Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej - zaktualizowana charakterystyka psychometryczna
PDF

Słowa kluczowe

kobiecość
męskość
płeć psychologiczna

Jak cytować

Błajet, J. (2019). Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej - zaktualizowana charakterystyka psychometryczna. Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, (1), 50–61. https://doi.org/10.14746/tppb.2019.1.2

Abstrakt

Artykuł przedstawia charakterystykę psychometryczną Inwentarza do Oceny Płci Psychologicznej, której autorką jest Alicja Kuczyńska. Sprawdzono jakie określenia wchodzą w obecny stereotyp kobiecości i męskości. Założono, że określenia pochodzące z Inwentarza mogły stać się nieaktualne. Dokonano eksploracyjnej analizy czynnikowej pozycji pochodzących z IPP. Ostatecznie uzyskano dwa czynniki, wyjaśniające 30,51% całkowitej wariancji. Finalnie, skale zostały zasilone przez wszystkie pozycje z ładunkiem czynnikowym przekraczającym 0.3. Istniejące narzędzie ma zadowalające własności psychometryczne. Interpretacja ładunków czynnikowych poszczególnych pozycji IPP rzuca nowe światło na współczesne definicje kobiecości i męskości

https://doi.org/10.14746/tppb.2019.1.2
PDF

Bibliografia

Bem, S. L. (2000). Męskość–kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Korzeń, R. (2006). Nowa charakterystyka psychometryczna Inwentarza do Oceny Płci Psychologicznej (IPP). Studia Psychologica, 6, 37-50.

Kuczyńska, A. (1992). Inwentarz do oceny Płci Psychologicznej. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Maruszewski, T., Ścigała, E. (1998). Emocje-Aleksytymia-Poznanie. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 133-148, 181-206.

Melosik, Z. (2006). Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Seligman, M. E. P., Walker, E. F., Rosenhan, D., L. (2003). Psychopatologia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.