Nr 3 (2009)

Artykuły

Jacek Sobczak
5-38
Ochrona prawnokarna dóbr kultury
https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.01
PDF
Ryszard Paradowski
39-52
„Stworzenie człowieka” i typy komunikowania. Studium hermeneutyczne
https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.02
PDF
Ryszard Kowalczyk
53-62
Prasa lokalna na konkurencyjnym rynku – założenia strategii rozwoju
https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.03
PDF
Cezary Józef Olbromski
63-76
E-polis: etyczne dylematy GTI w domenie totarientalności
https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.04
PDF
Paweł Stachowiak
77-92
Kościół wobec pamięci zbiorowej polskiego społeczeństwa. O niektórych strategiach i celach „kościelnej polityki pamięci”.
https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.05
PDF
Jędrzej Skrzypczak
93-104
Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej dotyczącej wzorów przemysłowych w świetle regulacji krajowych i Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.06
PDF
Witold Sobczak
105-124
Ochrona dziedzictwa kultury w systemie prawnym Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.07
PDF
Marek Jedliński
125-142
Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w latach 90-tych. Kontekst historyczno-ideowy
https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.08
PDF
Marcin Rachwał
143-158
Sondaże a wynik wyborów – polskie doświadczenia lat 1990–2005
https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.09
PDF
Agnieszka Bielawska
159-200
Normalizacja stosunków polsko-niemieckich – proces wciąż trwający?
https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.10
PDF
Konrad Wandowicz
201-234
Demokracja a religia w świetle klasycznych teorii umowy społecznej
https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.11
PDF
Krzysztof Patkowski
235-248
Realizacja programu reprywatyzacji w Republice Czeskiej i na Węgrzech po roku 1989
https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.12
PDF
Marcin Menkes
249-270
Cooperation Between the European Union and International Organisations in the Field of Commercial Policy
https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.13
PDF (English)
Ksenia Kakareko
271-306
Tożsamość Białorusinów
https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.14
PDF
Julita Działak
307-326
Międzynarodowa ochrona korespondentów wojennych
https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.15
PDF