Zeszyt Prawniczy UAM

Aktualny numer

Nr 13 (2023)
Opublikowany 2023 listopada 13

Zeszyt Prawniczy UAM to czasopismo publikowane od 2011 roku jako rocznik, którego celem jest przedstawienie poglądów naukowców z Polski i zagranicy dotyczących bieżących problemów prawnych, w szczególności dotyczących prawa nowych technologii, prawa sztucznej inteligencji oraz prawa ochrony danych osobowych.

Czasopismo przyjmuje zgłoszenia artykułów i glos w języku polskim i angielskim. Zgłoszenie opracowania, proces recenzyjny oraz publikacja w czasopiśmie są bezpłatne.

INDEKSOWANE I DOSTĘPNE W:
AMUR, CEJSH, CEEOL, DOAJ, ERIH PLUS, Google Scholar, Polona, PRESSto, Sherpa Romeo, System Informacji Prawnej Legalis, WorldCat.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 5

DOI: 10.14746/zpuam

ISSN (Print): 2720-2526
e-ISSN: 2956-2767

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Creative Commons License

 

 

Artykuły

Krzysztof Binkowski
7-17
Sztuczna inteligencja a wykładnia prawa – propozycja zastosowania systemów AI do ustalania założenia o racjonalnym prawodawcy
PDF
Miłosz Czerwiński
19-29
Umowa o świadczenie usługi grania w chmurze z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego
PDF
Wiktor Dolata
31-42
Ocena wybranych przepisów prawa holdingowego ze znowelizowanego Kodeksu spółek handlowych z punktu widzenia zasad austriackiej szkoły ekonomii
PDF
Magdalena Jacolik
43-54
Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej. Analiza instrumentu prawnego w wybranych państwach Grupy Wyszehradzkiej
PDF
Karolina Jankowska
55-66
Instytucjonalizacja budżetu obywatelskiego na szczeblu gminnym – ocena unormowań ustawowych
PDF
Arkadiusz Jaworski
67-78
Problematyka łączenia mandatu parlamentarnego ze stanowiskami członka Rady Ministrów i sekretarza stanu w administracji rządowej
PDF
Magdalena Jurczuk
79-88
Non-Fungible Token (NFT) jako przedmiot umowy
PDF
Natalia Kiziuk, Jan Pawłowicz, Patryk Pieniążek, Jolanta Żółkiewska
89-105
Dostęp do informacji publicznej w zakresie działalności organów stanowiących administracji samorządowej. Studium prawnoporównawcze
PDF
Kosma Łyczewski
107-117
Przepis art. 266 § 1a Kodeksu postępowania karnego – zagrożenia i wątpliwości
PDF
Patryk Pieniążek
119-130
Ochrona prywatności osób wykonujących zawód komornika sądowego. Zarys problemu
PDF
Jakub Wieczorek
131-142
Regulacje wprowadzone nowelizacją Kodeksu wyborczego ze stycznia 2023 r. dotyczące możliwości rejestrowania czynności obwodowych komisji wyborczych a zasada tajności głosowania
PDF
Hubert Woelke
143-154
Prawo dostępu do informacji publicznej w dobie niepewności konstytucyjnej i instrumentalizacji prawa
PDF
Mateusz Zagórowski
155-166
Względny charakter bezprawności jako mechanizm ograniczający zakres odpowiedzialności za szkodę
PDF
Wyświetl wszystkie wydania