Nr 1 (2017)

Artykuły

Marta Götz
7-26
Organizacje globalnego zarządzania ekonomicznego w ładzie policentrycznym na przykładzie polityki wobec inwestycji zagranicznych. Wyzwania i inicjatywy w obszarze koordynacji polityki wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.1
PDF
Anna Wilińska-Zelek, Miłosz Malaga
27-46
Kompetencje Unii Europejskiej a prawa własności intelektualnej. Wewnętrznie dzielone, zewnętrznie wyłączne?
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.2
PDF
Piotr Forecki
47-70
Fantazmat Julii Brystiger
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.3
PDF
Dorota Piontek
71-84
Reklama negatywna w polskich kampaniach wyborczych 2015 roku
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.4
PDF
Jarosław Kardaś
85-100
Podobieństwa i różnice w zwalczaniu bojowników kaukaskich w okresie sprawowania władzy przez Borysa Jelcyna i Władimira Putina w Federacji Rosyjskiej
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.5
PDF
Ewa Nowak-Teter
101-120
Agenda intermedialna a agenda „rzeczywista”. Nieadekwatność hierarchii newsów w mediach informacyjnych do wskaźników świata rzeczywistego podczas samorządowej kampanii wyborczej w 2014 roku
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.6
PDF
Dominika Narożna, Katarzyna Ewa Nowak
121-136
Własność intelektualna w uczelni publicznej (część 2). Casus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.7
PDF
Ireneusz Kraś
137-154
Organizacja nadzoru nad systemem finansowym w Polsce
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.8
PDF
Natalia Kusa
155-170
Gwardia Narodowa Federacji Rosyjskiej jako element systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Rosji
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.9
PDF
Adam Barabasz
171-196
Polska wobec Jednolitego Aktu Europejskiego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1981–1987)
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.10
PDF
Piotr Pawełczyk, Jakub Jakubowski
197-212
Postprawda i nowe media. Czy potrzebujemy postprawdy?
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.11
PDF
Fuad Jomma, Anna Linka
213-234
Działalność publiczna Kurdów w Polsce na tle aktywności diaspory kurdyjskiej w Europie Zachodniej
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.12
PDF
Wiesław Suchowiejko
235-254
Polska kultura polityczna w świetle parlamentarnych debat budżetowych z lat 2001–2010. Wybrane aspekty
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.13
PDF