Międzynarodowa ochrona korespondentów wojennych

Main Article Content

Julita Działak

Abstrakt

In order to improve the protection of correspondents, the journalists themselves have begun to establish organizations and institutions intended to protect the reporters, or to collect and spread information. The most respectable in this respect is the International Federation of Journalists, seated in Brussels, the largest global organization of journalists. It was established in 1926. Reporters are also aided by the organization Reporters Without Borders (RWB or Reporters sans frontières – RSF) founded in 1985. On November 26, 2007 a conference was held in Geneva where the draft of an international convention on the strengthening of journalists’ protection during military conflicts and in other situations was suggested. The draft of this international Convention was subjected to global consultation

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Działak, J. (2009). Międzynarodowa ochrona korespondentów wojennych. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 307-326. https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.15
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Charter for the Safety of Journalists Working in War Jones or Dangerous Areas; http://www.rsf.org/IMG/doc-1353.pdf.
 2. Covering war and disaster, Report on special meeting on media safety and IHL in war reporting, Geneva 26.11.2007; http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/media-ihl-report-261107.
 3. Draft proposal for an International Convention to strengthen the protection of journalists in armed conflicts and other situations, dostepna na stronie http://www.mediacovenant.org/32301.html z 5.05.20068 oraz na http://www.pressemblem.ch/4983.html.
 4. Grochmalski P., Praca dziennikarza w warunkach wojny, „Problemy Humanistyki”. Zeszyty Naukowe WSNHiD, Poznan 1999.
 5. IPI Resolution on the Kidnapping of Journalists. 12.05.2007, http://www.freemedia.at/cms/ipi/statements_detail.html?ctxid=CH0055&docid=CMS1178978570567.
 6. Konwencja o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych (I konwencja genewska) z 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. 1956, Nr 38, poz. 171, załącznik).
 7. Konwencja o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu (II konwencja genewska) z 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. 1956, Nr 56, poz. 175, załącznik).
 8. Konwencja o traktowaniu jenców wojennych (III konwencja genewska) z 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. 1956, Nr 38, poz. 175, załącznik).
 9. Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny (IV konwencja genewska) z 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. 1956, Nr 38, poz. 171, załącznik).
 10. Mallette M. F. red. nauk., Zalety i tajniki dziennikarstwa. Podręcznik dla dziennikarzy Europy Środkowej i Wschodniej.
 11. Oficjalna strona reporterzy.info, www.reporterzy.info.
 12. Oficjalna strona International Press Institute, http://www.freemedia.at/.
 13. Oficjalna strona Committee to Protect Journalists, http://www.cpj.org/.
 14. Oficjalna strona The Reporters Committee for Freedom of the Press, http://rcfp.org/.
 15. Oficjalna strona European Journalism Centre, www.ejc.nl.
 16. Oficjalna strona New Safety Institute, www.newssafety.com.
 17. Oficjalna strona Interntional Federation of Journalists, www.ifj.org.
 18. Oficjalna strona Word Press Freedom Committee, www.wpfc.org.
 19. Oficjalna strona Reporters Without Borders, www.rsf.org.
 20. Oficjalna strona The Press Emblem Campaign http://www.pressemblem.ch.
 21. Oficjalna strona International Covenant for the Protection of Journalists (ICPJ), http://www.mediacovenant.org.
 22. Oficjalna strona „Gazety Wyborczej”, http://wyborcza.pl.
 23. Przybylski J., Żaden reportaż nie jest wart śmierci, Rozmowa z Lucie Morillon, „Rzeczpospolita” z 10.02.2005.
 24. Sobczak J., Korespondent wojenny – ramy prawne i praktyka, w: Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe Źródła, problemy, metody badawcze, pod red. S. Buryła, P. Rodak, Kraków 2006.
 25. Święs R., Bezpieczeństwo dziennikarzy w rejonach konfliktów zbrojnych. Sytuacja prawna, problemy, statystyki, w: Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe Źródła, problemy, metody badawcze, pod red. S. Buryła, P. Rodak, Kraków 2006.