Ateizm, metafizyka i filozofia demokracji. Refleksje o teologii Braci Polskich
PDF

Słowa kluczowe

socynianizm
wzajemna tolerancja
ateizm
teologia

Jak cytować

Paradowski, R., & Paradowska, W. (2023). Ateizm, metafizyka i filozofia demokracji. Refleksje o teologii Braci Polskich. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 71–88. https://doi.org/10.14746/ssp.2023.1.4

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest argumentom na rzecz tezy, że istotnie ateistyczna jest nie tylko koncepcja, zgodnie z którą „Bóg nie istnieje” (Bóg w znaczeniu, jakie nadają mu teologie), ale również teoria, która, wstępnie deklarując przywiązanie do idei Boga religijnie rozumianego, zarazem formułuje swoje wyznanie wiary w porządek społeczno-kulturowy i aksjologiczny w sposób zasadniczo sprzeczny z wizerunkiem Boga jako najwyższego szczebla absolutnej hierarchii, jako uosobienia absolutnej siły i wyłącznej kompetencji do definiowania dobra i zła. Ateizmem w tym rozumieniu jest pogląd o zasadniczo niehierarchicznej budowie świata i o nieistnieniu jednego absolutnego autorytetu i  ateizmem w tym rozumieniu jest (pomimo teistycznej deklaracji) światopogląd Braci Polskich.

https://doi.org/10.14746/ssp.2023.1.4
PDF

Bibliografia

Feuerbach L., O istocie chrześcijaństwa, PWN Warszawa 1959.

Hegel G. W. F., Wykłady z filozofii religii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Kołakowski L., Herezja, SIW Znak, Kraków 2010.

Majmurek J. Bracia Polscy. Przewodnik Krytyki Politycznej, t.. XXXII, Warszawa 2013.

Możejko M. A., Teologia, w: Nowiejszyj filosofskij slovar, Mińsk 1999.

Onfray M., Traite d'ateologie, Paris 2005.

Paradowski R. (2009), Problem normy absolutnej i dekalog społeczeństwa obywatelskiego, w: Instytucje państwa a społeczeństwo obywatelskie, red. A. Chodubski, L. Kacprzak, K. Pająk, Piła.

Paradowski R., Biblical Definitions of God and Man in Light of Dialectical Metaphysics of Choice, Dialogue&Universalism 4/2011. DOI: https://doi.org/10.5840/du201121443

Paradowski R., Religia jako ideologia, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 1/2012.

Paradowski R., Paradowska, W., Bóg jako metafora, w: M. Śliwa, E. Chodźko, Kulturowe i filozoficzne aspekty literatury i sztuki, wyd. TYGIEL, Lublin 2020.

Paradowski R. (2010), Ateizm, metafizyka i typy kultury, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 2(27).

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wyd. Pallotinum, Poznań 1965.

Szwed A., Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia. Kant, Hegel, Kierkegaard, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2011.

Tazbir, J., Państwo bez stosów, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2009.

The Fontana Dictionary of Modern Thought (1979), red. A. Bullock, O. Stallybrass, Fontana/Collins, London.