Normalizacja stosunków polsko-niemieckich – proces wciąż trwający?

Main Article Content

Agnieszka Bielawska

Abstrakt

Polish-German relations are currently shaped by mutual understanding and collaboration. However, this does not prevent conflict of interests occurring between the two states with respect to foreign policy, or their standpoints, presented on the European arena. Nevertheless, these conflicts are a regular and permanent element of international relations, and the consequence of different geographical locations differences in the level and development directions of the economy of bcountries,d particularly of the primary responsibility of each state to act in the interest of its own citizens.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bielawska, A. (2009). Normalizacja stosunków polsko-niemieckich – proces wciąż trwający?. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 159-200. https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.10
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bachmann K., Das Ende der Interessengemeinschaft? Deutschland und Polen nach EU-Erweiterung und Irak-Krise. Versuch einer Klärung, http://www.csm.org.pl/pl/files/raporty/2003/ rap_i_an_1503.pdf.
 2. Banasiak S., Przesiedlenie Niemców z Polski w latach 1945–1950, Łódź 1968.
 3. Berlin: „to zamknięta sprawa”, http://www.bbc.co.uk/polish/domestic/story/2004/09/040927_belka_schroeder_reparations.shtml.
 4. Bingen D., Der Lange Weg der „Normalisierung”. Die Entwicklung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Polen 1949–1990, w: Die deutsch-polnischen Beziehungen 1949–2000, red.W.-D. Eberwein, Opladen 2001.
 5. Bingen D., Polityka wschodnia, w: Polacy i Niemcy. Historia – kultura – polityka, red. A. Lewaty, H. Orłowski, Poznań 2003.
 6. Charta der deutschen Heimatvertriebenen, w: Erklärungen zur Deutschlandpolitik. Eine Dokumentation von Stellungnahmen, Reden und Entschließungen des Bundes der Vertriebenen – Vereinigte Landsmannschaften und Landesverbände, oprac.W. Blumenthal, B. Faßbender, t. 1 (1949–1972), Bonn 1984.
 7. Czubiński A., Przyśpieszenie procesu jednoczenia Niemiec w latach 1989/90, w: Droga Niemców do ponownego zjednoczenia państwa 1949–1990, red. A. Czubiński, Poznań 1991.
 8. Die Auswärtige Politik der Bundesrepublik Deutschland. Auswärtiges Amt (wyd.), Kolonia 1972.
 9. Die deutsch-polnischen Foren, http://www.deutsches-polen-institut.de/Projekte/DPForum/ForumGeschichte.php?PHPSESSID=01cd5578caae8a8c7b76ad11b0c501c8.
 10. Entschließung des Bundestages zur Frage der Oder-Neiße-Grenze (14.09.1950), w: Dokumentation der deutsch-polnischen Beziehungen 1945–1959, zest. i tłum. J. Maas, Bonn 1960.
 11. Gesetz über den Lastenausgleich (Lastenausgleichsgesetz – LAG), Lastenausgleichsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1993 (BGBl. I S. 845; 1995 I S. 248), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2006 (BGBl. I S. 1323), http://bundesrecht.juris.de/lag/BJNR004460952.html.
 12. Gomułka W., O problemie niemieckim. Artykuły i przemówienia, Warszawa 1984.
 13. Grajewski A., Kościół katolicki w Polsce i NRD, w: Przyjaźń nakazana? Stosunki między NRD i Polską w latach 1949–1990, red. B. Kerski, A. Kotula, K. Wóycicki, Szczecin 2003.
 14. Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, Świadczenia dla robotników niewolniczych i przymusowych, http://www.fpnp.pl/wyplaty/robotnicy.php.
 15. Hambura S., Reparacje wojenne w stosunkach polsko-niemieckich. Ekspertyza BSiE nr 302, IP-105 P, http://www.biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_04/e-302.pdf.
 16. Instytut Pamięci Narodowej – wersja tekstowa, Przegląd mediów 13 wrzeoenia 2004 rok, http://www.ipn.gov.pl/wai/pl/18/2570/PRZEGLAD_MEDIOW__13_wrzesnia_2004_r.html.
 17. Jaruzelski W., Przemówienia 1984, Warszawa 1985.
 18. Kiwerska J., W atmosferze wrogości (1945–1970), w: Polacy wobec Niemców. Z dziejów kultury politycznej Polski 1945–1989, red. A. Wolff-Powęska, Poznań 1993.
 19. Koszel B., Między dogmatyzmem i pragmatyzmem (1971–1989), w: Polacy wobec Niemców. Z dziejów kultury politycznej Polski 1945–1989, red. A. Wolff-Powęska, Poznań 1993.
 20. Krasuski J., Historia Niemiec, Wrocław–Warszawa–Kraków 2004.
 21. Krasuski J., Polska – Niemcy. Stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze, Poznań 2003.
 22. Kranz J., Oczekiwania i rzeczywistość: uwagi o współpracy polsko-niemieckiej, http://www.csm.org.pl/pl/files/raporty/2003/rap_i_an_0503.pdf.
 23. Malinowski K., Przełom w stosunkach polsko-niemieckich. Wprowadzenie, w: Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989–1998, red. D. Bingen, K. Malinowski, Poznań 2000.
 24. Misztal J., Wysiedlenia i repatriacja obywateli polskich z ZSRR a wysiedlenia i przesiedlenia Niemców z Polski – Próba bilansu, w: Utracona Ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, red. H. Orłowski, A. Sakson, Poznań 1996.
 25. Modrow H., Schütt H.-D., Ich wollte ein neues Deutschland, Berlin 1998, s. 372–379; Außerordentlicher Parteitag der SED/PDS. Partei des Demokratischen Sozialismus. 8./9. und 16./17. Dezember 1989. Materialien, Berlin 1990.
 26. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych ws. uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie praw Polski do niemieckich reparacji wojennych oraz w sprawie bezprawnych roszczeń wobec Polski i obywateli polskich wysuwanych w Niemczech, 10.09.2004, http://www.msz.gov.pl. „Polska i Niemcy – partnerzy w zjednoczonej Europie” – wykład prezydenta Polski
 27. Aleksandra Kwaśniewskiego w Fundacji im. Friedricha Eberta, Berlin, 06.03.2002, http://www.zbiordokumentow.pl/2002/1/ZD1-02%2021.pdf.
 28. Polska i Niemcy w rozszerzonej Unii Europejskiej – nowe koalicje, nowe rozwiązania. Raport ze spotkania z Ambasadorem Niemiec dr. Reinhardem Schweppe, oprac. T. Dąbrowski, http://www.csm.org.pl/pl/files/seminar/2003/konf_i_sem_0403.pdf.
 29. Preußische Treuhand GmbH & Co. KG a. A., Die praktische Verwirklichung der Grundidee, http://www.preussische-treuhand.org/de/PVerwirklichung.html.
 30. Protokoll der Veranstaltung in der Reihe Hersenforum, w: Bilanz der neuen Ostpolitik. Vier Jahre nach Kassel und Erfurt, red. E. Kogon, Frankfurt nad Menem 1974.
 31. Przemówienie kanclerza H. Kohla w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Paryżu w dniu 17.I.1990 pt. „Kwestia niemiecka i europejska odpowiedzialność”, Dokument nr 8, w: Droga Niemców do ponownego zjednoczenia państwa 1949–1990, red. A. Czubiński, Poznań 1991.
 32. Ruchniewicz K., Pojednanie – normalizacja – dobre sąsiedztwo, w: Polacy i Niemcy. Historia – kultura – polityka, red. A. Lewaty, H. Orłowski, Poznan 2003.
 33. Ruchniewicz K., NRD, w: Polacy i Niemcy. Historia – kultura – polityka, red. A. Lewaty, H. Orłowski, Poznań 2003.
 34. Sakson A., Socjologiczne problemy wysiedlen, w: Utracona Ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, red. H. Orłowski, A. Sakson, Poznań 1996.
 35. Skubiszewski K., Wysiedlenie Niemców po II wojnie światowej, Warszawa 1968.
 36. Stiftung „Errinerung, Verantwortung und Zukunft”, Auszahlungsprogramme, http://www.stiftung-evz.de/auszahlungen_an_ehemalige_zwangsarbeiter/auszahlungsprogramme/.
 37. The Berlin (Potsdam) Conference, July 17 – August 2, 1945, (a) Protocol of the Proceedings, August l, 1945, V. City of Koenigsberg and the adjacent area; VIII. Poland,
 38. A. Declaration, B. Western frontier of Poland, http://www.yale.edu/lawweb/avalon/decade/decade17.htm.
 39. Traktat między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, Warszawa, 14.11.1990, w: Uregulowania traktatowe Polski w latach 1945–1998. Teksty wybranych dwustronnych umów politycznych zawartych przez Polskę z niektórymi krajami europejskimi,
 40. tekst i oprac. R. Podgórzańska, B. Szczepanik, Koszalin 1999.
 41. Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Bonn, 17.06.1991, w: Uregulowania traktatowe Polski w latach 1945–1998. Teksty wybranych dwustronnych umów politycznych zawartych przez Polskę z niektórymi krajami europejskimi, tekst i oprac. R. Podgórzańska, B. Szczepanik, Koszalin 1999.
 42. Uchwała w Sprawie praw Polski do niemieckich reparacji wojennych oraz w sprawie bezprawnych roszczen wobec Polski i obywateli polskich wysuwanych w Niemczech, Sejm 8–10 wrzeoenia 2009, http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/kronika/4kad/kronika89.pdf.
 43. Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republika Federalną Niemiec o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków, preambuła i artykuł 1, w: Uregulowania traktatowe Polski w latach 1945–1998. Teksty wybranych dwustronnych umów politycznych zawartych przez Polskę z niektórymi krajami europejskimi, tekst i oprac. R. Podgórzańska, B. Szczepanik, Koszalin 1999.
 44. Układ o ostatecznym uregulowaniu sprawy Niemiec (Układ 2+4 z 12.09.1990), Dokument nr 13, w: Droga Niemców do ponownego zjednoczenia państwa 1949–1990, red. A. Czubiński, Poznań 1991.
 45. Wolff-Powęska A., Problem niemiecki. Próba interpretacji historycznej, w: Polacy wobec Niemców. Z dziejów kultury politycznej Polski 1945–1989, red. A. Wolff-Powęska, Poznań 1993.
 46. Wypłaty z Federalnej Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” dla byłych robotników niewolniczych i przymusowych III Rzeszy, http://www.fpnp.pl/wyplaty/robotnicy.php.
 47. Wystąpienie kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera przed obiema Izbami polskiego Parlamentu z okazji 30 rocznicy podpisania niemiecko-polskiego Układu o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków, Warszawa 06.12.2000, http://www.zbiordokumentow.pl/2000/4/4.html.
 48. Prasa:
 49. „Der Spiegel” – 2003.
 50. „Die Welt” – 2003.
 51. „Die Zeit” – 2003.
 52. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” – 1998.
 53. „Frankfurter Rundschau” – 2003.
 54. „Gazeta Wyborcza” – 1998, 2002–2004, 2007.
 55. PAP – 2004.
 56. „Polityka” – 2003;
 57. „Rzeczpospolita” – 1998, 2001, 2007.
 58. „Süddeutsche Zeitung” – 1983.
 59. „Trybuna” – 1998.