Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
dr Maria Jędrzejczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska, maria.jedrzejczak@amu.edu.pl

Zastępca redaktora naczelnego
mgr Beniamin Rozczyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska, beniamin.rozczynski@amu.edu.pl

Sekretarze redakcji
dr Krzysztof Żok, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska, krzysztof.zok@amu.edu.pl
mgr Kamil Łakomy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska, kamil.lakomy@amu.edu.pl
mgr Patryk Pieniążek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska, patryk.pieniazek@amu.edu.pl

 

Rada Naukowa

Przewodnicząca Rady
prof. UAM dr hab. Krystyna Wojtczak (prawo administracyjne)

Członkowie Rady
prof. dr hab. Roman Budzinowski (prawo rolne, prawo cywilne)
prof. dr hab. Wojciech Dajczak (prawo rzymskie)
prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski (prawo międzynarodowe)
prof. UAM dr hab. Krzysztof Knoppek (postępowanie cywilne)
prof. dr hab. Jerzy Małecki (prawo finansowe)
prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński (prawo europejskie)
prof. UAM dr hab. Leopold Moskwa (prawo handlowe)
prof. UAM dr hab. Jerzy W. Ochmański (doktryny polityczno-prawne)
prof. dr hab. Adam Olejniczak (prawo cywilne)
prof. dr hab. Bożena Popowska (publiczne prawo gospodarcze)
prof. dr hab. Andrzej Skoczylas (postępowanie administracyjne)
prof. dr hab. Marek Smolak (teoria i filozofia prawa)
prof. UAM dr hab. Krzysztof Ślebzak (prawo pracy)
prof. dr hab. Robert Zawłocki (prawo karne)