Podobieństwa i różnice w zwalczaniu bojowników kaukaskich w okresie sprawowania władzy przez Borysa Jelcyna i Władimira Putina w Federacji Rosyjskiej

Main Article Content

Jarosław Kardaś

Abstrakt

Analizując politykę Federacji Rosyjskiej wobec zagrożenia terrorystycznego, pochodzącego z Kaukazu Północnego, należy stwierdzić, że Moskwa przez wiele lat nie miała wypracowanej jednej i spójnej koncepcji rozwiązania tego problemu. W ostatniej dekadzie XX w. rosyjska strategia polegała w dużej mierze na reagowaniu na zaistniałe kryzysy. Polityka ta, doprowadziła do porażki w pierwszej wojnie czeczeńskiej oraz przyczyniła się do wzrostu niestabilność całego regionu Kaukazu Północnego. Rosjanie na początku XXI w. zmienili strategię walki z terroryzmem pochodzącym z Kaukazu Północnego, realizując tzw. politykę czeczenizacji. Polega ona na tym, że przedstawiciele samych narodów kaukaskich zwalczają terrorystów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kardaś, J. (2017). Podobieństwa i różnice w zwalczaniu bojowników kaukaskich w okresie sprawowania władzy przez Borysa Jelcyna i Władimira Putina w Federacji Rosyjskiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 85-100. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.5
Dział
Artykuły
Biogram autora

Jarosław Kardaś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jarosław KARDAŚ – mgr, absolwent dwóch kierunków – politologii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2014 r. doktorant na tym samym Wydziale. Uczestnik wielu konferencji poświęconych tematyce Kaukazu Południowego, m.in. „Kaukaz po 1991 r.” zorganizowanej przez Studium Europy Wschodniej UW, czy też „Węzeł Kaukaski. Współczesne problemy i wyzwania regionu”, zorganizowanej przez Instytut Wschodni UAM.

Bibliografia

 1. Adamczyk S. (2011), Przeciwdziałanie terroryzmowi. Udział żandarmerii wojskowej w krajowym systemie zwalczania zagrożeń terrorystycznych, w: Oblicza terroryzmu, red. T. Bąk, Kraków–Rzeszów–Zamość.
 2. Bolechów B. (2012), Polityka antyterrorystyczna w świetle badań nad terroryzmem, Wrocław.
 3. Brodowski J. (2006), Terroryzm a sprawa czeczeńska, w: Czeczenia – Rosja. Mity i rzeczywistość, red. J. Brodowski, M. Smoleń, Kraków.
 4. Ciesielski S. (2006), Wojna w Czeczenii 1994–1996, w: Czeczenia – Rosja. Mity i rzeczywistość, red. J. Brodowski, M. Smoleń, Kraków.
 5. Dmochowski T. (2013), Strategia bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej i jej ewolucja: ustawy Federalne „O bezpieczeństwie” z lat 1992 i 2010, w: Azjatyckie strategie bezpieczeństwa, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń.
 6. Duraj N. (2015), Zróżnicowanie zadań jednostek odpowiedzialnych za zwalczanie terroryzmu na terytorium Federacji Rosyjskiej, http://wladzasadzenia.pl/2015/5/zroznicowanie-zadan-jednostek-odpowiedzialnych-za-zwalczanie-terroryzmu-na-terytorium-federacji-rosyjskiej.pdf, 6.12.2016.
 7. Falkowski M. (2003), Czeczenia a Rosja: znaczenie kwestii czeczeńskiej dla współczesnej Rosji, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2003-08-20/czeczenia-a-rosja-znaczenie-kwestii-czeczenskiej-dla-wspolczesnej, 7.12.2016.
 8. Falkowski M. (2004), Kaukaz Północny: rosyjski węzeł gordyjski, http://aei.pitt.edu/58353/1/prace_16_3.pdf, 7.12.2016.
 9. Falkowski M., Marszewski M. (2010), Kaukaskie „terytoria plemienne”. Kaukaz Północny – cywilizacyjnie obca enklawa w granicach Rosji, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2010-04-14/kaukaskie-terytoria-plemiennekaukaz-polnocny-cywilizacyjnie-obca, 2.12.2016.
 10. Falkowski M. (2015), Ramzanistan. Czeczeński problem Rosji, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_54_pl_ramzanistan_net_0.pdf, 4.12.2016.
 11. Федеральный закон от 6 марта 2006 года „О противодействии терроризму” (2006), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/, 11.12.2016.
 12. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. „О борьбе с терроризмом” (1998), http://www.scrf.gov.ru/documents/17/30.html, 8.12.2016.
 13. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. „О безопасности” (2010), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/, 10.12.2016.
 14. Górecki W. (2011a), „Pełzająca” wojna domowa na Kaukazie Północnym, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2011-03-15/pelzajaca-wojna-domowa-na-kaukazie-polnocnym, 8.12.2016.
 15. Górecki W. (2011b), Umarow wziął odpowiedzialność za zamach na lotnisku Domodiedowo, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-02-09/umarowwzial-odpowiedzialnosc-za-zamach-na-lotnisku-domodiedowo, 5.12.2016.
 16. Jagnieża A. (2014), Terroryzm w rękach Moskwy, http://www.defence24.pl/analiza_terroryzm-w-rekach-moskwy, 4.12.2016.
 17. Кадыров Рамзан Ахматович (2016), http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/85366/, 17.12.2016.
 18. Konarzewska N. (2013), Terroryzm na Kaukazie Północnym. Niekończący się konflikt?, http://www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/terroryzm-na-kaukazie-polnocnym-niekonczacy-sie-konflikt, 7.12.2016.
 19. Kosta R. A. (2007), Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku, Toruń.
 20. Kraj K. (2005), Rola Rosji w walce z terroryzmem międzynarodowym, w: Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, red. K. Lankosz, M. Chorośnicki, P. Czubik, Bielsko-Biała.
 21. Kuleba M. (2007), Szamil Basajew: rycerski etos a powinność żołnierska, Warszawa.
 22. Laskowska K. (2009), Aktualny stan antyterrorystycznego ustawodawstwa w Federacji Rosyjskiej. Próba analizy i oceny, w: Terroryzm. Materia ustawowa, red. K. Indecki, P. Potejko, Warszawa.
 23. Madej M. (2012), Zagrożenia asymetryczne – „nowy” problem bezpieczeństwa międzynarodowego, w: R. Kuźniar, B. Balcerowicz, A. Bienczyk-Missala, P. Grzebyk, M. Madej, K. Pronińska, M. Sułek, M. Tabor, A. Wojciuk, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa.
 24. Malashenko A. (2014), Islam in Russia, http://eng.globalaffairs.ru/number/Islam-in-Russia-17002, 10.12.2016.
 25. Markedonov S. (2013), The North Caucasus: The Value and Costs for Russia, http://eng.globalaffairs.ru/number/The-North-Caucasus-The-Value-and-Costs-for-Russia-16287, 13.12.2016.
 26. Mickiewicz P. (2010/2011), Bezpieczeństwo wewnętrzne Federacji Rosyjskiej w rozwiązaniach legislacyjnych i organizacyjnych, „Rocznik bezpieczeństwa międzynarodowego”, 2010/2011.
 27. Обеспечение национальной безопасности, Стратегии национальной безопасно-сти Российской Федерации до 2020 года (2009), http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html, 9.12.2016.
 28. Patlewicz B. (2005), Zamach terrorystyczny w moskiewskim teatrze na Dubrowce, w: Kaukaz w dobie globalizacji, red. A. Furier, Poznań.
 29. Pietraś M. (2003), Bezpieczeństwo państwa w późnowestfalskim środowisku międzynarodowym, w: Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, red. S. Dębski, B. Górka-Winter, Warszawa.
 30. Raś M. (2009), System bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, w: Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, red. K. M. Księżopolski, Warszawa.
 31. Rogoża J., Żochowski P. (2011), Rosyjskie państwo wobec zamachu terrorystycznego na lotnisku Domodiedowo, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-01-26/rosyjskie-panstwo-wobec-zamachu-terrorystycznego-nalotnisku, 4.12.2016.
 32. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (2002), Warszawa. Уголовный кодекс Российской Федерации (1996), https://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/, 9.12.2016.
 33. Wańczyk K. (2006), Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Czeczenii, w: Czeczenia – Rosja. Mity i rzeczywistość, red. J. Brodowski, M. Smoleń, Kraków.
 34. Wolska E. (2013), 10 lat po tragedii na Dubrowce, czyli jak nie przeprowadzać akcji ratunkowej, „Ostry Dyżur”, nr 1, t. 6.
 35. Wyszyńska A. (2014), Podstawy prawne zwalczania terroryzmu w Federacji Rosyjskiej, w: Zwalczanie terroryzmu, red. M. Marszałek, J. Limanowski, Warszawa.