Nowoczesne technologie w rozwoju miasta. Strategie – realizacje – oczekiwania
PDF

Słowa kluczowe

technologie informacyjno-komunikacyjne ICT
zrównoważony rozwój
smart city
miasto przyszłości
Songdo

Jak cytować

Ilciów, A. (2023). Nowoczesne technologie w rozwoju miasta. Strategie – realizacje – oczekiwania. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 27–50. https://doi.org/10.14746/ssp.2023.2.2

Abstrakt

Postęp technologiczny przyspiesza. Zmiany są szczególnie widoczne w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zmieniają one otoczenie, wpływają na życie człowieka, a ich zastosowania stale się poszerzają. Kryterium użyteczności jest nie mniej ważne od nowoczesności. W artykule poddano analizie zjawiska dotyczące nowoczesnych technologii, zrównoważonego rozwoju, smart city i mobilności, poddano analizie również miasto Songdo. Taki dobór zagadnień pozwolił przedstawić znaczenie nowoczesnych technologii w rozwoju miasta.

https://doi.org/10.14746/ssp.2023.2.2
PDF

Bibliografia

Agenda miejska dla UE (2016), Komisja Europejska, https://commission.europa.eu/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/urban-agenda-eu_pl, 7.05.2023.

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (2015), Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego A/RES/70/1, przyjęta na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w dniu 25 września 2015 roku.

Augustyn A. (2020), Zrównoważony rozwój miast w świetle idei smart city, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Baczulis S. (2003), Idea zrównoważonego rozwoju w dokumentach końcowych Szczytów Ziemi w Rio de Janeiro i Johannersburgu, „Świat Idei i Polityki”, t. 3.

Baraniewicz-Kotasińska S. (2017), Smart city. Ujęcie nowych technologii w koncepcji inteligentnego miasta, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, z. 12, nr 3. DOI: https://doi.org/10.37055/nsz/129410

Barber B. (2014), Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta, Wydawnictwo Muza, Warszawa. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323514206.pp.119-123

Bitkowska A., Łabędzki K. (2021), Koncepcja inteligentnego miasta – definicje, założenia, obszary, „Marketing i Rynek”, t. XXVII, nr 2. DOI: https://doi.org/10.33226/1231-7853.2021.2.1

Brundtlandt G. H. (1987), Our Common Future, Oxford University Press, Oxford.

Brzozowska B. (2017), Miejskie tłumy. Miasto i wspólnotowość w dobie sieciowej współpracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Cohen B. (2015), The 3 Generations of Smart Cities. Inside the Development of the Technology Driven City, Fast Company, 8.10.2015, https://www.fastcompany.com/3047795/the-3-generations-of-smart-cities, 7.05.2023.

Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” – Szczyt Ziemi: Rio de Janeiro, 3–14 czerwca 1992 r. (1993), Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.

Europe and the global information society. Recommendations to the European Council (1994), Brussels, 26.05.1994, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/44dad16a-937d-4cb3-be07-0022197d9459, 7.05.2023.

Farelnik E. (2018), Smart slow city jako hybrydowy model rozwoju współczesnych miast, „Biuletyn KPZK PAN”, nr 272.

Gajewicz P. (2020), 7 miast, w których wykorzystuje się inteligentne rozwiązania, 20.08.2020, https://www.morizon.pl/blog/miasta-w-ktorych-wykorzystuje-sie-inteligentne-rozwiazania/, 7.05.2023.

Garfield L. (2018), Korea Południowa buduje wartą 35 mld dol. dzielnicę. Ma wyeliminować potrzebę posiadania auta, 15.07.2018, Business Insider, https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/songdo-zrownowazona-dzielnica-w-korei-poludniowej/wk33e01, 7.05.2023.

Gehl J. (2014), Miasta dla ludzi, Wydawnictwo Ram, Kraków.

Goban-Klas T. (1999), Społeczeństwo informacyjne i jego teoretycy, w: W drodze do społeczeństwa informacyjnego, red. J. Lubacz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Gotlib D., Olszewski R. (2016), Wprowadzenie, w: Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, red. D. Gotlib, R. Olszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Graham W. (2016), Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują nasz świat, Wydawnictwo Karakter, Kraków.

Ilciów A. (2017), W poszukiwaniu smart obywatela. Analiza realizacji koncepcji smart city w Polsce, „Acta Politica Polonica”, nr 4(42). DOI: https://doi.org/10.18276/ap.2017.42-03

Kalinowski L. (2023), Zielona Góra kupuje kolejne autobusy elektryczne! Mieszkańcy już niedługo będą się nimi wozić. Na jakich trasach?, 18.01.2023, „Gazeta Lubuska”, https://gazetalubuska.pl/zielona-gora-kupuje-kolejne-autobusy-elektryczne-mieszkancy-juz-niedlugo-beda-sie-nimi-wozic-na-jakich-trasach/ar/c3-17212727, 7.05.2023.

Kauf S. (2012), Logistyka miasta a technologie smart, „Studia Miejskie”, t. 6.

Kiba-Janiak M. (2012), Wybrane rozwiązania w logistyce miejskiej na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, „Studia Miejskie”, t. 6.

Konferencja „Eco-Miasto 2023. Miasta. Ludzie. Przyszłość” (2023), 12.10.2023, Eco-Miasto UNEP/GRID Warszawa, https://www.eco-miasto.pl/pl/2023?konferencja, 13.10.2023.

Korenik A. (2021), Smart cities. Inteligentne miasta w Europie i Azji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Krajowa Polityka Miejska 2030, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/polityka-miejska, 7.10.2023.

Krzysztofek K., Szczepański M. S. (2002), Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Lewandowska A. (2014), Koncepcja miasta zrównoważonego i próby jej wdrożenia w europejskiej przestrzeni osadniczej, w: Miasto – sztuka, nauka, gospodarka, red. K. Sadowy, Biblioteka Res Publiki Nowej, Warszawa.

Lis A., Szymanowski R. (2022), Greening Polish transportation? Untangling the nexus between electric mobility and a carbon-based regime, “Energy Research & Social Science”, t. 83, Science Direct, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221462962100428X, 7.10.2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102336

Łaźniewska E. (2019), Istota koncepcji smart city. Aktywność miasta Poznania na drodze do smart city, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 48. DOI: https://doi.org/10.14746/rrpr.2019.48.07

Malinowska E., Kurkowska A. (2018), Norma ISO 37120 narzędziem pomiaru idei zrównoważonego rozwoju miast, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, z. 118. DOI: https://doi.org/10.29119/1641-3466.2018.118.27

Mazur H. (red.) (2017), Miasto na plus. Eseje o polskich przestrzeniach miejskich, Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków.

Mącarz D. (2019), Agenda Miejska Unii Europejskiej. W poszukiwaniu miejsca dla władz miejskich w europejskiej policy-making, „Acta Politica Polonica”, nr 1(47). DOI: https://doi.org/10.18276/ap.2019.47-05

Mierzejewska L. (2015), Zrównoważony rozwój miasta – wybrane sposoby pojmowania, koncepcje, modele, „Problemy Rozwoju Miast”, t. 12, nr 3.

Montgomery Ch. (2015), Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta, Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków.

Murphy L. (2022), The rise of the dumb city, 26.10.2022, City Monitor, https://citymonitor.ai/environment/architecture-design/smart-dumb-city, 7.10.2023.

Musiał-Malago M. (2018), Wybrane aspekty kurczenia się miast w Polsce, „Studia Miejskie”, t. 29. DOI: https://doi.org/10.25167/sm2018.029.04

MZK Zielona Góra. Będą kolejne elektrobusy i IST (2022), 1.12.2022, Transport Publiczny, https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/mzk-zielona-gora-beda-kolejne-elektrobusy-i-its-76261.html, 7.05.2023.

New Songdo City – „smart city”, czyli ekologiczne miasto XXI wieku (2012), 25.10.2012, Forsal, https://forsal.pl/artykuly/656765,new-songdo-city-smart-city-czyli-ekologiczne-miasto-xxi-wieku.html, 7.05.2023.

Nominowani do Konkursu Smart City Awards 2023 wraz z uzasadnieniami (2023), Smart City Forum, https://smartcityforum.pl/nominacje/, 7.10.2023.

Norma PN-ISO 37120 (2017), Polski Komitet Normalizacyjny, https://www.pkn.pl/norma-pn-iso-37120, 7.05.2023.

Nowa Agenda Miejska. Deklaracja z Quito w sprawie zrównoważonych miast i osiedli ludzkich dla wszystkich (2016), UN‑Habitat III, United Nations, https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Polish.pdf, 7.05.2023.

Paszkowski Z. (2011), Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Wydawnictwo Universitas, Kraków.

Polityka miejska, 14.06.2022, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/polityka-miejska, 7.10.2023.

Poznań nagrodzony za rozwój mobilności (2023), 29.09.2023, Smart City Poznań, Urząd Miasta Poznania, https://www.poznan.pl/mim/smartcity/news/poznan-nagrodzony-za-rozwoj-mobilnosci,213660.html, 7.10.2023.

Poznań z tytułem Eco-Miasta (2023), 11.10.2023, Smart City Poznań, Urząd Miasta Poznania, https://www.poznan.pl/mim/smartcity/news/poznan-z-tytulem-eco-miasta,214454.html, 13.10.2023.

Poon L. (2018), Sleepy in Songdo, Korea’s Smartest City, 22.06.2018, Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-22/songdo-south-korea-s-smartest-city-is-lonely, 7.05.2023.

Posłajko R. (2014), Rozwój europejskiej polityki cyfrowej, „Poliarchia”, nr 2. DOI: https://doi.org/10.12797/Poliarchia.02.2014.02.03

Prognoza ludności na lata 2014–2050 (2014), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Puzio E. (2018), Nowoczesne rozwiązania z zakresu logistyki miejskiej w transporcie publicznym, „Europa Regionum”, t. XXXV, nr 2.

Ranking miast przyjaznych mobilności współdzielonej 2022 (2022), Mobilne Miasto, https://mobilne-miasto.org/wp-content/uploads/2023/09/TMM_2022_RAPORT_final_1-slajdowy_2023-09-25-1.pdf, 7.10.2023.

Remisiewicz M. (2015), Inteligencja i współpraca w służbie miastom, Portal Innowacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, https://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=060BE704BE9C4289BDA3AF80C919099B, 4.06.2017.

Rogowska M. (2013), Koncepcja kreatywnego miasta w teorii i praktyce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 320.

Rose J. F. P. (2019), Dobrze nastrojone miasto. Współczesna nauka, starożytne cywilizacje i ludzka natura: czego mogą nas nauczyć o przyszłości życia w miastach, Wydawnictwo Karakter, Kraków.

Schwab K. (2018), Czwarta rewolucja przemysłowa, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.

Sikora-Fernandez D. (2013), Koncepcja „smart city” w założeniach polityki rozwoju miasta – polska perspektywa, „Acta Universitatis Lodziensis – Folia Oeconomica”, t. 290.

Sim D. (2020), Miasto życzliwe. Jak kształtować miasto z troską o wszystkich, Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków.

Skrabacz A., Lewińska-Krzak M. (2022), Wpływ rewolucji cyfrowej na rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz społeczną wartość informacji, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. 14(50), nr 1. DOI: https://doi.org/10.18290/rns22501.12

Smart City Solutions for a Riskier World. How innovation can drive urban resilience, sustainability, and citizen well-being (2021), ESI ThoughtLab, https://thoughtlabgroup.com/wp-content/uploads/2021/03/Smart-City-Solutions-eBook-.pdf, 7.05.2023.

Sommer H., Sommer H., Michno J. (2015), Szanse i zagrożenia społeczeństwa informacyjnego – wybrane aspekty, „Kultura – Przemiany – Edukacja”, t. 3. DOI: https://doi.org/10.15584/kpe.2015.3.5

Spiller J. (2023), Smart city 4.0, czyli technologia dla zrównoważonego rozwoju, 20.02.2023, Teraz Środowisko, https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/smart-city-4-0-nowoczesne-technologie-zrownowazony-rozwoj-13050.html, 7.05.2023.

Stolica Wielkopolski z nagrodą Smart City (2023), 2.06.2023, Smart City Poznań, Urząd Miasta Poznania, https://www.poznan.pl/mim/smartcity/news/stolica-wielkopolski-z-nagroda-smart-city,205799.html, 7.10.2023.

Śledziewska K., Włoch R. (2020), Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323541943

Tomaszyk M. (2016), Przykłady działań polskich i niemieckich organizatorów publicznego transportu zbiorowego na rzecz partycypacji mieszkańców miast w bieżącym koordynowaniu i zarządzaniu siecią transportu miejskiego, „Przegląd Politologiczny”, nr 4. DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.16

Tomaszyk M. (2019), Transport publiczny w polityce miejskiej subregionów Leszna Konina i Piły – studium analityczne i porównawcze w perspektywie zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań.

Tundys B., Bachanek K. H., Puzio E. (2022), Smart City – modele, generacje, pomiar i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Edu-Libri, Kraków–Legionowo.

Tytuł mobilnego miasta (2022), Mobilne Miasto, https://mobilne-miasto.org/tytul-mobilnego-miasta-2022/, 7.10.2023.

World Urbanization Prospects 2018. Highlights (2019), United Nations, New York.

W autobusach komunikacji miejskiej kupimy bilet w automacie (2020), Portal Legnica.eu, 31.12.2020, https://portal.legnica.eu/aktualnosci/w-autobusach-komunikacji-miejskiej-kupimy-bilet-w-automacie,16237,1,6.html, 7.05.2023.

Zadęcka E. (2018), „Slow city” jako model rozwoju lokalnego, „Studia Ekonomiczne i Regionalne”, t. 11, nr 3. DOI: https://doi.org/10.2478/ers-2018-0027