Cooperation Between the European Union and International Organisations in the Field of Commercial Policy

Main Article Content

Marcin Menkes

Abstrakt

Autor artykułu analizuje pewne problemy dotyczące współpracy Wspólnoty Europejskiej z instytucjami międzynarodowymi. Autor koncentruje się na współpracy z ustalonymi strukturami instytucjonalnymi. Jako, że rzadko posiadają one międzynarodową osobowość prawną, współpraca tylko wyjątkowo obejmuje członkostwo w organizacji międzynarodowej. Najpierw autor analizuje trudności, wobec jakich staje Wspólnota Europejska w procesie dostosowania procedur akcesyjnych do zewnętrznych struktur instytucjonalnych. Wdrugiej części opracowania autor podkreśla konsekwencje braku członkostwa Wspólnoty Europejskiej w takich strukturach, dotyczące zarówno tych struktur jak i państw członkowskich UE. Omówiono także pewne skutki omawianych reform konstytucyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Menkes, M. (2009). Cooperation Between the European Union and International Organisations in the Field of Commercial Policy. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 249-270. https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.13
Dział
Artykuły