АКТУАЛІЗАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ДІАЛЕКТНОМУ ТЕКСТІ

Main Article Content

Наталія Коваленко

Abstrakt

W artykule opisano osobliwości użycia jednostek frazeologicznych (frazemów) we współczesnych tekstach gwarowych południowo-zachodniego narzecza. Analiza frazemiki na podstawie tekstów gwarowych może ujawnić zarówno nieutrwalone wcześniej jednostki, jak i realizację odrębnych frazemów w sytuacjach kontekstualnych z różnym znaczeniem, odmienną aktualizacją pojęciowego oraz emotywnego planu wyrażania. Szczególnie cennym wydaje się fakt, iż na tle frazeologii ujawnia się poziom kompetencji językowej nosiciela gwary.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Коваленко, Н. (2015). АКТУАЛІЗАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ДІАЛЕКТНОМУ ТЕКСТІ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 127-133. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.17
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Г. Л. Аркушин, Сказав, як два зв’язав. Народні вислови та загадки із Західного Полісся і західної частини Волині, Люблін-Луцьк 2003.
 2. З. С. Мацюк, Що сільце, то нове слівце: словник фразеологізмів Західного Полісся, Луцьк 2013.
 3. Г. М. Доброльожа, Красне слово — як золотий ключ: Постійні народні порівняння в говірках Середнього Полісся та суміжних територій, Житомир 2003.
 4. Г. М. Доброльожа, Фразеологічний словник говірок Житомирщини, Житомир 2010.
 5. В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко, Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу, Луганськ 2013.
 6. В. А. Чабаненко, Фразеологічний словник говірок Нижньої Наддніпрянщини, Запоріжжя 2001.
 7. Г. Л. Аркушин, Сказав, як два зв’язав. Народні вислови та загадки із Західного Полісся і західної частини Волині, Люблін-Луцьк 2003.
 8. Н. В. Кірілкова, Матеріали до фразеологічного словника південноволинських говірок, Остріг-Рівне 2011.
 9. Н. Д. Коваленко, Слова з язика, як бджоли з вулика: матеріали до словника народних порівнянь подільських і волинських говірок Хмельниччини, Кам’янець-Подільський 2011.
 10. Н. Вархол, А. Івченко , Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини, Пряшів 1990.
 11. М. Лесюк, Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району), Івано-Франківськ 2008.
 12. Ю. Громик, Фразеологізми середньополіської говірки села Липно Ківерцівського району Волинської області, [в:] Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, Житомир 2002, с. 152–170.
 13. Словник буковинських говірок, Чернівці 2005.
 14. П. Гриценко, Локалізми у структурі діалектної мови, [в:] „Jazykovedné štúdie”, ХХVІІІ: Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie, Bratislava 2010, с. 235-242.
 15. Літературознавча енциклопедія в 2 т., автор-укл. Ю. Ковалів, Київ 2007, т. 2.