Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2 (2017)

Spis treści

Artykuły

Nowa ustawa o ubogich 1834 roku jako podstawa nowoczesnego systemu samorządu lokalnego w Wielkiej Brytanii PDF (Русский)
Светлана Сорока 5-20
Bezpieczeństwo jako zjawisko społeczne PDF
Ryszard Skarzyński, Elżbieta Kużelewska 21-40
Programy polskich partii politycznych jako materiał empiryczny w badaniach dyskursu politycznego PDF
Wojciech Woźniak 41-58
Polityka energetyczna Polski: główne problemy i prognozy PDF (English)
Remigiusz Rosicki 59-88
The politicization of Internet social networks and the legitimacy of power PDF (Русский)
Сергей Федорченко 89-102
Rola i zadania kontrwywiadu w obszarze funkcjonowania państwa z uwzględnieniem wybranych aspektów polityki bezpieczeństwa III RP PDF
Marek Górka 103-124
Dylematy bezpieczeństwa państw bałtyckich po aneksji Krymu PDF
Aleksandra Kuczyńska-Zonik 125-142
Podział lewica–prawica w perspektywie konstruktywistycznej PDF
Artur Lipiński 143-168
Wsparcie nowych mediów na Ukrainie w ramach polskiego programu pomocy rozwojowej PDF
Aleksandra Galus, Paulina Pospieszna 169-200
Populizm w Polsce – między demagogią i demofilią PDF
Dominika Kasprowicz, Agnieszka Hess 201-214


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo