КОЛЕГИ, ОПОНЕНТИ: ДЕКІЛЬКА ЗАУВАГ ПРО ОСОБИСТІ ТА ТВОРЧІ КОНТАКТИ БОРИСА ГРІНЧЕНКА І МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Main Article Content

Дмитро Єсипенко

Abstrakt

W artykule została przedstawiona historia znajomości, korespondencji i współpracy ukraińskich pisarzy — Borysa Hrinczenki oraz Mychajła Kociubynskiego. Autor skupia się na ich pobycie w Czernihowie, warunkach pracy w ziemstwie gubernialnym, udziale w działalności lokalnej wspólnoty ukraińskiej. Opisane zostały także podobieństwa i różnice charakterów oraz światopoglądów obu literatów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Єсипенко, Д. (2015). КОЛЕГИ, ОПОНЕНТИ: ДЕКІЛЬКА ЗАУВАГ ПРО ОСОБИСТІ ТА ТВОРЧІ КОНТАКТИ БОРИСА ГРІНЧЕНКА І МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 381-386. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.48
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

 1. М. Коцюбинський, Твори в 7 т., упор. та прим. Н. О. Ішиної, Київ 1974, т. 5.
 2. Ю. М. Коцюбинський, М. Коцюбинський та „Братство тарасівців”, [в:] „Наукові записки” Чернігів 1996, вип. 1, с. 77–82.
 3. Листи до Михайла Коцюбинського, упор. та комент. В. Мазного, Ніжин 2002.
 4. Г. В. Самойленко, Громадсько-культурне та літературне життя в Чернігові в кінці ХІХ–на початку ХХ ст., [в:] „Література та культура Полісся” 1998, вип. 10, с. 7-15.
 5. Й. Я. Куп’янський, Літопис життя і творчості Михайла Коцюбинського, Київ 1965.
 6. Б. Гринченко, Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях, Чернигов 1899.
 7. М. Коцюбинський, Я так поріднився з тобою…: Листи до дружини, Київ 2007.
 8. Б. Гринченко, Из новостей украинской литературы, [в:] „Волынь”, 1902, № 4–42.
 9. А. Верзилів, М. Грінченко, З життя чернігівської Громади 1880−90 рр., [в:] „Чернігів і північне лівобережжя”, Київ 1928, с. 471–478.
 10. А. Лебідь, Пропащі роки (До біографії М. М. Коцюбинського), [в:] „Україна” 1927, кн. 3, с. 89-94.
 11. В. Самійленко, М. Коцюбинськийта ін., Заява до Чернігівської губернської управи службовців управи, [в:] Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вер- надського, ф. І, спр. 31749, арк. 1.
 12. С. Єфремов, Вибране: статті, наукові розвідки, монографії, Київ 2002.
 13. М. Чернявський, Кедр Ливана: Спогади про Б. Грінченка, Херсон 1920.
 14. Листи до Михайла Коцюбинського, Ніжин 2002, т. 3.
 15. О. Пахльовська, Українсько-італійські літературні зв’язки XIV – XX століть, Київ 1990.
 16. Капрійські сюжети: „Італійська” проза Михайла Коцюбинського та Володимира Винниченка, Київ 2003.
 17. О. Балабко, Синьйор Ніколо й синьйор Мікеле: Рим Гоголя й Капрі Коцюбинського: Есеї, Київ 2006.
 18. Н. Кибальчич, Останні часи Б. Д. Грінченка, [в:] Над могилою Бориса Грінченка: Автобіографія, похорон, спомини, статті, Київ 1910, с. 37–44.