czachor R. (2011), Polityka zagraniczna Republiki Białoruś w latach 1991–2011. Studium politologiczne, Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Polkowice.
  2. Czachor R. (2016), Transformacja systemu politycznego Białorusi w latach 1988–2001, Wydawnictwo Uczelni Jana Wyżykowskiego, Polkowice.
  3. Czwołek A. (2013), Opozycja polityczna na Białorusi (1989–2010), Studio VP, Gdańsk.
  4. Mironowicz E. (2011), Polityka zagraniczna Białorusi 1990–2010, Transhumana, Białystok.
  5. Topolski I. (red.) (2009), Białoruś w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.