Podobieństwa i różnice w zwalczaniu bojowników kaukaskich w okresie sprawowania władzy przez Borysa Jelcyna i Władimira Putina w Federacji Rosyjskiej
PDF

Słowa kluczowe

Federacja Rosyjska
terroryzm islamski
Kaukaz Północny
Borys Jelcyn
Władimir Putin
Ramzan Kadyrow

Jak cytować

Kardaś, J. (2017). Podobieństwa i różnice w zwalczaniu bojowników kaukaskich w okresie sprawowania władzy przez Borysa Jelcyna i Władimira Putina w Federacji Rosyjskiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 85–100. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.5

Abstrakt

Analizując politykę Federacji Rosyjskiej wobec zagrożenia terrorystycznego, pochodzącego z Kaukazu Północnego, należy stwierdzić, że Moskwa przez wiele lat nie miała wypracowanej jednej i spójnej koncepcji rozwiązania tego problemu. W ostatniej dekadzie XX w. rosyjska strategia polegała w dużej mierze na reagowaniu na zaistniałe kryzysy. Polityka ta, doprowadziła do porażki w pierwszej wojnie czeczeńskiej oraz przyczyniła się do wzrostu niestabilność całego regionu Kaukazu Północnego. Rosjanie na początku XXI w. zmienili strategię walki z terroryzmem pochodzącym z Kaukazu Północnego, realizując tzw. politykę czeczenizacji. Polega ona na tym, że przedstawiciele samych narodów kaukaskich zwalczają terrorystów.

https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.5
PDF

Bibliografia

Adamczyk S. (2011), Przeciwdziałanie terroryzmowi. Udział żandarmerii wojskowej w krajowym systemie zwalczania zagrożeń terrorystycznych, w: Oblicza terroryzmu, red. T. Bąk, Kraków–Rzeszów–Zamość.

Bolechów B. (2012), Polityka antyterrorystyczna w świetle badań nad terroryzmem, Wrocław.

Brodowski J. (2006), Terroryzm a sprawa czeczeńska, w: Czeczenia – Rosja. Mity i rzeczywistość, red. J. Brodowski, M. Smoleń, Kraków.

Ciesielski S. (2006), Wojna w Czeczenii 1994–1996, w: Czeczenia – Rosja. Mity i rzeczywistość, red. J. Brodowski, M. Smoleń, Kraków.

Dmochowski T. (2013), Strategia bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej i jej ewolucja: ustawy Federalne „O bezpieczeństwie” z lat 1992 i 2010, w: Azjatyckie strategie bezpieczeństwa, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń.

Duraj N. (2015), Zróżnicowanie zadań jednostek odpowiedzialnych za zwalczanie terroryzmu na terytorium Federacji Rosyjskiej, http://wladzasadzenia.pl/2015/5/zroznicowanie-zadan-jednostek-odpowiedzialnych-za-zwalczanie-terroryzmu-na-terytorium-federacji-rosyjskiej.pdf, 6.12.2016.

Falkowski M. (2003), Czeczenia a Rosja: znaczenie kwestii czeczeńskiej dla współczesnej Rosji, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2003-08-20/czeczenia-a-rosja-znaczenie-kwestii-czeczenskiej-dla-wspolczesnej, 7.12.2016.

Falkowski M. (2004), Kaukaz Północny: rosyjski węzeł gordyjski, http://aei.pitt.edu/58353/1/prace_16_3.pdf, 7.12.2016.

Falkowski M., Marszewski M. (2010), Kaukaskie „terytoria plemienne”. Kaukaz Północny – cywilizacyjnie obca enklawa w granicach Rosji, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2010-04-14/kaukaskie-terytoria-plemiennekaukaz-polnocny-cywilizacyjnie-obca, 2.12.2016.

Falkowski M. (2015), Ramzanistan. Czeczeński problem Rosji, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_54_pl_ramzanistan_net_0.pdf, 4.12.2016.

Федеральный закон от 6 марта 2006 года „О противодействии терроризму” (2006), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/, 11.12.2016.

Федеральный закон от 25 июля 1998 г. „О борьбе с терроризмом” (1998), http://www.scrf.gov.ru/documents/17/30.html, 8.12.2016.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. „О безопасности” (2010), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/, 10.12.2016.

Górecki W. (2011a), „Pełzająca” wojna domowa na Kaukazie Północnym, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2011-03-15/pelzajaca-wojna-domowa-na-kaukazie-polnocnym, 8.12.2016.

Górecki W. (2011b), Umarow wziął odpowiedzialność za zamach na lotnisku Domodiedowo, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-02-09/umarowwzial-odpowiedzialnosc-za-zamach-na-lotnisku-domodiedowo, 5.12.2016.

Jagnieża A. (2014), Terroryzm w rękach Moskwy, http://www.defence24.pl/analiza_terroryzm-w-rekach-moskwy, 4.12.2016.

Кадыров Рамзан Ахматович (2016), http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/85366/, 17.12.2016.

Konarzewska N. (2013), Terroryzm na Kaukazie Północnym. Niekończący się konflikt?, http://www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/terroryzm-na-kaukazie-polnocnym-niekonczacy-sie-konflikt, 7.12.2016.

Kosta R. A. (2007), Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku, Toruń.

Kraj K. (2005), Rola Rosji w walce z terroryzmem międzynarodowym, w: Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, red. K. Lankosz, M. Chorośnicki, P. Czubik, Bielsko-Biała.

Kuleba M. (2007), Szamil Basajew: rycerski etos a powinność żołnierska, Warszawa.

Laskowska K. (2009), Aktualny stan antyterrorystycznego ustawodawstwa w Federacji Rosyjskiej. Próba analizy i oceny, w: Terroryzm. Materia ustawowa, red. K. Indecki, P. Potejko, Warszawa.

Madej M. (2012), Zagrożenia asymetryczne – „nowy” problem bezpieczeństwa międzynarodowego, w: R. Kuźniar, B. Balcerowicz, A. Bienczyk-Missala, P. Grzebyk, M. Madej, K. Pronińska, M. Sułek, M. Tabor, A. Wojciuk, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa.

Malashenko A. (2014), Islam in Russia, http://eng.globalaffairs.ru/number/Islam-in-Russia-17002, 10.12.2016.

Markedonov S. (2013), The North Caucasus: The Value and Costs for Russia, http://eng.globalaffairs.ru/number/The-North-Caucasus-The-Value-and-Costs-for-Russia-16287, 13.12.2016.

Mickiewicz P. (2010/2011), Bezpieczeństwo wewnętrzne Federacji Rosyjskiej w rozwiązaniach legislacyjnych i organizacyjnych, „Rocznik bezpieczeństwa międzynarodowego”, 2010/2011.

Обеспечение национальной безопасности, Стратегии национальной безопасно-сти Российской Федерации до 2020 года (2009), http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html, 9.12.2016.

Patlewicz B. (2005), Zamach terrorystyczny w moskiewskim teatrze na Dubrowce, w: Kaukaz w dobie globalizacji, red. A. Furier, Poznań.

Pietraś M. (2003), Bezpieczeństwo państwa w późnowestfalskim środowisku międzynarodowym, w: Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, red. S. Dębski, B. Górka-Winter, Warszawa.

Raś M. (2009), System bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, w: Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, red. K. M. Księżopolski, Warszawa.

Rogoża J., Żochowski P. (2011), Rosyjskie państwo wobec zamachu terrorystycznego na lotnisku Domodiedowo, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-01-26/rosyjskie-panstwo-wobec-zamachu-terrorystycznego-nalotnisku, 4.12.2016.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (2002), Warszawa. Уголовный кодекс Российской Федерации (1996), https://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/, 9.12.2016.

Wańczyk K. (2006), Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Czeczenii, w: Czeczenia – Rosja. Mity i rzeczywistość, red. J. Brodowski, M. Smoleń, Kraków.

Wolska E. (2013), 10 lat po tragedii na Dubrowce, czyli jak nie przeprowadzać akcji ratunkowej, „Ostry Dyżur”, nr 1, t. 6.

Wyszyńska A. (2014), Podstawy prawne zwalczania terroryzmu w Federacji Rosyjskiej, w: Zwalczanie terroryzmu, red. M. Marszałek, J. Limanowski, Warszawa.