Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej - zaktualizowana charakterystyka psychometryczna

Main Article Content

Jakub Błajet

Abstrakt

Artykuł przedstawia charakterystykę psychometryczną Inwentarza do Oceny Płci Psychologicznej, której autorką jest Alicja Kuczyńska. Sprawdzono jakie określenia wchodzą w obecny stereotyp kobiecości i męskości. Założono, że określenia pochodzące z Inwentarza mogły stać się nieaktualne. Dokonano eksploracyjnej analizy czynnikowej pozycji pochodzących z IPP. Ostatecznie uzyskano dwa czynniki, wyjaśniające 30,51% całkowitej wariancji. Finalnie, skale zostały zasilone przez wszystkie pozycje z ładunkiem czynnikowym przekraczającym 0.3. Istniejące narzędzie ma zadowalające własności psychometryczne. Interpretacja ładunków czynnikowych poszczególnych pozycji IPP rzuca nowe światło na współczesne definicje kobiecości i męskości

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Błajet, J. (2019). Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej - zaktualizowana charakterystyka psychometryczna. Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, (1), 50-61. https://doi.org/10.14746/tppb.2019.1.2
Dział
Doniesienia z badań

Bibliografia

  1. Bem, S. L. (2000). Męskość–kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  2. Korzeń, R. (2006). Nowa charakterystyka psychometryczna Inwentarza do Oceny Płci Psychologicznej (IPP). Studia Psychologica, 6, 37-50.
  3. Kuczyńska, A. (1992). Inwentarz do oceny Płci Psychologicznej. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
  4. Maruszewski, T., Ścigała, E. (1998). Emocje-Aleksytymia-Poznanie. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 133-148, 181-206.
  5. Melosik, Z. (2006). Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  6. Seligman, M. E. P., Walker, E. F., Rosenhan, D., L. (2003). Psychopatologia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.