Dialog na łamach tygodników opinii w Polsce – rzeczywistość czy mistyfikacja?

Main Article Content

Roman Bäcker
Maria Lewandowska

Abstrakt

Celem artykułu było zbadanie, jaki jest poziom dialogiczności w tygodnikach opinii w Polsce. Hipoteza zakładała, że redakcje często poruszają te same tematy, ale w dyskusji trudno znaleźć merytoryczne odpowiedzi na argumenty drugiej strony sporu. Badanie wykazało, że dziennikarze poruszają te same kwestie zdecydowanie rzadziej, niż mogłoby się wydawać. Najczęściej powtarzającymi się kwestiami są zwykle najważniejsze tematy, odnoszące się do bieżących wydarzeń politycznych. Dziennikarze nawiązują wzajemnie do swoich artykułów, wykorzystując zarówno argumenty merytoryczne, jak i erystyczne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bäcker, R., & Lewandowska, M. (2020). Dialog na łamach tygodników opinii w Polsce – rzeczywistość czy mistyfikacja?. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 65-82. https://doi.org/10.14746/ssp.2020.3.4
Dział
Artykuły
Biogramy autorów

Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Roman BÄCKER – prof. dr hab., kierownik Katedra Filozofii i Teorii Polityki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w latach 2010–2016 prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się problematyką niedemokratycznych reżimów politycznych, a przede wszystkim totalitaryzmu. Wspólnie z zespołem napisał podręcznik do metodologii badań politologicznych (open access, 2016). Jest autorem siedmiu książek w tym: Nietradycyjna teoria polityki (Toruń, 2011), Międzywojenny eurazjatyzm. Między kontrakulturacją a totalitaryzmem? (Łódź 2000), Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina (Toruń 2007).

Maria Lewandowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Maria LEWANDOWSKA – mgr, doktorantka na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia doktoranckie z zakresu nauk o polityce). Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Do jej głównych zainteresowań badawczych należą związki polityki i mediów masowych, media audiowizualne, media społecznościowe oraz dziennikarstwo, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii profesjonalizmu i etyki. Jest autorką książki Profesjonalizm dziennikarski Kuby Wojewódzkiego (Toruń 2019).

Bibliografia

 1. Berger A. (2012), Media and Society: A Critical Perspective, Lanham.
 2. Biedroń W. (2017), To, co zrobiono z ciałami ofiar, jest haniebne, „W Sieci”, nr 23.
 3. Bolek K. (2011), Gotowa wizja świata, czyli mechanizmy perswazji, propagandy i manipulacji w służbie public relations, w: Manipulacja w mediach. Media o manipulacji, pod. red. T. Gackowskiego, J. Dziedzic, Warszawa.
 4. Dearing J. W., Rogers E. M. (1996), Agenda-setting, „Communication Concepts”, vol. 6, Thousand Oaks.
 5. Fąka P. (2007), Dialog – koncepcje, problemy badawcze, kontrowersje, „Językoznastwo” 1 (1).
 6. Fetzer A., Lauerbach G. E. (2007), Introduction: Political discourse in the media: cross-cultural perspectives, w: Political discourse in the media: cross-cultural perspectives, red. A. Fetzer, G. E. Lauerbach, Amsterdam.
 7. Furman W., Kaliszewski A., Wolny-Zmorzyński K. (2009), Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa.
 8. Grochal R. (2017), Na dworze pani Beaty, „Newsweek”, nr 27.
 9. Iłowiecki M. (2007), Wojna idei w mediach, w: Wojna w mediach, pod. red. W. Piątkowskiej-Stepaniak, B. Nierenberga, Opole.
 10. Janecki S. (2017), Być jak Beata Szydło, „W Sieci”, nr 23.
 11. Grochal R., Markowicz A. (2017), Jeśli PiS chce wojny, to będzie ją miało, „Newsweek”, nr 24.
 12. Kalukin R. (2017), Parszywa osiemnastka, „Polityka”, nr 23.
 13. Kreft J. (2016), Koniec dziennikarstwa, jakie znamy. Agregacja w mediach, Kraków.
 14. Makowski M. (2017), Beata Szydło Superstar, „Do Rzeczy”, nr 23.
 15. McQuail D. (2007), Teoria komunikowania masowego, tłum. M. Bucholc, A. Szulżycka, Warszawa.
 16. Modrzejewska E. (2013), Dziennikarz – odtwórca czy twórca sporu politycznego? O taktykach argumentacyjnych w prasowych doniesieniach o polityce, „Forum Arthis Rhetoricae”.
 17. Piekot T. (2006), Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Kraków.
 18. Pyza M., Wikło M. (2017), Makabra w moskiewskim prosektorium, „W Sieci”, nr 23.
 19. Schäffner Ch., Bassnett S. (2010), Introduction. Political discourse, media and translation: exploring synergies, w: Political discourse, media and translation, red. Ch. Schäffner, S. Bassnett, Newcastle.
 20. Shopenhauer A. (2014), Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, przeł. B. i Ł. Konorscy, Warszawa.
 21. Skwieciński P. (2017), A rząd się trzyma, „W Sieci”, nr 25.
 22. Wildstein B. (2017), Ekshumacje i smoleńskie kłamstwo, „W Sieci”, nr 23.