Nr 1 (2010)

Artykuły

Jędrzej Skrzypczak
5-14
Pozycja i kompetencje rady programowej w spółce publicznej radiofonii i telewizji
https://doi.org/10.14746/ssp.2010.1.01
PDF
Anna Potyrała
15-36
Unia Europejska wobec nowych tworów państwowych (Casus Kosowa, Abchazji i Osetii Południowej)
https://doi.org/10.14746/ssp.2010.1.02
PDF
Bartłomiej H.Toszek
37-56
Paradyplomacja regionalna w obszarze południowego Bałtyku na przykładzie stosunków transgranicznych Województwa Zachodniopomorskiego
https://doi.org/10.14746/ssp.2010.1.03
PDF
Svitlana Travinska
57-78
Prezydent Ukrainy a Krajowa Rada Ukrainy Radiofonii i Telewizji
https://doi.org/10.14746/ssp.2010.1.04
PDF
Beata Pająk-Patkowska
79-96
Wymiar lewica–prawica w Polsce – podziały ideologiczne w polskim społeczeństwie
https://doi.org/10.14746/ssp.2010.1.05
PDF
Jakub Potulski
97-110
„Rosja wyparta z Europy” – konsekwencje dla porządku międzynarodowego na progu XXI w.
https://doi.org/10.14746/ssp.2010.1.06
PDF
Christopher D.Karadjov
111-132
Whose language? Exploring the attitudes of Bulgaria’s media elite toward Macedonia’s linguistic self-identification
https://doi.org/10.14746/ssp.2010.1.07
PDF (English)
Renata Runiewicz-Jasińska
133-160
Zgromadzenie Bałtyckie – instytucja trójstronnej współpracy parlamentarnej państw bałtyckich
https://doi.org/10.14746/ssp.2010.1.08
PDF
Paweł Klak
161-178
Kondycja prasy lokalnej 18 lat po powstaniu gazety „ABC” w Lesznie
https://doi.org/10.14746/ssp.2010.1.09
PDF
Marcin Łukaszewski
179-190
Obywatelstwo watykańskie a zasada ius sanguinis i ius soli
https://doi.org/10.14746/ssp.2010.1.10
PDF