Organizacje globalnego zarządzania ekonomicznego w ładzie policentrycznym na przykładzie polityki wobec inwestycji zagranicznych. Wyzwania i inicjatywy w obszarze koordynacji polityki wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Main Article Content

Marta Götz

Abstrakt

Artykuł porusza kwestie koordynacji międzynarodowej polityk prowadzonych wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Przedstawione rozważania pozwalają skonstatować, że wysiłki podejmowane na arenie międzynarodowej w obszarze koordynacji polityk wobec BIZ mogą stanowić przykład organizowania porządku ekonomicznego w policentrycznym świecie. Postęp w procesach integracji europejskiej, czego przykładem jest włączenie obszaru BIZ do wspólnej polityki handlowej UE i zacieśnianie partnerstwa transatlantyckiego, o czym świadczą negocjacje nad TTIP w tym nad kwestiami rozstrzygania sporów na linii inwestor-państwo wskazują, że współczesne organizowanie zarządzania ekonomicznego w obszarze BIZ uwarunkowane jest świadomymi, długotrwałymi procesami. Jednocześnie zjawiska takie jak kryzys finansowo-gospodarczy roku 2008, czy też dynamika i skala ekspansji chińskich podmiotów stanowią przykład okoliczności, kiedy to globalne zarządzanie ekonomiczne na tym polu musi ulegać szybkiej bieżącej adaptacji. Projektowanie, kształtowanie i koordynowanie działań w obszarze polityki inwestycyjnej, będące pewnym przejawem globalnego zarządzania ekonomicznego, jest zarówno uwarunkowane długookresowymi tendencjami, jak i adaptowane w obliczu pojawiających się wyzwań.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Götz, M. (2017). Organizacje globalnego zarządzania ekonomicznego w ładzie policentrycznym na przykładzie polityki wobec inwestycji zagranicznych. Wyzwania i inicjatywy w obszarze koordynacji polityki wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 7-26. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.1
Dział
Artykuły
Biogram autora

Marta Götz, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Marta GÖTZ – profesor nadzwyczajny AFiB Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych. Dr hab. nauk ekonomicznych nadany przez Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; realizacja i kierownictwo projektów indywidualnych NCN i Small Grant Visegrad Fund; adiunkt w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (2007–2015); asystent w Kolegium Gospodarki Światowej SGH (2004–2006). Zainteresowania badawcze: bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), metodologia teorii ugruntowanej (GTM), gospodarka Niemiec, kryzys w strefie euro, klastry i konkurencyjność. Członkostwo – Academy of International Business (AIB), European International Business Academy (EIBA), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Poznań (PTE), FinanceWatch.

Bibliografia

 1. Almond P., Ferner A., Tregaskis O. (2015), The changing context of regional governance of FDI in England, „European Urban and Regional Studies”, vol. 22(1).
 2. Baetens F. (2015), Transatlantic Investment Treaty Protection – A Response to Poulsen, Bonnitcha and Yackee, CEPS Special Report no. 103, http://www.ceps.eu/system/files/SR103_ISDS_Baetens.pdf.
 3. Blomkvist K. (2011). The Impact of a Common EU FDI Approach on Individual Member States and Overall EU Competitiveness, The 13th Annual SNEE European Integration Conference, http://www.snee.org/filer/papers/621.pdf.
 4. Buckley P. J., Clegg J. L., Cross A. R., Voss H. (2010), What Can Emerging Markets Learn from the Outward Direct Investment Policies of Advanced Countries?, w: Foreign Direct Investments from Emerging Markets. The Challenges Ahead, red. K. P. Sauvant, G. McAllister, Palgrave Macmillan, New York, s. 243–276.
 5. Casson M. (2007), Multinational enterprises: their private and social benefits and costs, „World Economy”, nr 30 (2), s. 308–328, DOI: 10.1111/j.1467-9701.2007.00884.x.
 6. Chaisse J. (2015), Promises and Pitfalls of the European Union Policy on Foreign Investment–How will the New EU Competence on FDI Affect The Emerging Global Regime?, „Journal of International Economic Law”, nr 15(1), s. 51–84, DOI: 10.1093/jiel/jgs001.
 7. Chińscy inwestorzy przejmują coraz więcej firm w Europie (13.04.2015) http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/chinscy-inwestorzy-przejmuja-corazwiecej-firm-w-europie/.
 8. Clift B., Woll C. (red.), (2012), Economic patriotism: reinventing control over open markets, „Journal of European Public Policy”, nr 19(3), s. 307–323, DOI: 10.1080/13501763.2011.638117.
 9. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union (2012), Official Journal C 326.
 10. Dimopoulos A. (2012), Creating an EU Investment Policy: Challenges for the Post-Lisbon Era of External Relations, w: EU External Relations Law and Policy in the Post-Lisbon Era, red. P. J. Cardwell, s. 401–421, DOI: 10.1007/978-90-6704-823-1.
 11. Éltető A., Ferenčíková S., Götz M., Hlušková T., Jankowska B., Kříž E., Sass M. (2015), Outward FDI Policies in Visegrad Countries, „IZ Policy Papers”, nr 16, http://www.iz.poznan.pl/news/1179_pp_16.pdf.
 12. Faeth I. (2009), Determinants of foreign direct investment – a tale of nine theoretical models, „Journal of Economic Surveys”, nr 23 (1), s. 165–196.
 13. Filippov S., Kalotay K. (2009), Foreign Direct Investment in Times of Global Economic Crisis: Spotlight on New Europe, Working Paper UNU Merit 021.
 14. Gavin B. (2012), Europe needs a dynamic international investment regime with Chin,„Intereconomics”, nr 47(4), s. 255–256.
 15. Gestrin M. (2014), International investment in Europe: A canary in the coal mine?, OECD Investment Insights, November.
 16. Golub S. S. (2009), Openness to Foreign Direct Investment in Services: An International Comparative Analysis, „World Economy”, nr 32, s. 1245–1268, DOI: 10.1111/j.1467-9701.2009.01201.x.
 17. Gorynia M., Nowak J. Trąpczyński P. Wolniak R. (2013), Overview and Evaluation of Policy Measures Supporting Outward FDI: The Case of Poland, w: Twenty Second World Business Congress Flexibility, Innovation and Adding Value as Drivers of Global Competitiveness: Private and Public Sector Challenges, red. E. Kaynak, T. D. Harcar, s. 108–115, National Taipei University, Taipei, Republic of China (Taiwan).
 18. Götz M. (2009), Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań.
 19. Götz M. (2015a), FDI Policy in the EU Countries in the Aftermath of 2008 Crisis, „Global Journal of Human Social Sciences, Economics”, vol. 15 (8), s. 1–11.
 20. Götz M. (2015b), Pursuing FDI policy in the EU – Member States and their policy space, „Journal of Economics and Political Economy”, vol 2, nr 2, s. 290–308, http://dx.doi.org/10.1453/jepe.v2i2.26.
 21. Götz M. (2015c), The state’s role in the economy after a crisis – the rationale behind it and recommendations, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 9, s. 489–501, DOI: 10.14746/rie.2015.9.29.
 22. Götz M. (2016), Stylised Facts and Salient Features in (Post)Crisis FDI Policies in the EU, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
 23. Haberly D., Wójcik D. (2014), Regional Blocks and Imperial Legacies: Mapping the Global Offshore FDI Network, „Economic Geography”, nr 13(07), DOI: 10.1111/ecge.12078.
 24. Heinemann A. (2015), Government Control of cross-border M&A: Legitimate Regulation or Protectionism, „Journal of International Economic Law”, nr 15(3), s. 843–870, DOI: 10.1093/jiel/jgs030.
 25. Issue FDI, the Global Crisis and Sustainable Recovery (2011), „Transnational Corporations”, vol. 20, nr 1, s. 15–16.
 26. Lee-Makiyama H., Messerlin P. (2014), Sovereign Patent Funds (SPFs): Next-generation trade defence?, ECIPE Policy Briefs, nr 6.
 27. Meunier S. (2012), Political Impact of Chinese Foreign Direct Investment in the European Union on the Transatlantic Relations, European Parliament Briefing Paper, Princeton University, 4.05.2012.
 28. Meunier S. (2014a), A Faustian bargain or just a good bargain? Chinese foreign direct investment and politics in Europe, „Asia Europe Journal”, nr 12(1–2), s. 143–158, DOI: 10.1007/s10308-014-0382-x.
 29. Meunier S. (2014b), Divide and conquer? China and the cacophony of foreign investment rules in the EU, „Journal of European Public Policy”, nr 21(7), s. 996–1016, DOI: 10.1080/13501763.2014.912145.
 30. Meunier S. (2014c), Integration by stealth: how the European Union gained competence over foreign direct investments, Paper prepared for the 7th Annual Conference of the Political Economy of International Organizations, January 16–18, 2014, Princeton University.
 31. Meunier S., Burgoon B., Jacoby W. (2014), The politics of hosting Chinese investment in Europe – an introduction, „Asia Europe Journal”, nr 12(1), s. 109–126, DOI: 10.1007/s10308-014-0381-y.
 32. Mistura F. L. N. de Godoy (2011), The Promotion of Outward Foreign Direct Investment: A Comparative Policy Analysis of BRIC Countries, Fundação Getulio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Sao Paulo, http://gvpesquisa.fgv.br/teses-dissertacoes/promotion-outword-foreign-directinvestment.
 33. Poulsen L., Bonnitcha J. Yackee J. (2015), Transatlantic Investment Treaty Protection, CEPS Special Report No. 102, http://www.ceps.be/system/files/SR102_ISDS.pdf.
 34. Sauvant K. P (2015a), AIM Investment Report 2015: Trends and policy challenges, Presentation at the opening of the Annual Investment Meeting, 30 March–1 April 2015, Dubai, 30 March.
 35. Sauvant K. P. (2013), The rise of FDI protectionism, FDI Perspectives, s. 31–35, http://ccsi.columbia.edu/files/2013/12/sauvant_rise.pdf.
 36. Sauvant K. P. (2015b), The Negotiations of the United Nations Code of Conduct on Transnational Corporation, „Journal of World Investment and Trade”, vol. 16, s. 11–87, http://works.bepress.com/karl_sauvant/158/ and http://ccsi.columbia.edu/files/2015/03/KPS-UN-Code-proof-2-Journal-of-World-Investmentand-Trade-March-2015.pdf, http://ccsi.columbia.edu/files/2015/03/KPS-UNCode-proof-2-Journal-of-World-Investment-and-Trade-March-2015.pdf.
 37. Scepanovic V. (2013), FDI as a solution to the challenges of late development: catch-up without convergence?, PhD Thesis, CEU, Budapest College (dzięki uprzejmości autora).
 38. Shan W., Zhang S. (2014), The Treaty of Lisbon: Half Way toward a Common Investment Policy, „The European Journal of International Law”, nr 21(4), s. 1049-1073, DOI: 10.1093/ejil/chq071.
 39. Stanway D., Ruwitch J. (2016), G20 ministers agree to take on protectionism, „Buenos Aires Herald”, 13.07.2016, http://buenosairesherald.com/article/217800/g20-ministers-agree-to-take-on-protectionism.
 40. Strik P. (2014), Shaping the Single European Market in the Field of Foreign Direct Investment, Bloomsbury Publishing. Towards a comprehensive European international investment policy (2010), Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 343 final, Brussels.
 41. Towards a New Generation of Investment Policies (2012), World Investment Report UNCTAD, http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=171.
 42. Zhang H., Van Den Bulcke D. (2014), China’s direct investment in the European Union: a new regulatory challenge?, „Asia Europe Journal”, nr 12(1–2), s. 159–177, DOI: 10.1007/s10308-014-0383-9.
 43. Zimny Z. (2013), Outward FDI from Poland and its policy context, 2012, Columbia FDI Profiles, Country profiles of inward and outward foreign direct investment issued by the Vale Columbia Center on Sustainable International Investment, http://ccsi.columbia.edu/files/2014/03/Poland_OFDI_-_14_Jan_2013_-_FINAL_0.pdf.