Kompetencje Unii Europejskiej a prawa własności intelektualnej. Wewnętrznie dzielone, zewnętrznie wyłączne?

Main Article Content

Anna Wilińska-Zelek
Miłosz Malaga

Abstrakt

Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w relacjach zewnętrznych tej organizacji są przedmiotem wielu debat za każdym razem gdy ma dojść do zawarcia przez UE umowy międzynarodowej. W ostatnich latach szczególną uwagę przywiązuje się do planowanego zawierania przez UE umów o wolnym handlu, w której to dziedzinie Traktaty przyznają Unii kompetencje wyłączne. Problem zakresu tych kompetencji okazuje się szczególnie problematyczny w odniesieniu do ochrony własności intelektualnej. W tej dziedzinie Unii Europejskiej przyznano kompetencje wyłączne jedynie w zakresie handlowych aspektów tej dziedziny. W niniejszym artykule badamy jak pojęcie „handlowych aspektów własności intelektualnej” interpretowane jest w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Rozważamy także skutki, jakie nieść może za sobą szeroka wykładnia tego pojęcia zaproponowana przez Trybunał. W związku z tym, w niniejszym artykule po pierwsze, omówiliśmy linię orzeczniczą TSUE rozpoczętą wyrokiem w sprawie Daiichi Sankyo. Następnie ustalamy i dokonujemy oceny metod wykładni przyjętych przez Trybunał w ramach tej linii orzeczniczej. Jest to szczególnie istotne dla przewidzenia dalszego rozwoju orzecznictwa w tym zakresie. Odnosimy też powyższe wnioski TSUE do regulacji rynku wewnętrznego, dochodząc do wniosku, że odmienne podejścia przyjęte przez Trybunał w relacjach zewnętrznych oraz w ramach rynku wewnętrznego wykluczają się wzajemnie i prowadzą do prawnego czy interpretacyjnego impasu. Mimo że przedstawiona w niniejszym artykule analiza odnosi się do konkretnego i szczegółowego problemu, to wywiedzione na jej podstawie wnioski pozwalają na zrozumienie przyczyn prawnych i politycznych komplikacji towarzyszących zawieraniu przez Unię Europejską umów o wolnym handlu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wilińska-Zelek, A., & Malaga, M. (2017). Kompetencje Unii Europejskiej a prawa własności intelektualnej. Wewnętrznie dzielone, zewnętrznie wyłączne?. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 27-46. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.2
Dział
Artykuły
Biogramy autorów

Anna Wilińska-Zelek, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

Anna WILIŃSKA-ZELEK – doktorantka Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2016/2017.

Miłosz Malaga, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

Miłosz MALAGA – doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta programu „Etiuda” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach finansowania stypendium doktorskiego na podstawie decyzji nr DEC-2016/20/T/HS5/00017.

Bibliografia

 1. Dimopoulos A. (2014), Of TRIPs and traps: the interpretative jurisdiction of the Court of Justice of the EU over patent law, „European Law Review”, no. 39(2), pp. 210–233.
 2. Eeckhout P. (2012), Exclusive External Competences: Constructing the EU as an International Actor, „The Court of Justice and the Construction of Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-law – La Cour de Justice et la Construction de l’Europe: Analyses et Perspectives de Soixante Ans de Jurisprudence”, pp. 613–636.
 3. Gormley L. W. (2015), Inconsistencies and misconceptions in the free movement of goods, „European Law Review”, vol. 40, no. 6, pp. 925–939.
 4. Gotsova B. (2014), The Gordian Knot of European Union Competence: Commercial Aspects of Intellectual Property After the Judgment in Case C-414/11 Daiichi Sankyo, „German Law Journal”, no. 15(3), pp. 511–528.
 5. Hestermeyer H.P., (2013) The notion of „trade-related” aspects of intellectual property rights: from world trade to EU law – and back again, „IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law”, no. 44(8), pp. 925–931.
 6. Kampf R. (2015), Does Intellectual Property Belong to the Trade Family?, in: European Yearbook of International Economic Law. Trade Policy between Law, Diplomacy and Scholarship, eds. Ch. Herrmann, M. Krajewski, J. Ph. Terhechte.
 7. Larik J. (2015), No mixed feelings: The post-Lisbon Common Commercial Policy in Daiichi Sankyo and Commission v. Council (Conditional Access Convention), „Common Market Law Review”, no. 52, pp. 779–800.
 8. Malaga M. (2014), The European Patent with Unitary Effect: Incentive to Dominate? A Look From the EU Competition Law Viewpoint, „IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law”, no. 45(6), pp. 621–647.
 9. Plomer A. (2015), A unitary patent for a disunited Europe: the long shadow of history, „IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law”, no. 46(5), pp. 508–533.
 10. Tanghe Y. (2016), The Borders of EU Competences with Regard to the International Regulation of Intellectual Property Rights: Constructing a Dam to Resist a River Bursting Its Banks, „Utrecht Journal of International and European Law”, no. 32(82).
 11. Van Damme I. (2015), Case C-414/11 Daiichi: the impact of the Lisbon Treaty on the competence of the European Union over the TRIPS Agreement, „Cambridge Journal of International and Comparative Law”, no. 4(1), pp. 73–87.
 12. Vatsov M. (2014), The complicated simplicity of the DEMO case: side effects of developments in the law – Daiichi Sankyo and Sanofi-Aventis Deutschland v DEMO (C-414/11), „European Intellectual Property Review”, no. 36(3), pp. 202–206.
 13. Villalta Puig G. (2011), The common commercial policy after Lisbon: an analysis of the reforms, „European Law Review”, no. 36(2), pp. 289–301
 14. Weiß W. (2013), Common Commercial Policy in the European Constitutional Area: EU External Trade Competence and the Lisbon Decision of the German Federal Constitutional Court, in: European Yearbook of International Economic Law. Special Issue: Common Commercial Policy after Lisbon, eds. M. Bungenberg, Ch. Herrmann, pp. 29–48.
 15. Woods L., Peers S., Copyright: anything left of Member States’ external competence?, 15.09.2016, http://eulawanalysis.blogspot.com/2014/09/copyright-anythingleft-of-member.html.