Świętość przedmiotem pastoralnego rozeznania

Main Article Content

Bogusław Drożdż

Abstrakt

Papież Franciszek opublikował adhortację apostolską Gaudete et exsultate o powołaniu do świętości w świecie współczesnym19 marca 2018 r. Na ten dokument można popatrzeć przez pryzmat pastoralnego rozeznania jako pewnego narzędzia stosowanego w teologii pastoralnej. Pastoralne rozeznanie możemy zdefiniować jako intelektualno-duchową i ontologiczno-egzystencjalną potrzebę Kościoła, który uruchamia i kontynuuje zbawcze dzieło ewangelizowania świata. Bez wątpienia świętość jest istotnym przedmiotem pastoralnego rozeznania. Na podstawie dokumentu można wykazać, że podpowiedziane przez papieża Franciszka cechy świętości są jednocześnie jej kryteriami właściwego pastoralnego rozeznania. Są nimi: znoszenie, cierpliwość i łagodność; radość i poczucie humoru; śmiałość i zapał; bycie we wspólnocie oraz trwanie w nieustannej modlitwie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Drożdż, B. (2018). Świętość przedmiotem pastoralnego rozeznania. Teologia Praktyczna, (19), 25-37. https://doi.org/10.14746/tp.2018.19.02
Dział
Artykuły
Biogram autora

Bogusław Drożdż, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

ks. dr hab. prof. PWT, kierownik Katedry Nowej Ewangelizacji w Instytucie Teologii Pastoralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Referencje

 1. Cucci G.: Fascynacja złem. Wady główne. Kraków 2011.
 2. Drożdż B.: O cnotach rozwojowych, czyli kardynalnych. „Legnickie Wiadomości Diecezjalne” 22: 2013 nr 2 s. 75–80.
 3. Franciszek: Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie (24.11.2013). Kraków 2013.
 4. Franciszek: Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate. O powołaniu do świętości w świecie współczesnym (19.03.2018). Kraków 2018.
 5. Franciszek: Złota reguła postępowania – homilia podczas Mszy św. w Domu św. Marty (8.04.2013). „L’Osservatore Romano” 34: 2013 nr 6 s. 9.
 6. Kamiński R.: Parafi a. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006 s. 587–594.
 7. Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań 2012.
 8. Krucina J.: Drogami Kościoła. Wrocław 2000.
 9. Paszkowska T.: Posłuszeństwo. W: Leksykon duchowości katolickiej. Lublin–Kraków 2002 s. 678–683.
 10. Przygoda W.: Istota i posłannictwo Kościoła. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1: Teologia pastoralna fundamentalna. Lublin 2000 s. 117–149.
 11. Słownik katolickiej nauki społecznej. Red. W. Piwowarski. Warszawa 1993.
 12. Szafrański A.L.: Zarys nauki o Kościele w świecie współczesnym. Lublin 1990.