Anomia jako kulturowy stan społeczeństwa polskiego w czasach nowożytnych praprzyczyną dystopii integracji z Unią Europejską

Main Article Content

Grzegorz Piwnicki

Abstrakt

W artykule zaprezentowano analizę problemu dotyczącego integracji z Unią Europejską przez pryzmat uwarunkowań historycznych, które mają istotny wpływ na włączenie Polski do obszaru centrum Europy. Założono, że jest to wynikiem podziału ekonomicznego na Europę Zachodnią (kapitalistyczną) i Wschodnią (rolniczą) w XVI wieku. To implikowało odmienność kulturową tych obszarów istniejącą do czasów obecnych w układzie centro-peryferyjnym. Podział ten wygenerowały, stosunki feudalne do II połowy XIX wieku na Wschodzie i kapitalistyczne na Zachodzie. Brak nowoczesnego państwa z jego strukturami administracyjnymi, silnej władzy i armii, mieszczaństwa (burżuazji) oraz nowych prądów religijnych (protestantyzmu) złożyły się na swoistego rodzaju rozwój anomii i dystopii w Polsce. Drugim wątkiem analizy naukowej było zagadnienie zaniechania integracji z Unią Europejską po 2015 roku. W wyniku tego zaistniała możliwość znalezienia się Polski poza centrum cywilizacyjnym Europy Zachodniej. Wizja Polski, jako peryferia Europy jest swoistą anomią i dystopią dla społeczeństwa i państwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piwnicki, G. (2020). Anomia jako kulturowy stan społeczeństwa polskiego w czasach nowożytnych praprzyczyną dystopii integracji z Unią Europejską. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 193-228. https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.10
Dział
Artykuły
Biogram autora

Grzegorz Piwnicki, Uniwersytet Gdański

Grzegorz PIWNICKI – profesor zwyczajny UG, historyk i politolog jest kierownikiem Zakładu Europeistyki i Nauki o Polityce w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych. Zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce europeistycznej, polskiej kulturze politycznej w przeszłości i teraźniejszości, historii Polaków na Kaukazie w XIX wieku, a także dziejach Polskiej Marynarki Wojennej. W dorobku ma ponad 200 publikacji naukowych w tym 8 książek. Jest członkiem PTNP.

Bibliografia

 1. Beniuszys P. (2019), Bronimy się przed Polexitem, „Gazeta Wyborcza” z dn. 3.01.
 2. Barcz J. (2019), Unia Europejska wobec nieprawidłowości, „Res Humania Humanizm Racjonalizm Kultura Świecka” 1/158.
 3. Dostatni T. (2017), Partie ewangelii nie głoszą, „Gazeta Wyborcza” z dn. 6.04.
 4. Durkheim E. (1961), Typy samobójstw, w: J. Szacki, Durkheim, Warszawa.
 5. Głażewski M. (2010), Dystopia albo ontologia Zło-bytu, „Przegląd Pedagogiczny”.
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997.
 7. Kopeć J. (2018), Stany Zjednoczone Europy, „Gazeta Wyborcza” z dn. 5–6.05.
 8. Korzeniowski K. (2002), Utrata i poszukiwanie społeczno-politycznego sensu. Anomia i paranoja polityczna, w: Postawy psychologii politycznej, pod red. K. Skarżyńskiej, Poznań.
 9. Krasowski R. (2016), Czas Kaczyńskiego. Polityka jako wieczny konflikt, Warszawa.
 10. Kula W. (1983), Historia, zacofanie, rozwój, Warszawa.
 11. Lewandowski J. (2018), Unia Europejska jest jak zdrowie…, „Gazeta Wyborcza” z dn. 7.12.
 12. MacIver R. (1950), The ramparts guard, New York.
 13. Majmurek J. (2017), To młodzi urządzą naprawdę świecki kraj, „Gazeta Wyborcza” z dn. 8.03.
 14. Małowist M. (1973), Wschód a Zachód Europy w XIII–XVI wieku. Konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych, Warszawa.
 15. Merton R. K. (1982), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa.
 16. Norwid C. K. (1984), Pisma wierszem i prozą, Warszawa.
 17. Olszewski M. (2018), Kraj na kłamstwie zbudowany Polacy kochają czuć się urażeni, „Gazeta Wyborcza” z dn. 25–26.08.
 18. Orwell G. (1988), Rok 1984, Warszawa.
 19. Piwnicki G. (2017), Syndrom integracji w stosunkach Polski z Unią Europejską po roku 2015, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3.
 20. Piwnicki G. (2016), Dylematy wprowadzenia euro w Polsce przez pryzmat polityczny i gospodarczy, „Przegląd Polityczny”, nr 1.
 21. Piwnicki G. (2017), Relacje państwo – kościół na przełomie XX i XXI wieku. Przypadek Polski, „Cywilizacja i Polityka”, nr 15.
 22. Podstawy psychologii politycznej (2002), red. K. Skarżyńska, Poznań.
 23. Polskie encyklopedie humanistyczne.
 24. Rupnik J. (2018), Wywiad dla Newsweeka, Coraz mniej Unii, przeprowadził M. Nowicki, „Newsweek” z dn. 15–21.10.2018.
 25. Sikorski Cz. (2016), Toksyczny patriotyzm PiS, „Przegląd” z dn. 21–27 listopada 2016.
 26. Skarga B. (2009), Przeciw nienawiści, „Gazeta Wyborcza” z dn. 19–20 września 2009.
 27. Skarżyński S. (2018), Czy królewna Warszawa rzuci księcia Europę, „Gazeta Wyborcza” z dn. 12–13.05.2018.
 28. Sosnowska A. (2004), Zrozumieć zacofanie. Spór historyków o Europę Wschodnią (1947–1994), Trio, Warszawa.
 29. Starnowski M., Wielgosz P. (2007), Przedmowa do: I. Wallerstein, Analiza systemów – światów, Warszawa, s. I–XXXIV.
 30. Sztompka P. (2003), Socjologia, Kraków.
 31. Utopie, antyutopie, dystopie (2017), pod red. J. Barwicka-Tylek, P. Eckhard, M. Guzy, Prace KNHD 2017, Kraków.
 32. Wallerstein I. (2007), Analiza systemów światów, Warszawa.
 33. Wężyk K. (2017), rozmawia z Georiem Friedmanem, Polacy robią swoje, Unia może Wam skoczyć, „Gazeta Wyborcza” z dn. 25.02.
 34. Wilgocki M. (2017), Trudno nie mieć skojarzeń z faszyzmem, rozmowa z o. Tomaszem Dostatnim z dn. 4.04.
 35. Wróbel S. (2018), Idea Europy, „Przegląd Polityczny”, nr 151/152.
 36. Wywiad dla Polski z Timotym Synderem przeprowadzony przez T. Targańskiego, z dn. 2.08.2019.