Recenzenci

Recenzenci współpracujący z Redakcją

prof. dr hab. Wojciech Dajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Krystyna Daszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM dr hab. Maciej Gutowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Zbigniew Góral (Uniwersytet Łódzki)
prof. UAM dr hab. Joanna Haberko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM dr hab. Zbigniew Janku (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Jacek Janowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. Karol Karski (Uniwersytet Warszawski)
prof. UW dr hab. Wojciech Kocot (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Małgorzata Manowska (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
prof. US dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak (Uniwersytet Szczeciński)
prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM dr hab. Aurelia Nowicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM dr hab. Jerzy Ochmański (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Adam Olejniczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM dr hab. Hanna Paluszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Ewa Pierzchała (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. Stanisław Pikulski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. UwB dr hab. Bogusław Plawgo (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. UAM dr hab. Łukasz Pohl (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Jan Sandorski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Wojciech Sawczyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki)
prof. UAM dr hab. Tomasz Sokołowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Magdalena Szczepańska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Jacek Wiewiórowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci publikacji w 2022 roku

Recenzenci publikacji w 2021 roku

Recenzenci publikacji w 2020 roku

Recenzenci publikacji w 2019 roku

Recenzenci publikacji w 2018 roku

Recenzenci publikacji w 2017 roku

Recenzenci publikacji w 2016 roku

Recenzenci publikacji w 2015 roku

Recenzenci publikacji w 2014 roku

Recenzenci publikacji w 2013 roku