Nr 1 (2020)

Artykuły

Krzysztof Żęgota
5-28
Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna i relacje polsko-rosyjskie w programach wybranych partii politycznych i deklaracjach ich przedstawicieli w województwie warmińsko-mazurskim. Zarys analizy wyników badań terenowych
https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.1
PDF
Stanisław Wójcik
29-41
Samorząd terytorialny w perspektywie personalizmu społecznego
https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.2
PDF
Arkadiusz Nyzio
43-73
Straże gminne – problemy, wyzwania i propozycje reform
https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.3
PDF
Bogdan Koszel
75-96
Unia Europejska i konflikt na Ukrainie (2014–2018)
https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.4
PDF (English)
Marek Tyrała
97-113
Wpływ kultury politycznej na proces funkcjonowania demokracji w Polsce w latach 2006–2018
https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.5
PDF
Marek Pogonowski
115-132
Prewencja rentowa jako metoda przeciwdziałania niezdolności do pracy. Wybrane aspekty
https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.6
PDF
Renata Gabryszak
133-146
Społeczny model niepełnosprawności a lokalny system wsparcia osób niepełnosprawnych na przykładzie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie w latach 2013–2016
https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.7
PDF
Krzysztof Tomaszewski
147-169
Rola czynnika ludzkiego w kształtowaniu polityki energetycznej współczesnego państwa
https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.8
PDF
Anna Sakson-Boulet
171-192
Program priorytetowy „Czyste Powietrze” – ocena i perspektywy
https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.9
PDF (English)
Grzegorz Piwnicki
193-228
Anomia jako kulturowy stan społeczeństwa polskiego w czasach nowożytnych praprzyczyną dystopii integracji z Unią Europejską
https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.10
PDF