Wytyczne dla autorów

Teksty należy nadsyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy elektronicznej: https://pressto.amu.edu.pl/ w formacie .doc najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku. Czasopismo jest wydawane w formie drukowanej w lipcu/sierpniu. Zgłoszenie artykułu/glosy do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej.

Jednym z warunków publikacji jest przygotowanie tekstu pod względem edytorskim zgodnie z poniższymi informacjami. Redakcja zastrzega sobie możliwość odrzucenia tekstów oraz dokonywania korekty.

Wymagania techniczne, które musi spełnić tekst:

  • objętość: 25-30 tys. znaków wraz ze spacjami i przypisami,
  • czcionka: Times New Roman rozmiar 11,
  • przypisy dolne: czcionka Times New Roman rozmiar 10,
  • interlinia pojedyncza,
  • akapity 0,75 cm,
  • tytuł i podtytuły: Times New Roman rozmiar 12, pogrubione, wyśrodkowane; podtytuły numerujemy cyframi arabskimi.

Szczegółowe wymogi dotyczące formatowania przypisów można znaleźć tutaj: formatowanie przypisów.

Pod nazwiskiem autora należy zamieścić informację o afiliacji, oficjalny adres mailowy oraz numer ORCID (np. Jan Kowalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jan.kowalski@amu.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-3333-5555). Przed tekstem artykułu albo glosy należy zamieścić abstrakty i słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim). Abstrakty o objętości do 1,5 tys. znaków ze spacjami każdy powinny obejmować: (1) wskazanie celu badań i problemu badawczego; (2) wskazanie przyjętej metody badań; (3) podsumowanie ustaleń, w tym najważniejszych tez; (4) wskazanie, dlaczego ustalenia zawarte w tekście są ważne, istotne czy nowatorskie. Słowa kluczowe należy zamieścić w liczbie od 3 do 5. Abstrakty powinny być poprzedzone tłumaczeniem tytułu tekstu. Na końcu należy zamieścić bibliografię załącznikową, zawierającą zestawienie cytowanej w tekście literatury.