Nr 2 (2023)

Artykuły

Miłosz Czopek, Magdalena Ślebioda
7-26
Wpływ kryzysu energetycznego na zarządzanie polityką inwestycyjną w jednostkach samorządu terytorialnego
https://doi.org/10.14746/ssp.2023.2.1
PDF
Adam Ilciów
27-50
Nowoczesne technologie w rozwoju miasta. Strategie – realizacje – oczekiwania
https://doi.org/10.14746/ssp.2023.2.2
PDF
Hanna Lavrynenko, Łukasz Donaj
51-69
Mentalne odrodzenie Ukrainy: obcy wśród przyjaciół?
https://doi.org/10.14746/ssp.2023.2.3
PDF (English)
Igor Pogonowski
71-85
Polityka emerytalna państwa wobec bezpieczeństwa socjalnego rolników
https://doi.org/10.14746/ssp.2023.2.4
PDF
Hanna Dumała
87-113
Polskie miasta w transnarodowych sieciach terytorialnych rozproszonych przestrzennie
https://doi.org/10.14746/ssp.2023.2.5
PDF
Dorota Michalska-Sieniawska
115-128
Standard „poszanowania godności istoty ludzkiej” w dobie współczesnej dyplomacji. Dylematy i wyzwania związane z brakiem definicji legalnej
https://doi.org/10.14746/ssp.2023.2.6
PDF
Wojciech Tomasz Modzelewski
129-146
Aktywność zagraniczna (paradyplomacja) polskich województw na kierunku włoskim
https://doi.org/10.14746/ssp.2023.2.7
PDF
Bogdan Koszel
147-168
Nieskuteczna dyplomacja. Niemcy w działalności tzw. Formatu Normandzkiego w konflikcie w Ukrainie (2014–2022)
https://doi.org/10.14746/ssp.2023.2.8
PDF
Marcin Wochelski
169-186
Orędzia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z 2022 r. wygłoszone do parlamentów państw świata
https://doi.org/10.14746/ssp.2023.2.9
PDF
Krzysztof Sala
187-201
Kosmiczne śmieci jako globalne wyzwanie ekologiczne
https://doi.org/10.14746/ssp.2023.2.10
PDF
Weronika Świerczyńska-Głownia
203-216
W kierunku superagregacji. Szansa czy koniec nadawców telewizyjnych?
https://doi.org/10.14746/ssp.2023.2.11
PDF
Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska
217-236
Eskalacja wojny w Ukrainie jako czynnik determinujący poczucie zagrożenia bezpieczeństwa Polski w ocenie społecznej
https://doi.org/10.14746/ssp.2023.2.12
PDF