Aktywność zagraniczna (paradyplomacja) polskich województw na kierunku włoskim
PDF

Słowa kluczowe

paradyplomacja
umowy partnerskie regionów
Polska
Włochy

Jak cytować

Modzelewski, W. T. (2023). Aktywność zagraniczna (paradyplomacja) polskich województw na kierunku włoskim. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 129–146. https://doi.org/10.14746/ssp.2023.2.7

Abstrakt

Podstawowym celem artykułu jest prezentacja aktualnego stanu współpracy zagranicznej (paradyplomacji) polskich samorządów wojewódzkich z partnerami z Włoch. W pierwszej, teoretycznej części pokazano istotę paradyplomacji, rozumianej jako zdolność jednostek samorządu terytorialnego do politycznych interakcji przestrzennych przekraczających granice państwa. W części empirycznej omówiono kierunki paradyplomacji polskich samorządów oraz polsko-włoskie partnerstwa regionalne. Starano się zweryfikować hipotezę, że samorządy wojewódzkie obok współpracy sąsiedzkiej, prowadzą także kooperację z partnerami geograficznie odległymi, czego przykładem są Włochy. W artykule zastosowano metody właściwe naukom społecznym, w tym studia przypadków oraz analizę ilościowo-jakościową.

https://doi.org/10.14746/ssp.2023.2.7
PDF

Bibliografia

Bursens P., Deforche J. (2010), Going Beyond Paradiplomacy? Adding Historical Institutionalism to Account for Regional Foreign Policy Competences, „The Hague Journal od Diplomacy”, nr 5, s. 151–171. DOI: https://doi.org/10.1163/187119110X12574289877281

Cornago N. (1999), Diplomacy and Paradiplomacy in the Redefinition of International Security: Dimensions of Conflict and Co-operation, „Regional & Federal Studies”, vol. 9, nr 1, s. 40–57. DOI: https://doi.org/10.1080/13597569908421070

Duchacek I. D. (1984), The International Dimension of Subnational Self-Government, „Publius. The Journal of Federalism”, vol. 14, nr 4, s. 5–31. DOI: https://doi.org/10.2307/3330188

Fuksiewicz A., Łada A., Wenerski Ł. (2012), Współpraca zagraniczna polskich samorządów. Wnioski z badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Hocking B. (1999), Patrolling the ‘Frontier’: Globalization, Localization and the ‘Actorness’ of Non-Central Governments, „Regional & Federal Studies”, vol. 9, nr 1, s. 17–39. DOI: https://doi.org/10.1080/13597569908421069

Hryniewicka-Filipkowska W. (2012), Dyplomacja czy delegacja samorządowa za granicą? Charakter zagranicznych biur polskich województw, „Białostockie Studia Prawnicze”, nr 2, s. 135–143. DOI: https://doi.org/10.15290/bsp.2012.12.12

Jóskowiak K. (2008), Samorząd terytorialny w procesie integracji europejskiej. Polskie doświadczenia i wnioski na przyszłość, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r., Dz. U. 1965, Nr 37, poz. 232.

Ksenicz I. (2018), Współpraca międzynarodowa miast polskich – wokół raportu Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, „Samorząd Terytorialny”, nr 1–2, s. 150–156.

Kuznetsov A. S. (2015), Theory and Practice of Paradiplomacy. Subnational Governments in International Affairs, New York.

Łozińska O. (2023), Paradyplomacja kulturalna na przykładzie wybranych regionów włoskich – rozprawa doktorska, Szczecin, https://repo.usz.edu.pl/item/viewer?id=7834, 8.11.2023.

Modrzyńska J. (2015), Protokół dyplomatyczny i jego zastosowanie podczas oficjalnych uroczystości na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, „Samorząd Terytorialny”, nr 9, s. 58–68.

Modzelewski W. T. (2019), Dylematy w określaniu aktywności zagranicznej samorządów terytorialnych – kategoria paradyplomacji, „Samorząd Terytorialny”, nr 3, s. 15–29.

Modzelewski W. T. (2021), Kierunki geograficzne paradyplomacji województw Polski Wschodniej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia Sectio K”, vol. XXVIII, 1, s. 161–179.

Molo B. (2018), Stosunki międzynarodowe – pojęcie, zakres oraz forma z perspektywy wybranych teorii i podejść badawczych, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 3, s. 13–28.

Neves M. S. (2010), Paradiplomacy, Knowledge Regions and the Consolidation of “Soft Power”, JANUS.NET e-journal of International Relations, vol. 1, nr 1, https://www.redalyc.org/pdf/4135/413536166002.pdf, 10.06.2023.

Palermo F. (2007), The Foreign Policy of Italian Regions: Not Much Ado About Something?, „The International Spectator”, vol. 42, nr 2, s. 197–207. DOI: https://doi.org/10.1080/03932720701406373

Pietraś M. (2008), Hybrydowość późnowestfalskiego ładu międzynarodowego, w: Późnowestfalski ład międzynarodowy, red. M. Pietraś, UMCS, Lublin, s. 57–74.

Rosenau J. N. (1989), Global Change and Theoretical Challanges: Towards a Postinteritorial Politics for the 1990s, w: Global Changes and Teoretical Challenges. Approaches to World Politics for the 1990s, red. E. O. Czempel, J. N. Rosenau, New York.

Rosenau J. N. (1990), Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity, Princeton. DOI: https://doi.org/10.1515/9780691188522

Schiavon J. A. (2019), Comparative paradiplomacy, Routledge, Nowy Jork. DOI: https://doi.org/10.4324/9781351012317

Skorupska A. (2015), Dyplomacja samorządowa. Efektywność i perspektywy rozwoju, PISM, Warszawa.

Skorupska A. (2016), Geograficzne kierunki międzynarodowej aktywności polskich województw, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3, s. 130–147.

Soldatos P. (1990), An Explanatory Framework for the Study of Federated States and Foreign Policy Actors, w: Federalism and International Relations – The Role of Subnational Units, red. H. J. Michelmann, P. Soldatos, Oxford, s. 34–53. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780198274919.003.0002

Szewczak M., Ganczar M., Jaszczuk P. (2016), Raport badawczy na temat „Współpracy międzynarodowej miast polskich”, „Badania i Raporty NIST”, nr 3.

Vdovychenko V. (2019), Italian paradiplomacy in action: The engine of contrast or pure self-interest?, „UA: Ukraine Analytica. Europe of Regions”, vol. 16, nr 2, s. 18–26.

Wieczorek I., Szewczak M. (2018), Współpraca międzynarodowa miast polskich. Doświadczenia JST, NIST, Łódź.

Wolfish D., Smith G. (2000), Governance and Policy in a Multicentric World, „Canadian Public Policy”, vol. 26, s. 51–72. DOI: https://doi.org/10.2307/3552571

Współpraca partnerska samorządów. Praktyczny przewodnik (2009), red. K. Paczyńska, A. Stachowiak, A. Porawski, H. Leki, Związek Miast Polskich, Poznań.