КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ ЯК ПРОТОТЕКСТИ

Main Article Content

Юлія Шпак

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest ustaleniu typów tekstów, z którymi latopisy kozackie wchodzą w relacje międzytekstowe jako prototeksty. Na podstawie materiału językowego wyodrębniono zasadnicze grupy intertekstów i rodzaje elementów intertekstowych, za pomocą których realizowane są związki intertekstowe między badanymi utworami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Шпак, Ю. (2015). КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ ЯК ПРОТОТЕКСТИ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 317-325. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.41
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Ю. Шпак, Інтертекстуальність у мовному світі козацьких літописів, Автореф. дис. канд. філол. наук, Харків 2012.
 2. Я. І. Дзира, Вступ, [в:] Літопис Самовидця, Київ 1971, с. 1–8.
 3. І. Дзира, Козацькі літописи 30–80-х рр. XVІІІ століття як історичне джерело та пам’ятки української історіографії, [в:] Електронний ресурс: http://www.medievist.org.ua/2013/01/3080-xv.html
 4. Ж.-Б. Шерер, Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців та козаків України, або Малоросії, пер. з фр. В. В. Коптілов, Київ 1994.
 5. О. Левицкий, Опыт исследования о летописи Самовидца, [в:] Летопись Самовидца по новооткрытым спискам, Київ 1878, с. 1–75.
 6. М. А. Максимович, Собрание починений в 3-х т., Киев 1876, т. 1.
 7. І. З. Петличний, Граматичні особливості мови літопису Самовидця, [в:] „Питання українського мовознавства” Львів 1956, кн.1, т. 1, с. 76–99.
 8. С. П. Бевзенко, Спостереження над синтаксисом українських літописів XVII ст., [в:] „Наукові записки Ужгородського університету” Ужгород 1954, т. 9, с. 165–243.
 9. О. А. Крижко, Розвиток семантики побутової лексики українських літописів кінця XVII – початку XVIII ст. (назви їжі, напоїв, продуктів харчування), Київ 1998.
 10. І. Я. Франко, Зібрання творів у 50 т., Київ 1981, т. 31.
 11. Ю. Луценко, Біля джерел, [в:] „Вітчизна” Київ 1989, вип. № 5, с. 137–139, [в:] Електронний ресурс: http://www.ursr.org/vitchyzna/89/05/html/138.html
 12. Ю. М. Луценко, Григорій Граб’янка і його літопис, [в:] Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки, Київ 1992, с. 3–9.
 13. В. С. Иконников, Опыт русской историографии, Киев 1908, т. 2, кн. 2.
 14. Т. Г. Шевченко, Повне зібрання творів у 12 т, Київ 2003, т. 6.
 15. Я. Дзира, Козацький правопис поета (Чи маємо академічне видання творів Тараса Шевченка?), [в:] Mappa mundi, Львів 1996, с. 616–634, [в:] Електронний ресурс: http://litopys.org.ua/rizne/dzyra.htm
 16. М. Зеров, Куліш: Чорна Рада, [в:] Твори в 2 т., Київ 1990, т. 2, с. 196–203.
 17. М. Зеров, Від Куліша до Винниченка, нариси з новітнього українського письменства:
 18. передмова, [в:] Твори в 2 т., Київ 1990, т. 2, с. 233-254.
 19. Н. Т. Бойко, Українська історична проза другої половини ХІХ ст. (Історичні джерела та художній дискурс),Київ 2002, с. 7, [в:] Електронний ресурс: http://referatu.net.ua/referats/7569/144310
 20. І. Нечуй-Левицький, Князь Єремія Вишневецький; Гетьман Іван Виговський: історичні романи, Київ 1991.
 21. Д. Мордовець, Сагайдачний: Повісті та роман, Львів 1989.
 22. Д. Мордовец, Сагайдачный. Роман. Крымская неволя. Повесть, Київ 1987.
 23. С. Пінчук, Слово про Адріана Кащенка, [в:] А. Кащенко, Оповідання про славне Військо Запорозьке Низове, Київ 1992, с. 3–8.
 24. Л. Кучеренко, Літопис Самійла Величка надихнув Іллю Рєпіна на картину „Запорожці пишуть листа турецькому султану”, [в:] „Вечірня Полтава”, № 42 (1077), [в:] Електронний ресурс: http://www.vechirka.pl.ua/articles/2013/2/13/25611480
 25. Про історію запорозького козацтва, [в:] Електронний ресурс: http://www.horting.org.ua/node/1322
 26. Самійло Величко: літописець козацької слави, [в:] Всеукраїнська незалежна суспільно-
 27. громадська газета „Козацький край”, 10.02.2013, [в:] Електронний ресурс: http://cossackland.org.ua