Dobra zmiana? Niemcy na antenie Wiadomości TVP w 2015 i 2017 r.

Main Article Content

Marcin Piechocki
Jacek Wyszyński

Abstrakt

Artykuł jest rezultatem analizy zawartości głównych wydań Wiadomości TVP, które zostały wyemitowane pomiędzy 1.03 a 31.05 2015 i 2017 roku. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ukazywane w nich są Niemcy i czy można mówić o zmianie w tym zakresie, która jest wynikiem wyborów w 2015 roku. Badanie pokazuje, że tematyka niemiecka nie ma neutralnego charakteru, a Niemcy są często instrumentalnie wykorzystywane jako negatywny punkt odniesienia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piechocki, M., & Wyszyński, J. (2020). Dobra zmiana? Niemcy na antenie Wiadomości TVP w 2015 i 2017 r. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 29-43. https://doi.org/10.14746/ssp.2020.2.2
Dział
Artykuły
Biogramy autorów

Marcin Piechocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marcin PIECHOCKI – dr hab., prof. UAM pracujący w Zakładzie Dziennikarstwa WNPiD UAM. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół relacji systemu medialnego z systemem politycznym oraz manipulacji w mediach. Jest członkiem zespołu badawczego CAST oraz międzynarodowego zespołu badawczego, w którego skład wchodzą naukowcy z: Uniwersytetu w Poczdamie, Uniwersytetu Przyjaźni Narodów w Moskwie oraz UAM w Poznaniu.

Jacek Wyszyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jacek WYSZYŃSKI – dr, adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej WNPiD UAM. W kręgu jego zainteresowań naukowych pozostają: szeroko pojęte nowe media, zagadnienia neutralności sieciowej, Next Generation Internet, metodologia badań medioznawczych oraz cyfrowe repozytoria materiałów video. Twórca systemu do analizy zawartości programów telewizyjnych CAST (http://cast.info.pl). Przewodniczący Rady Centrum Informatycznego UAM, członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Bibliografia

 1. Berelson B. (1952), Content analysis in communication research, New York.
 2. Doktorowicz K. (2010), Polski system mediów publicznych. Jak to się stało?, w: Media publiczne. System medialny w Polsce – pytania i dezyderaty, pod red. P. Bielawskiego, A. Ostrowskiego, Wrocław.
 3. Idzik J., Klepka R. (2019), O analizie zawartości, czyli jak badać medialne obrazy świata?, w: Medialne obrazy świata, t. 2: Polityka i bezpieczeństwo w relacjach medialnych, pod red. R. Klepki, J. Idzika, Kraków.
 4. Luke D., Caburnay C., Cohen E. (2011), How Much Is Enough? New Recommendations for Using Constructed Week Sampling in Newspaper Content Analysis of Health Stories, “Communication Methods and Measures”, 5, s. 76–91.
 5. Krippendorff K. (2004), Content Analysis. An Introduction to Its Methodology, Sage Publications.
 6. Mrozowski M., Popadiak-Kuligowska T. (2016), Ekspertyza programów informacyjnych głównych wydań TVP1 Wiadomoś ci, TVN Fakty, Polsat Wydarzenia z okresu 4.02.2016 r. do 11.02.2016 r. Raport koń cowy, Warszawa, https://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/komunikaty/12.04.2016/krrit_eksperyza.pdf, 23.01.2018.
 7. Neuendorf K. (2002), The Content Analysis Guidebook, Sage Publications.
 8. Niven D. (2003), Objective Evidence on Media Bias: Newspaper Coverage of Congressional Party Switchers, “Journalism & Mass Communication Quarterly”, 80(2), s. 311–326.
 9. Orłowski M. (2017), PiS w spocie wideo manipuluje i oskarża Tuska o zdradę. Sprawdziliśmy tezę po tezie, „Gazeta Wyborcza”, https://wyborcza.pl/7,75398,21471645,pis-w-spocie-wideo-manipuluje-i-oskarza-tuska-o-zdrade-sprawdzilismy.html, 24.01.2018.
 10. Piechocki M., Wyszyński J. (2018), The image of Russia in the Wiadomości news service of Polish National Television in 2017, „PolitBook”, nr 4.
 11. Przyłęcki P. (2012), Populizm w polskiej polityce. Analiza dyskursu polityki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 12. Riffe D., Stephen L., Frederick F. (2014), Analyzing media messages: Using quantitative content analysis in research, Third edition,Taylor and Francis.
 13. ROB (2005), Gra z dziadkiem przegrana, „Express Bydgoski” z 11 października 2005.
 14. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych, Dz. U. 2016, poz. 929.
 15. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2005 r.. Sygnatura: IV CK 304/05, https://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?Sygnatura=IV%20CK%20304/05, 26.01.2018.