Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna i relacje polsko-rosyjskie w programach wybranych partii politycznych i deklaracjach ich przedstawicieli w województwie warmińsko-mazurskim. Zarys analizy wyników badań terenowych
PDF

Słowa kluczowe

polsko-rosyjska współpraca transgraniczna
relacje polsko-rosyjskie
partie polityczne
programy partyjne

Jak cytować

Żęgota, K. (2020). Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna i relacje polsko-rosyjskie w programach wybranych partii politycznych i deklaracjach ich przedstawicieli w województwie warmińsko-mazurskim. Zarys analizy wyników badań terenowych. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 5–28. https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.1

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza jakościowa wyników wywiadów, przeprowadzonych z przedstawicielami ugrupowań politycznych z województwa warmińsko-mazurskiego pod kątem miejsca polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej oraz relacji polsko-rosyjskich w programach partii politycznych. Przeprowadzone badanie udowodniło, iż przedstawiciele wszystkich partii politycznych, uwzględnionych w wywiadzie, dostrzegają istotne miejsce relacji polsko-rosyjskich tak w programach swoich partii, jak i w życiu politycznym województwa warmińsko-mazurskiego. Przedstawiciele partii podkreślają znaczenie polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej dla funkcjonowania regionalnej sceny politycznej. Większość respondentów ocenia, iż stosunek mieszkańców regionu do Rosji i idei współpracy transgranicznej jest pozytywny.

https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.1
PDF

Bibliografia

Antoszewski A., Herbut R. (2004), Leksykon politologii, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław.

Aresztowany prokremlowski polityk rejestruje partię. Prokuratura stara się to zablokować, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zmiana-aresztowany-prokremlowski-polityk-rejestruje-partie,675455.html, 14.01.2019.

Bäcker R. i in. (2016), Metodologia badań politologicznych, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Warszawa.

Blisko ludzkich spraw (2015), Deklaracja wyborcza PSL.

Budge I. (1994), A new spatial theory of party competition, „British Journal of Political Science”, vol. 24 (4).

Budge I., Klingemann H. D., Volkens A., Bara J., McDonald M. (2006), Mapping Policy Preferences: Estimates for Parties, Electors, and Governments in Eastern Europe, European Union and OECD 1990–2003, Oxford University Press, Oxford.

Chodubski A. (2004), Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Dworczyk M. (2015), Polska polityka wschodnia, w: Myśląc Polska, Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy, Katowice, 3–5 lipca 2015 r.

Indraszczyk A. (2008), Problem bezpieczeństwa państwowego i międzynarodowego w programach polskich partii politycznych, „Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne”, nr 5.

Kitschelt H. (1999), Post-communist party systems: competition, representation and inter-party cooperation, University Press, Cambridge.

Koronowski M. (2018), Krzysztof Kacprzycki oficjalnie żegna się z SLD, http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,24137219,krzysztof-kacprzycki-oficjalnie-zegna-sie-z-sld.html, 18.01.2019.

Kwestionariusz wywiadu – Andrzej Maciejewski, Kuiz’15.

Kwestionariusz wywiadu – Andrzej Wyrębek, Wolność.

Kwestionariusz wywiadu – Bartosz Grucela, Razem.

Kwestionariusz wywiadu – Iwona Arent, Prawo i Sprawiedliwość.

Kwestionariusz wywiadu – Jacek Protas, Platforma Obywatelska RP.

Kwestionariusz wywiadu – Krzysztof Kacprzycki, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Kwestionariusz wywiadu – Michał Wypij, Porozumienie.

Kwestionariusz wywiadu – Mirosław Pampuch, Nowoczesna.

Kwestionariusz wywiadu – Tomasz Jankowski, Zmiana.

Kwestionariusz wywiadu – Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe.

Mair P. (2017), Rząd reprezentatywny vs rząd odpowiedzialny, w: Oblicza demokracji. Partie i systemy partyjne w ujęciu Petera Maira, red. W. Gagatek, K. Walecka, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków.

Nowoczesna Polska dla każdego (2016), https://nowoczesna.org/program/, 19.01.2019.

Polska przyszłości (2015), Program Platformy Obywatelskiej RP, Warszawa.

Raciborski J. (2003), Wybory i wyborcy, w: Demokratyzacja polska 1989–2003, red. J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, J. Kilian, Scholar, Warszawa.

Rapley T. (2010), Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, PWN, Warszawa.

Rosińska-Bukowska M. (2015), Handel rolno-spożywczy UE–Rosja – efekty rosyjskich sankcji, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, t. 15 (XXX), z. 1.

Tyrała M. (2018), Wpływ postulatów programowych na sukces wyborczy – na przykładzie partii: PiS, PO, ZL w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1.

Woźniak W. (2017), Programy polskich partii politycznych jako materiał empiryczny w badaniach dyskursu politycznego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2.

Wykaz partii wpisanych do ewidencji partii politycznych (na podstawie prawomocnych postanowień w sprawach o wpis do ewidencji przekazanych Państwowej Komisji Wyborczej przez Sąd Okręgowy w Warszawie w trybie określonym art. 15 ustawy o partiach politycznych), http://pkw.gov.pl/322_Wykaz_partii_politycznych, 22.11.2018.

Zawadzka K. (2016), Związki partnerskie mniejszości seksualnych w programach polskich partii politycznych, „Acta Politica Polonica”, nr 1 (35).

Zdrowie, Praca, Rodzina (2014), Program Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa.

Zmiana. Praca – Pokój – Patriotyzm. Program polityczny (2016), Warszawa.

Żęgota K. (2018a), Mały ruch graniczny w kontekście zmieniających się uwarunkowań relacji polsko-rosyjskich, w: Mały ruch graniczny w warunkach kryzysu w relacjach polsko-rosyjskich, red. A. Żukowski, M. Chełminiak, W. Kotowicz, K. Żęgota, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.

Żęgota K. (2018b), Relacje z Federacją Rosyjską w programach wybranych polskich ugrupowań politycznych – zarys analizy ilościowej i jakościowej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 4(63).