Formats of the election campaign messages in Poland

Main Article Content

Agnieszka Stępińska

Abstrakt

Zdecydowana większość przeprowadzanych dotąd badań koncentrowała się wokół analizy formatów stosowanych w trzech rodzajach przekazów wykorzystywanych w kampaniach wyborczych w USA: spotów reklamowych, filmami przedstawiajacymi kandydata w trakcie prawyborów (“meet the candidate”) oraz filmami rozpowszechnianymi podczas regularnej kampanii wyborczej. Niniejszy artykuł zawiera wyniki analizy formatów stosowanych w płatnych reklamach i bezpłatnych audycjach wyborczych emitowanych w programach telewizyjnych w Polsce. Stąd też, praca ta stanowi oryginalny wkład do badań z zakresu komunikacji politycznej poszerzając wiedzę na temat podobieństw i różnic pomiędzy głównymi typami przekazów rozpowszechnianych podczas polskich kampanii wyborczych.Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, iż przekazy te posiadają cechy wspólne z takimi amerykańskimi formatami jak: filmy z okresu prawyborów oraz filmy rozpowszechniane podczas regularnej kampanii (czas trwania, zawartość), różniąc się od nich jednocześnie w zakresie najczęśćiej stosowanych formatów, grupach docelowych oraz funkcji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stępińska, A. (2009). Formats of the election campaign messages in Poland. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 21-38. https://doi.org/10.14746/ssp.2009.4.02
Dział
Artykuły