Elementy metodologii inżynierii społecznej stosowane podczas pandemii COVID-19
PDF (English)

Słowa kluczowe

socjotechnika
technologia informatyczna i komputerowa
pandemia COVID-19
wpływ
perswazja mediów tradycyjnych
sieci społecznościowe
eksploatacja mediów

Jak cytować

Trukhachov, O. (2021). Elementy metodologii inżynierii społecznej stosowane podczas pandemii COVID-19. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 5–18. https://doi.org/10.14746/ssp.2021.4.1

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na elementach inżynierii społecznej (SI) wykorzystywanych przez poszczególne państwa we własnym interesie podczas pandemii COVID-19. Elementy te wykorzystano do kształtowania negatywnej opinii publicznej, zmiany krajobrazu politycznego i zmniejszenia zaufania obywateli do własnych rządów. Zaliczają się do nich wpływ i perswazja. Tradycyjne media i sieci społecznościowe odgrywają główną rolę w wykorzystaniu tych elementów SI. SI ma długą historię studiów teoretycznych jako zjawiska naukowego. Praktyczne elementy SI mają duży arsenał, od narzędzi rządowych po metody wpływania na jednostki. Celem artykułu jest wykazanie wykorzystania elementów SI, wpływu i perswazji przez zainteresowane państwa i rządy w celu uzyskania określonych preferencji zarówno dla polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej.

https://doi.org/10.14746/ssp.2021.4.1
PDF (English)

Bibliografia

EEAS SPECIAL REPORT: Disinformation on the coronavirus – short assessment of the information environment EU, EUvsDiSiNFO, March 19, 2020, https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-disinformation-on-the-coronavirus-short-assessment-of-the-informationenvironment/?highlight=01%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202020, 15.05.2021.

EEAS SPECIAL REPORT UPDATE: Short assessment of narratives and disinformation around of the COVID-19/CORONAVIRUS PANDEMIC, EUvsDiSiNFO, update 2–22 aprile, https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-update-2-22-april/?highlight=01%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202020, 21.05.2021.

European Council Declaration by the High Representative Josep Borrell, on behalf of the European Union, on malicious cyber activities exploiting the coronavirus pandemic, 30.04.2020, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/30/declaration-by-the-high-representative-josep-borrell-on-behalf-of-the-european-union-on-malicious-cyber-activities-exploiting-the-coronavirus-pandemic/, 01.05.2021.

European Medical Agency (EMA) Cyberattack on EMA, update 5 News 15.01.2021, https://www.ema.europa.eu/en/news/cyberattack-ema-update-5, 22.05.2021.

Exploitation. Mind. Oxford learners’ dictionaries, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/exploitation?q=exploitation, 20.06. 2021.

Guardian Coronavirus could be final straw for EU, European experts warn, https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/coronavirus-could-be-final-straw-for-eu-european-experts-warn01.04.2020, 31.05.2021.

How Facebook can Flatten the Curve of the Coronavirus Infodemic, Study indicates Facebook is rife with bogus cures and conspiracy theories that remain on the platform long enough to put millions of people at risk, AVAAZ, April 15, 2020, https://secure.avaaz.org/campaign/en/facebook_coronavirus_misinformation/, 23.05.2021.

Mann I. (2008), Hacking the Human. Social Engineering Techniques and Security Countermeasures.

Hadnagy Chr. (2011), Social Engineering: The Art of Human Hacking, Indianapolis.

Hadnagy Chr. (2014), Unmasking the Social Engineer: The Human Element of Security, Indianapolis.

Oxford learners’ dictionaries. Meaning of exploitation, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/exploitation?q=exploitation, 20.06.2021.

Pocheptsov H. (2019), (Des) information, Kyiv.

Popper C. (1966) The open society and its enemies, vol, 1 THE SPELL OF PLATO, London–Henley.

Persuasion, Mind, Oxford learners dictionaries, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/persuasion_1?q=persuasion, 20.06.2021.

Statement on the Occasion of the World Press Freedom Day, Federal Foreign Office, 3.05.2020, https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/world-press-freedom-day/2338390.

Tolman H. W. (1909), Social engineering, New York.

Willemo J., Trends and Developments in the Malicious Use of Social Media (StratComCo), 19th August 2019, https://stratcomcoe.org/publications/trends-and-developments-in-the-malicious-use-of-social-media/81, 15.05.2021.

Zarembo K., Life after the disaster: how the pandemic changed the political mood of Italians, “Evropeyskay Pravda”, 13.05.2020, https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/05/13/7109708/, 24.05.2021.