Pressto.

Studia Ukrainica Posnaniensia

Zaproszenie - IV Międzynarodowa Konferencja "Ukrainistyka: wczoraj, dziś, jutro..." (25-27 października 2018 r.)

Запрошуємо узяти участь у ІV  Міжнародній науковій конференції «Україністика вчора, сьогодні, завтра», що відбудеться 25–27 жовтня 2018 року.

Проблематика конференції:

1. Традиції українського мовознавства: осмислення здобутків і перспектив.

2. Інтерпретація проблематики нових лінгвістичних напрямів.

3. Методика викладання української мови як іноземної в сучасному європейському просторі.

4. Питання теорії і практики перекладу.

5. Спадкоємність, традиції і новаторство в літературі.

6. Українська література крізь призму компаративістських концепцій.

Крім того, у межах конференції планується Круглий стіл.Познанська україніка: інтердисциплінарні дослідження (філологія, історія, археологія, культурологія та політологія)”. Почесний гість – письменник Богдан Коломійчук. Передбачається обговорення таких питань: 1. Познанські “сліди” в біографіях українських письменників та митців і українські “сліди” в біографіях познанських діячів науки і культури. 2. Історія і сучасність: давні великопольсько-руські зв’язки та актуальні культурні контакти. 3. Познанські видання української літератури та внесок познанських учених в українознавчі дослідження. 4. “Мовні проблеми” познанських українців: труднощі адаптації, вектор асиміляції і “мовна пам'ять”.

Заявки на участь у конференції (форма для їхнього оформлення додається) просимо надсилати до 1  березня  2018 року на адресу: poznan.ukr@gmail.com

Ураховуючи складну ситуацію в Україні, пропонуємо очну й заочну форми участі в конференції. Статті тих учасників конференції, які безпосередню візьмуть у ній участь, будуть опубліковані в черговому (сьомому, 2019 р.) випуску рецензованого журналу Studia Ukrainica Posnaniensia (журнал виходить з 2013 р. і на сьогодні має відповідну  параметризацію).

Статті ж заочних учасників надрукуємо у восьмому (2020 р.) випуску зазначеного журналу.

Усі статті проходять рецензування. Наполегливо просимо ретельно дотримуватися правил оформлення (правила додаємо). У разі порушень цих правил статті будуть повернуті на доопрацювання.

Пропонуємо надсилати тексти статей після отримання повідомлення про прийняття теми доповіді в програму конференції з урахуванням очної і заочної форм участі.

Оргвнесок:

- очна участь у конференції: 430 польських злотих або 100 євро (на рецензування і в разі позитивної рецензії публікацію, урочисту вечерю та обід у день проведення конференції);

- заочна участь у конференції: 260 польських злотих або 60 євро (на рецензування і в разі позитивної рецензії публікацію статті).

Номер рахунку банку, куди буде необхідно надсилати оплату, а також відповідні терміни її надсилання й вимоги до оформлення статті будуть надані після отримання заявок.

За необхідності можна зарезервувати місце в гуртожитку, про що за необхідності на вашу вимогу буде надана додаткова інформація.

Важливі дати:

  • 1 березня 2018 року – остаточний термін надсилання заявок на участь у конференції;
  • 30 травня 2018 року – остаточний термін переказу оргвнеску (надіслати скан квитанції) та підтвердження участі в конференції;
  • 25 жовтня 2018 року – заїзд учасників конференції;
  • 26-27 жовтня 2018 року – дні проведення конференції: пленарне і секційні засідання, культурна програма та виїзд гостей.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo