Menschenwürde als sittlicher Faktor im Personalmanagement jeder Organisation

Main Article Content

Sławomir Soczyński

Abstrakt

Godność człowieka stanowi fundament przysługujących mu praw podstawowych. Z tego powodu musi być uwzględniona w każdej relacji międzyosobowej, także w obszarze działania organizacji. Ta ogólna zasada uznania godności człowieka zostaje skonkretyzowana w odniesieniu do różnych elementów działania organizacji. Przyjęcie chrześcijańskiej wizji godności człowieka może wnieść duży wkład w stosowanie etycznych zasad w działaniu różnych organizacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Soczyński, S. (2015). Menschenwürde als sittlicher Faktor im Personalmanagement jeder Organisation. Teologia Praktyczna, (16), 21-29. https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.02
Dział
Artykuły
Biogram autora

Sławomir Soczyński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych

ks. dr, pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Referencje

 1. Bielski M.: Organizacje – istota, struktury, procesy. Łódź 1997.
 2. Drucker P.: Management Challenges for the 21st Century. New York 2009.
 3. Gaugler E.: Oechsler W.A., Weber W.: Personalwesen. W: Handwörterbuch des Perso-nalwesen. Red. E. Gaugler, W.A. Oechsler, W. Weber. Stuttgart 32004.
 4. Gomułka Z.: Motywowanie w praktyce zarządzania rozwojem ludzi i organizacji. W: „Management and Business Administration. Central Europe” R. 115: 2012 nr 2.
 5. Jan Paweł II: Enzyklika Redemptor hominis 1979.
 6. Jan Paweł II: Enzyklika Laborem exercens 1982.
 7. Jan Paweł II: Do robotników Solvay´u. Dokumenty społecznej nauki Kościoła. Rzym-Lublin 1987.
 8. Seifert J: Dimensionen und Quellen der Menschenwürde. W: http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/walter.schweidler/seifert4.doc.
 9. Lipiec J.: Wolność i podmiotowość człowieka. Kraków 1997.
 10. Simerson B.K.: Venn M.L.: Menedżer jako lider. Warszawa 2010.
 11. Tischner J.: Polska jest Ojczyzną. Paryż 1985.
 12. Velten M.: Investitionen in Humankapital am Beispiel von Kleinunternehmen des Metall-sektors in Nicaragua. Freiburg (Breisgau) 1998.