E-polis: etyczne dylematy GTI w domenie totarientalności

Main Article Content

Cezary Józef Olbromski

Abstrakt

The author undertakes to the contemporary global economic transformation and the universal middle class being shy this pcess (the notion of the ‘middle class’ is not used in its classic meaning here, and it rather refers to the largest group of people who are well-settled in the e-civilization). In his opinion, this universal middle class is not a homogenous group. He also emphasizes the profound role of the ethical level represented by making up a TIG (Topic Information Group – a group whose task is to collect and store the information which is civilizationally significant and has the properties of scarce resources).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Olbromski, C. J. (2009). E-polis: etyczne dylematy GTI w domenie totarientalności. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 63-76. https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.04
Dział
Artykuły

Referencje

  1. Jarrat J., Coates J. F. (1993–1994), Myśląc o roku 2025, „Transformacje” 1993–1994, nr 3–4, s. 77–82.
  2. Kołodko G. W. (2002), Stare problemy w „nowej gospodarce”. Dylematy postępu technologicznego i społecznego w warunkach transformacji, „Transformacje” 2002, nr 1–4, s. 8–12.
  3. Katechizm Kościoła Katolickiego (1994), Wydawnictwo Pallotinum, Poznań.
  4. Krzysztofek K. (1998), Kondycja współczesnej demokracji w kontekście pluralizmu kultur, Wizje demokracji u progu nowego milenium, „Transformacje” 1998–1999, nr 15–18, s. 21–31.
  5. Marx R. (2009), Kapitał – mowa w obronie człowieka, we współpracy z A. Küppersem, Homo Dei, Kraków.
  6. Sobczak J. (2007), Problemy społeczeństwa informacyjnego w dobie globalizacji, w: Bariery rozwoju na progu XXI wieku, red. T. Wallas, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, s. 193–213.
  7. Sobczak J. (2009), Ochrona prywatności polityków jako osób pełniących funkcje publiczne, w: Polityka i politycy, diagnozy – oceny – doświadczenia, red. J. Miluska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 231–246.