Dylematy bezpieczeństwa państw bałtyckich po aneksji Krymu

Main Article Content

Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Abstrakt

Obawy o rewizjonistyczną politykę Rosji w regionie bałtyckim wzrosły w 2008 r. po konflikcie rosyjsko-gruzińskim. Jednak to aneksja Krymu i wojna we wschodniej Ukrainie spowodowała znaczący spadek poczucia bezpieczeństwa w regionie. Rosja postrzegana jest jako największe zagrożenie w regionie. Podczas gdy środki militarne budzą największy niepokój w państwach bałtyckich, Litwa, Łotwa i Estonia obawiają się także rosyjskiej presji na ich system polityczny, gospodarkę, kulturę, życie społeczne oraz tożsamość narodową. Poniższa praca będzie miała na celu wskazanie dynamiki dyskursu bezpieczeństwa w państwach bałtyckich w związku z wydarzeniami we wschodniej Ukrainie. Analiza będzie dotyczyła w szczególności odpowiedzi na pytania, w jaki sposób „kryzys ukraiński” wpłynął na postrzeganie bezpieczeństwa w państwach bałtyckich oraz jakie działania zostały podjęte na poziomie narodowym i regionalnym. Dodatkowo, zbadana zostanie relacja pomiędzy narodowymi a regionalnymi interesami w sferze bezpieczeństwa w państwach bałtyckich.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kuczyńska-Zonik, A. (2017). Dylematy bezpieczeństwa państw bałtyckich po aneksji Krymu. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 125-142. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.2.7
Dział
Artykuły
Biogram autora

Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

dr, politolog i archeolog, asystent w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej. Jako laureatka programu „Mobilność plus” odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Wileńskim. Zainteresowania badawcze: polityka i bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej i na obszarze postsowieckim, polityka zagraniczna Rosji, państwa bałtyckie, mniejszość rosyjskojęzyczna w państwach bałtyckich, dziedzictwo sowieckie.

Bibliografia

 1. Amnesty International Report 2015/2016, https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/estonia/report-estonia/, 20.08.2016.
 2. Auers D. (2015), Comparative Politics and Government of the Baltic States Estonia, Latvia and Lithuania in the 21st Century, Palgrave Macmillan, Nowy Jork.
 3. Banaś M. (2016), Bezpieczeństwo państw bałtyckich z perspektywy nordyckiej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, nr 14, z. 5.
 4. Barnes J. E. (2016), NATO Secretary-General Jens Stoltenberg Welcomes Increase in Military Spending by Europe and Canada, „The Wall Street Journal”, 13.06.2016, https://www.wsj.com/articles/nato-secretary-general-jens-stoltenberg-welcomes-increase-in-military-spending-by-europe-and-canada-1465836063, 14.06.2016.
 5. Basic facts about citizenship and language policy of Latvia and some sensitive history-related issues, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia, http://www.mfa.gov.lv/en/policy/society-integration/citizenship-in-latvia/citizenship-policy-in-latvia/basic-facts-about-citizenship-and-language-policyof-latvia-and-some-sensitive-history-related-issues, 10.04.2017.
 6. Dura M. (2015), Litwa i Ukraina wzmacniają współpracę wojskową, 24.10.2015, Defence24, http://www.defence24.pl/267456,litwa-i-ukraina-wzmacniajawspolprace-wojskowa, 4.10.2017.
 7. Dwujęzyczne tabliczki w Wilnie zostają (2017), 15.02.2017, Wilnoteka, http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/dwujezyczne-tabliczki-w-wilnie-zostaja, 15.02.2017.
 8. EFHR: Departament ds. Mniejszości Narodowych nie może być instytucją marionetkową (2014), 12.11.2014, Znad Wilii, http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/efhrdepartament-ds-mniejszosci-narodowych-nie-moze-byc-instytucja-marionetkowa, 12.06.2016.
 9. Hyndle-Hussein J. (2015a), Estonia nowelizuje ustawę o obywatelstwie, 28.01.2015, „Analizy OSW”, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-01-28/estonia-nowelizuje-ustawe-o-obywatelstwie, 10.12.2016.
 10. Hyndle-Hussein J. (2015b), Państwa bałtyckie wobec konfliktu na Ukrainie, 23.01.2015, „Komentarze OSW”, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-01-23/panstwa-baltyckie-wobec-konfliktu-na-ukrainie, 24.03.2017.
 11. Italian journalist Chiesa ordered to leave Estonia (2014), 16.12.2014, Postimees, http://news.postimees.ee/3028421/italian-journalist-chiesa-ordered-to-leaveestonia, 22.12.2015.
 12. Joint Declaration of the Ministers of Justice of the Baltic States (2015), 5.11.2015, http://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/news-related-files/declaration_05_11_15_.pdf, 4.04.2017.
 13. Joint Declaration on Increased Security and Defense Cooperation between the United States, Estonia, Latvia, and Lithuania, The White House, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/08/23/joint-declaration-increasedsecurity anddefense-cooperation-between, 26.03.2017.
 14. Kama K. (2016), Contending Geo-Logics: Energy Security, Resource Ontologies, and the Politics of Expert Knowledge in Estonia, „Geopolitics”, vol. 21, issue 4, http://dx.doi.org/10.1080/14650045.2016.1210129.
 15. Kuczyńska-Zonik A. (2016), Russian propaganda – methods of influence in the Baltic States, „Yearbook of the Institute of East-Central Europe”, vol. 14, issue 2.
 16. Laruelle M. (2015), The ‘Russian World’. Russia’s Soft Power and Geopolitical Imagination, Center on Global Interests.
 17. Latvia proposes ‘alternative’ to Russian TV propaganda (2015), 8.01.2015, Euractiv, http://www.euractiv.com/sections/global-europe/latvia-proposes-alternativerussian-tv-propaganda-311109, 1.12.2015.
 18. Latvia suspends Rossiya RTR channel (2016), 7.04.2016, Lsm.lv, http://www.lsm.lv/en/article/societ/society/latvia-suspends-rossiya-rtr-channel.a177088/, 10.04.2017.
 19. Litewski sejm w obronie krymskich Tatarów (2016), 12.04.2016, Wilnoteka.lt, http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/litewski-sejm-w-obronie-krymskich-tatarow, 16.08.2016.
 20. Litwa w pierwszej dziesiątce NATO pod względem finansowania obrony kraju (2016), 5.07.2016, Delfi.lt, http://pl.delfi.lt/aktualia/litwa/litwa-w-pierwszej-dziesiatcenato-pod-wzgledem-finansowania-obrony-kraju.d?id=71728496, 16.08.2016.
 21. Maliukevičius N. (2015), The Roots of Putin’s Media Offensive in the Baltic States: Learning Lessons in Counterstrategies, w: Baltic Visions: European Cooperation, Regional Stability, red. K. Redłowska, Foundation Institute for Eastern Studies, Warszawa.
 22. National Security Threat Assessment (2017), State Security Department of the Republic of Lithuania (VSD), Second Investigation Department under the Ministry of National Defence (AOTD), Wilno.
 23. Pacuła P. (2013), Współpraca obronna w regionie Morza Bałtyckiego. Stan obecny i perspektywy, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 26/II.
 24. Palowski J. (2014), Estonia rozbudowuje armię i zwiększa wydatki na obronę narodową, 10.04.2014, Defense24, http://www.defence24.pl/analiza_estonia-rozbudowuje-armie-i-zwieksza-wydatki-na-obrone-narodowa, 15.08.2016.
 25. Panova V. V. (2015), Russia’s ‘Soft’ Policies towards the Baltic States: The different faces of ‘Soft Power, w: The Baltic States and Eastern Neighborhood between Russia and the UE, Latvian Institute of International Affairs, Ryga.
 26. Partie porozumiały się w sprawie polityki bezpieczeństwa i obronności (2014), 29.03.2014, Znad Wilii, http://zw.lt/litwa/partie-porozumialy-sie-w-sprawiepolityki-bezpieczenstwa-obronnosci/, 10.04.2017.
 27. Pernik P., Maldre P. (2015), Rising Challenges: Cybersecurity in the Baltic Sea Region, w: Baltic Visions: European Cooperation, Regional Stability, red. K. Redłowska, Foundation Institute for Eastern Studies, Warszawa.
 28. Piotrowski M. A, Raś K. (2016), Wzrost zagrożenia rosyjskiego w raportach bałtyckich służb specjalnych, „Biuletyn PISM”, nr 44 (1394), https://www.pism.pl/files/?id_plik=22127, 15.08.2016.
 29. Ponad połowa Litwinów jest przekonana, że Rosja stanowi niebezpieczeństwo dla Litwy, 28.10.2014, Delfi.lt, http://pl.delfi.lt/aktualia/litwa/ponad-polowalitwinow-jest-przekonana-ze-rosja-stanowi-niebezpieczenstwo-dla-litwy-.d?id=66231284, 12.03.2015.
 30. President Kaljulaid: Russia does not pose physical threat to Estonia (2017), 27.03.2017, „The Baltic Times”, http://www.baltictimes.com/president_kaljulaid_russia_does_not_pose_physical_threat_to_estonia/, 10.04.2017.
 31. Radczenko A., Kozicz M. (2017), Polskie telewizje na Litwie: Co, kiedy i za ile?, 23.03.2017, Znad Wilii, http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/polskie-telewizjena-litwie-co-kiedy-za-ile/, 4.10.2017.
 32. Raik K. (2015), Overshadowed by the Russia-West Rift: Security in the Baltic Sea Region, w: Baltic Visions: European Cooperation, Regional Stability, red. K. Redłowska, Foundation Institute for Eastern Studies, Warszawa.
 33. Russia will scoff at Latvia (2016), 6.12.2016, Eurotopics, https://www.eurotopics.net/en/167646/latvia-wants-unpatriotic-teachers-dismissed, 10.04.2017.
 34. Societal Security. Inclusion-Exclusion Dilemma. A portrait of the Russian-speaking community in Latvia (2016), red. Ž. Ozolina, Zinātne Publishers.
 35. Survey: Estonians consider migration crisis more dangerous than Russian aggression (2016), 30.03.2016, News.err, http://news.err.ee/v/news/ac71c3f7-1c13-4f9aa6ff-119a780e193e/survey-estonians-consider-migration-crisis-more-dangerous-than-russian-aggression, 30.09.2016.
 36. Szymański P. (2015), Między kontynuacją a adaptacją: polityka bezpieczeństwa i siły zbrojne państw bałtyckich, „Komentarze OSW”, 24.11.2015, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-11-24/miedzy-kontynuacjaa-adaptacjapolityka-bezpieczenstwa-i-sily, 24.03.2017.
 37. Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas (2016), Lietuvos Respublikos kultūros ministro.
 38. Tymul V. (2015), Mniejszość polska na Litwie a współczesne konflikty polsko-litewskie, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, nr 13, z. 3.
 39. US Embassy, Vilnius, http://vilnius.usembassy.gov/news-events/notice-of-fundingopportunity.html, 22.12.2015.
 40. W Polsce i krajach bałtyckich – szpice NATO (2014), 5.09.2014, Znad Wilii, http://zw.lt/litwa/w-polsce-krajach-baltyckich-szpice-nato/, 11.08.2016.
 41. Zięba R. (2014), Międzynarodowe implikacje kryzysu ukraińskiego, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, nr 2, t. 50.
 42. Zięba R. (2015), Ukraina jako przedmiot rywalizacji między Zachodem a Rosją, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3, DOI 10.14746/ssp.2015.3.1.
 43. Герасимов В. (2013), Ценность науки в предвидении, „Военно-промышленный курьер”, 27.02.2013, http://www.vpk-news.ru/articles/14632, 4.04.2017.
 44. Латвия внесла в черный список Кобзона, Валерию и Газманова, 21.07.2014, Delfi.lt, http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/latviya-vnesla-v-chernyj-spisok-kobzona-valeriyu-i-gazmanova.d?id=65346066, 18.09.2016.
 45. Центральный банк Российской Федерации, http://www.cbr.ru/Bank-notes_coins/?PrtId=plan, 10.04.2017.