Działania Wielkiej Brytanii na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa północno-wschodniej flanki NATO w obliczu aktywności wojskowej Rosji na Ukrainie

Main Article Content

Łukasz Jureńczyk

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są działania Wielkiej Brytanii ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa państw północno-wschodniej flanki NATO w kontekście kryzysu na Ukrainie. W pierwszej części tekstu omówione zostało zaangażowanie Wielkiej Brytanii w zapewnienie bezpieczeństwa Polski i państw bałtyckich w XX wieku, w tym przede wszystkim zachowanie przez nie niepodległości. Druga część poświęcona została reakcji Londynu na działania zbrojne Rosji na Ukrainie w obszarze politycznym i gospodarczym. W trzeciej części omówiono wojskowe aspekty wsparcia przez Wielką Brytanię bezpieczeństwa Polski i państw Bałtyckich w okresie kryzysu na Ukrainie. Zakres politycznej reakcji Londynu na kryzys na Ukrainie był ograniczony. Nie mniej jednak Wielka Brytania zdecydowanie włączyła się w działania wojskowe na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa państw północno-wschodniej flanki NATO.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jureńczyk, Łukasz. (2020). Działania Wielkiej Brytanii na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa północno-wschodniej flanki NATO w obliczu aktywności wojskowej Rosji na Ukrainie. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 93-106. https://doi.org/10.14746/ssp.2020.2.5
Dział
Artykuły
Biogram autora

Łukasz Jureńczyk, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Łukasz JUREŃCZYK – dr hab., prof. UKW, absolwent politologii, europeistyki i administracji. W 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 2018 r. stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2008 roku pracuje w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Specjalizuje się w międzynarodowych stosunkach politycznych i polityce bezpieczeństwa. Jest autorem monografii pt. Polska misja w Iraku. Implikacje dla Iraku i Polski (2010), Wojna z talibami i Al-Kaidą. Afganistan w latach 1994–2012 (2013), Polska misja w Afganistanie. Wojsko Polskie w operacji reagowania kryzysowego NATO (2016) i Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wojsko Polskie w operacjach reagowania kryzysowego NATO (2016), współredaktorem ośmiu monografii zbiorowych oraz autorem ponad pięćdziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach.

Bibliografia

 1. About Us, EUAM Ukraine. https://www.euam-ukraine.eu/our-mission/about-us/, 16.04.2019.
 2. Allied Command Operations (2015), NATO Response Force / Very High Readiness Joint Task Force. Fact Sheet, 9.03.2015, Internet Archive, https://web.archive.org/web/20150414014221/http://www.aco.nato.int/page349011837.aspx, 16.04.2019.
 3. Brussels Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Brussels 11–12 July 2018, Brussels, 12.07.2018, NATO, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm.
 4. Cawkwell T. W. (2016), UK Communication Strategies for Afghanistan, 2001–2014, Routledge, London–New York.
 5. David S. (2016), Obama: the reluctant realist, w: US Foreign Policy and Global Standing in the 21st Century. Realities and Perceptions, red. E. Inbar, J. Rynhold, Routledge, London–New York.
 6. Enhanced Forward Presence (eFP), UK Army, https://www.army.mod.uk/deployments/baltics/, 16.04.2019.
 7. General Assembly UN, Resolution adopted by the General Assembly on 27 March 2014. 68/262. Territorial integrity of Ukraine, New York, 27.03.2014, United Nations, https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/262, 10.04.2019.
 8. Gowland D. (2017), Britain and the European Union, Routledge, London–New York.
 9. Hankewitz S. (2019), Estonia awards 600 British troops for their service, 25.02.2019, „Estonian World”, https://estonianworld.com/security/estonia-awards-600-british-troops-for-their-service/.
 10. Her Majesty Government (2015), National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015. A Secure and Prosperous United Kingdom, London, Assets, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/478933/52309_Cm_9161_NSS_SD_Review_web_only.pdf, 10.04.2019.
 11. House of Lords. European Union Committee, 6th Report of Session 2014–15. The EU and Russia: before and beyond the crisis in Ukraine, London, 20.02.2015, UK Parliament, https://publications.parliament.uk/pa/ld201415/ldselect/ldeucom/115/115.pdf, 10.04.2019.
 12. Korsak E., Miernicka M., Zieliński M. (2017), Brytyjczycy i Rumuni w Orzyszu, 14.04.2017, „Polska Zbrojna”, https://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/22359?t=Brytyjczycy-i-Rumuni-w-Orzyszu#, 16.04.2019.
 13. Koval N. (2018), United Kingdom, w: Understanding Strategic Adaptations: Security Strategies and Policies after 2014, red. H. Maksak, R. Q. Turcsányi, M. Vorotnyuk, Strategic Policy Institute, Bratislava–Kyiv.
 14. Kramer A. E. (2018), Russia Expels 23 British Diplomats, Escaleting Row Over Ex-Spy’s Poisoning, 17.03.2018, “The New York Times”, https://www.nytimes.com/2018/03/17/world/europe/russia-expel-britain-diplomats.html, 16.04.2019.
 15. Lesiecki R. (2018), Batalion NATO w Polsce jest od roku. „Obietnica szczytu w Warszawie została zrealizowana”, 16.03.2018, Defence24, https://www.defence24.pl/batalion-nato-w-polsce-jest-od-roku-obietnica-szczytu-w-warszawie-zostala-zrealizowana, 16.04.2019.
 16. Lorenz W. (2019), Priorytety obronne państw północnej flanki NATO, 8.05.2019, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, https://www.pism.pl/publikacje/Priorytety_obronne_pa_stw_p__nocnej_flanki_NATO, 20.02.2020.
 17. Memorandum on security assurances in connection with Ukraine’s accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 5.12.1994, United Nations, https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/No%20Volume/52241/Part/I-52241-0800000280401fbb.pdf, 10.04.2019.
 18. Ministry of Defence (2017), UK steps up to take command of NATO task force, 11.01.2017, Government UK, https://www.gov.uk/government/news/uk-steps-up-to-take-command-of-nato-task-force, 16.04.2019.
 19. Morris N., Usborne D., Ukraine crisis: This is Europe’s biggest crisis in the 21st century, warns William Hague as Russia defiantly threatens a military assault on Crimea, 4,03.2014, „The Independent”, https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-western-countries-scramble-to-respond-to-russia-as-acting-president-appeals-to-moscow-9166748.html, 16.04.2019.
 20. NATO’s Enhanced Forward Presence, 03.2019, NATO, https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_04/20190402_1904-factsheet_efp_en.pdf, 16.04.2019.
 21. Nicholls D. (2018), Gavin Williamson commits extra British troops in Ukraine to stop Russia ‚reversing Cold War outcome’, 20.09.2018, „The Telegraph”, https://www.telegraph.co.uk/news/2018/09/20/gavin-williamson-commits-extra-british-troops-ukraine-stop-russia/, 16.04.2019.
 22. Package of Measures for the Implementation of the Minsk Agreements, Minsk, 11.02.2015, United Nations, https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/UA_150212_MinskAgreement_en.pdf, 10.04.2019.
 23. Press Association, British troops land in Estonia for Nato mission to deter Russia, 18.03.2017, „The Guardian”, https://www.theguardian.com/uk-news/2017/mar/18/british-troops-land-in-estonia-for-nato-mission-to-deter-russia, 16.04.2019.
 24. Protocol on the results of consultations of the Trilateral Contact Group, Minsk, 5.09.2014, OSCE, https://www.osce.org/home/123257, 10.04.2019.
 25. RAF Typhoon Jets Arrive In Estonia, 25.04.2019, RAF, https://www.raf.mod.uk/news/articles/raf-typhoon-jets-arrive-in-estonia/, 16.04.2019.
 26. Rowe P. (2016), Legal Accountability and Britain’s Wars 2000–2015, Routledge, London–New York.
 27. Szymański P. (2019), Konsekwencje brexitu dla polityki bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii i wschodniej flanki NATO, 3.04.2019, Ośrodek Studiów Wschodnich, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2019-04-03/konsekwencje-brexitu-dla-polityki-bezpieczenstwa-wielkiej, 28.02.2020.
 28. Telegraph Reporters, British troops arrive in Estonia to deter Russian aggression in one of biggest deployments to region in decades, 18.03.2017, „The Telegraph”, https://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/18/british-troops-arrive-estonia-deter-russian-aggression-one-biggest/, 16.04.2019.
 29. The Royal Welsh Arrive In Estonia, 30.10.2017, Forces Network, https://www.forces.net/news/royal-welsh-arrive-estonia, 16.04.2019.
 30. Tomaszewski J. (2015), Wybrane aspekty polityki bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr IV.
 31. Wales Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Wales, Newport, 5.09.2014, NATO, https://www.nato.int/cps/ic/natohq/official_texts_112964.htm, 10.04.2019.
 32. Warsaw Summit Communiqué Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8–9 July 2016, Warsaw, 9.07.2016, NATO, https://www.nato.int/cps/ic/natohq/official_texts_133169.htm, 10.04.2019.
 33. Zieliński M. (2017), Jakim uzbrojeniem dysponuje Batalionowa Grupa Bojowa?, 25.04.2017, „Polska Zbrojna”, https://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/22423?t=Jakim-uzbrojeniem-dysponuje-Batalionowa-Grupa-Bojowa-, 16.04.2019.