Nr 2 (2017)

Artykuły

Светлана Сорока
5-20
Nowa ustawa o ubogich 1834 roku jako podstawa nowoczesnego systemu samorządu lokalnego w Wielkiej Brytanii
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.2.1
PDF (Русский)
Ryszard Skarzyński, Elżbieta Kużelewska
21-40
Bezpieczeństwo jako zjawisko społeczne
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.2.2
PDF
Wojciech Woźniak
41-58
Programy polskich partii politycznych jako materiał empiryczny w badaniach dyskursu politycznego
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.2.3
PDF
Remigiusz Rosicki
59-88
Polityka energetyczna Polski: główne problemy i prognozy
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.2.4
PDF (English)
Сергей Федорченко
89-102
The politicization of Internet social networks and the legitimacy of power
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.2.5
PDF (Русский)
Marek Górka
103-124
Rola i zadania kontrwywiadu w obszarze funkcjonowania państwa z uwzględnieniem wybranych aspektów polityki bezpieczeństwa III RP
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.2.6
PDF
Aleksandra Kuczyńska-Zonik
125-142
Dylematy bezpieczeństwa państw bałtyckich po aneksji Krymu
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.2.7
PDF
Artur Lipiński
143-168
Podział lewica–prawica w perspektywie konstruktywistycznej
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.2.8
PDF
Aleksandra Galus, Paulina Pospieszna
169-200
Wsparcie nowych mediów na Ukrainie w ramach polskiego programu pomocy rozwojowej
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.2.9
PDF
Dominika Kasprowicz, Agnieszka Hess
201-214
Populizm w Polsce – między demagogią i demofilią
https://doi.org/10.14746/ssp.2017.2.10
PDF