Reklama negatywna w polskich kampaniach wyborczych 2015 roku
PDF

Słowa kluczowe

reklama negatywna
wybory w Polsce 2015 r.
spoty wyborcze

Jak cytować

Piontek, D. (2017). Reklama negatywna w polskich kampaniach wyborczych 2015 roku. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 71–84. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.4

Abstrakt

Reklama polityczna jest jednym z podstawowych narzędzi prowadzenia kampanii wyborczych. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się jedna z jej odmian – reklama negatywna. Artykuł przedstawia przesłanki wykorzystywania reklamy negatywnej, a także wyniki analizy ogłoszeń reklamowych komitetów wyborczych Andrzeja Dudy oraz Prawa i Sprawiedliwości wyemitowanych w kampaniach 2015 roku – odpowiednio prezydenckiej i parlamentarnej. Celem analizy zwycięskich komitetów wyborczych było ustalenie, jaki udział w ich strategiach reklamowych miały reklamy negatywne. Analiza ma charakter jakościowy i dokonana została w oparciu o spoty wyborcze komitetów wyborczych Andrzeja Dudy oraz Prawa i Sprawiedliwości, opublikowane na oficjalnych kanałach Youtube KW Andrzeja Dudy i KW Prawa i Sprawiedliwości.

https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.4
PDF

Bibliografia

Adamik-Szysiak M. (2012), Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005–2010, Wyd. UMCS, Lublin.

Chruściak R. (1999), System wyborczy i wybory w Polsce 1989–1998. Parlamentarne spory i dyskusje. Studia nad polityką, t. 5, Elipsa, Warszawa.

Denton Jr. R. E., Woodward G. C. (1998),Political Communication in America, Praeger, Westport–London.

Diamond E., Bates S. (1992), The Spot. The Rise of Political Advertising on Television, 3rd Edition, MIT Press, Cambridge.

Dzięcielska-Machnikowska S. (red.), (2001), Prezydenci 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Gronbeck B. E. (1995), The rhetoric of negative political advertising: Thoughts on senatorial race ads in 1984, Paper presented at the meeting of the Speech Communication Association, Denver.

Johnson-Cartee K., Copeland G. (2013), Negative Political Advertising: Coming of Age, Routledge, London.

Kaid L. L. (2004), Political advertising, w: Political Communication Research, red. L. Kaid, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah.

Kaid L. L., Holz-Bacha C. (red.), (1995), Political Advertising in Western Democracies, Sage, Thousand Oaks.

Kaid L. L. (1981), Political advertising, w: Handbook of Political Communication, red. D. D. Nimmo, K. R. Sanders, Sage, Beverly Hills.

Kavanagh D. A. (1995), Election Campaigning: The New Marketing of Politics, Blackwell Publishers, Oxford.

Kolarska-Bobińska L., Markowski R. (red.), (1997), Prognozy i wybory. Polska demokracja ’95, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Kolczyński M., Mazur M. (2007), Wojna na wrażenia. Strategie polityczne i telewizja w kampaniach wyborczych 2005 r. w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Markowski R. (red.), (1999), Wybory parlamentarne 1997. System partyjny, postawy polityczne, ISP PAN, Warszawa.

Marland A. (2003), Marketing political soap: A political marketing view of selling candidates like soap, of electioneering as a ritual, and of electoral military analogies, „Journal of Public Affairs”, vol. 3, no. 2.

McNair B. (1998), Wprowadzenie do komunikowania politycznego, Wydawnictwo WSNHiD, Poznań.

Olczyk T. (2009), Politrozrywka i popperswazja: reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Perloff R. M. (1997), Political Communication: Politics, Press, and Public in America, Routledge, New York–London.

Pietrzyk-Zieniewicz E. (red.), (2004), Scena polityczna i media: miraże sukcesu, ryzyko autoprezentacji, Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych UW, Warszawa.

Piontek D. (2002), Mity reklamy politycznej, w: Kulturowe instrumentarium panowania, red. R. Paradowski, P. Załęcki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Rank H. (1984), The Pep Talk. How to Analyze Political Language, Counter-Propaganda Press, Park Forest.

Źródła internetowe:

Beata Szydło dla dzieci (2015), https://www.youtube.com/watch?v=ayxZy1OiSeA&list=PLM1ohbsjpABa0FGzdNCyPIkZ0s7OJSn16&index=10, 28.11.2015.

Czy chcesz, by oni nadal decydowali o Twoim bezpieczeństwie?! (2015), https://www.youtube.com/watch?v=uIkX4Zb48G4&list=PLM1ohbsjpABa0FGzdNCy-PIkZ0s7OJSn16&index=8, 28.11.2015.

Do lasów wstęp wzbroniony! (2015), https://www.youtube.com/watch?v=hNlTTEkxJpg.Ewa & Przyjaciele (2015), https://www.youtube.com/watch?v=qxYjQA5ieDc&index=9&list=PLM1ohbsjpABa0FGzdNCyPIkZ0s7OJSn16, 20.11.2015.

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/493555,dudabus-zmienia-sie-w-szydlobus-prezydent-elekt-przekazal-kampanijny-pojazd-beacie-szydlo.html, 12.12.2015.

http://fakty.interia.pl/polska/news-dudabus-to-juz-szydlobus-symboliczne-przekazanie-autokaru,nId,1839220; http://niezalezna.pl/68241-szydlobus-rusza-wpolske, 27.10.2015.

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/konwencja-wyborcza-bronislawa-komorowskiego,521997.html, 17.04.2015.

Kto odbierze telefon? (2015), https://www.youtube.com/watch?v=Hs5uKm9byJ4, 13.12.2015.

Obiecał i oszukał (2015), https://www.youtube.com/watch?v=mAS6Pb8KGO0, 13.12.2015.

Podatek bankowy (2015), https://www.youtube.com/watch?v=rXGIrGCb5j0, 13.12.2015.

Podatek od sklepów wielkopowierzchniowych (2015), https://www.youtube.com/watch?v=_MM1PvuxnTQ, 13.12.2015.

Powiedzmy to sobie szczerze (2015), https://www.youtube.com/watch?v=vQmsWkYR6XU, 13.12.2015.

Praca, nie obietnice (2015), https://www.youtube.com/watch?v=7kTtgC3Jx0Q, 13.12.2015.

Tak dla Europy, nie dla euro (2015), https://www.youtube.com/watch?v=OtnukV9bhO0, 13.12.2015.

Uszczelnienie systemu podatkowego (2015), https://www.youtube.com/watch?v=oF0d_Tw9eOQ, 13.12.2015.

Wbrew rodzicom (2015), https://www.youtube.com/watch?v=L8OzxsAVT9w, 13.12.2015.

Wiarygodność (2015), https://www.youtube.com/watch?v=DXnnAaEI9VQ, 13.12.2015.

Wszyscy ludzie Ewy Kopacz – Janusz Lewandowski (2015), https://www.youtube.com/watch?v=MCI_oT17WU0&index=7&list=PLTel2YFGNwv7XptUFTSrvSnT8hbuOJK06, 13.12.2015.

Wszyscy ludzie Ewy Kopacz – Michał Kamiński (2015), https://www.youtube.com/watch?v=WxFRiYGG8XM, 13.12.2015.

Zawsze po stronie obywatela (2015), https://www.youtube.com/watch?v=HQnVcROZa54, 13.12.2015.