СЛОВНИК С. АДАЛЬБЕРГА ЯК ПІДҐРУНТЯ ВИОКРЕМЛЕННЯ ГАЛИЦЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ПОЛОНІЗМІВ (НА МАТЕРІАЛІ ГАЛИЦЬКО-РУСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИПОВІДОК, УКЛАДЕНИХ І. ФРАНКОМ)

Main Article Content

Ольга Прасол

Abstrakt

W artykule rozpatrywany jest wpływ słownika Księga przysłów przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich S. Adalberga na kształtowanie się paremicznej i frazeologicznej koncepcji I. Franki, obecnej już w procesie układania jego Galicyjsko-ruskich przypowieści ludowych. Stwierdza się, iż na podstawie słownika S. Adalberga sformował się system frazeologicznych, leksykalnych i leksyko-semantycznych polonizmów w składzie paremii umieszczonych w Galicyjsko-ruskich przypowieściach ludowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Прасол, О. (2015). СЛОВНИК С. АДАЛЬБЕРГА ЯК ПІДҐРУНТЯ ВИОКРЕМЛЕННЯ ГАЛИЦЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ПОЛОНІЗМІВ (НА МАТЕРІАЛІ ГАЛИЦЬКО-РУСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИПОВІДОК, УКЛАДЕНИХ І. ФРАНКОМ). Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 233-238. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.30
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. Галицько-руські народні приповідки у 3-х т., зібрав, упоряд. і пояснив др. Іван Франко, 2-е вид., Львів 2006, т. 1–3
  2. S. Adalberg, Księga przysłów przypowieści i wyrażeń przysłowiowych, Warszawa 1889–1894.
  3. Т. Космеда, Т. Осіпова, М. Четирба, Л. Малецький, О. Ерделі, Українська фразеологія: теорія, вправи, тести, словник (для студентів української філології); за наук. ред. Т. Космеди, Познань 2011.
  4. М. М. Пазяк, Українські прислів’я та приказки. Проблеми пареміології та пареміографії, Київ 1964.
  5. І. Я. Франко, Зібрання творів у 50 т., Київ 1986, т. 48.
  6. Л. О. Ткач, Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., ч. 1., Матеріали до словника, Чернівці 2000, с. 9-16.
  7. М. Т. Демський, Дериваційна база діалектної фраземи з бойківського ареалу, [в:] Українська діалектна лексика, за ред. І . Г. Матвіяса, Київ 1987, с. 55-64.
  8. Ф. Колесса, Іван Франко, [в:] “Дзвін”, 2006, ч. 8, c. 89-95.