Zeszyt Prawniczy UAM

Aktualny numer

Nr 11 (2021)
Opublikowany 2022 grudnia 5

Zeszyt Prawniczy UAM to czasopismo publikowane od 2011 roku jako rocznik, którego celem jest przedstawienie poglądów młodych naukowców dotyczących bieżących problemów prawnych. Zakres tematyczny czasopisma jest szeroki – na jego treść składają się publikacje z wszystkich dziedzin nauki prawa.
Czasopismo przyjmuje zgłoszenia artykułów i glos od studentów, jak i doktorantów z wydziałów prawa w kraju i za granicą. Zgłoszenie opracowania oraz publikacja w czasopiśmie są bezpłatne.

INDEKSOWANE W:
CEJSH, Google Scholar, WorldCat.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 5

DOI: 10.14746/zpuam

ISSN (Print): 2720-2526

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prace publikowane w czasopismie dostepne sa na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Creative Commons License

 

 

Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze tekstów do Zeszytu Prawniczego UAM

Zapraszamy do publikowania w Zeszycie Prawniczym UAM nr 13.


Więcej…

2023 stycznia 13

Wstęp

Maria Jędrzejczak
6
Wstęp
PDF

Artykuły

Katarzyna Bakalarz, Sylwia Kleemann, Agata Rozynek
11-25
Wyłączenie odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne za zachowania związane z przeciwdziałaniem pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
PDF
Daria Boniec-Błaszczyk
27-43
Ochrona danych osobowych w sprawach karnych a zakres uprawnień przysługujących jednostce w świetle dyrektywy 2016/680 oraz ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
PDF
Karolina Bykowicz
45-58
Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu naruszenia zobowiązania (nie)pieniężnego
PDF
Wojciech Chrząścik
59-74
Wybrane aspekty ochrony ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych w świetle Konwencji genewskich i Protokołów dodatkowych
PDF
Kinga Drewniowska
75-87
Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii COVID-19
PDF
Krzysztof Dwiecki
89-102
Problematyka dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem w polskim postępowaniu cywilnym
PDF
Wojciech Komar
103-120
Umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie z uwzględnieniem nowej regulacji art. 387 Kodeksu cywilnego
PDF
Marcel Krzanowski
121-135
Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych przy zabytku a termin ważności pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków
PDF
Michał Malinowski
137-151
Konstytucyjność ograniczenia wolności zgromadzeń w Polsce w związku z wybuchem pandemii COVID-19
PDF
Marlena Matusiak
153-166
Kształtowanie się zasad odpowiedzialności sprawcy czynu zabronionego w kontekście art. 30 Kodeksu karnego
PDF
Sebastian Michalak
167-184
Wybrane problemy związane ze szczególnym statusem Skarbu Państwa w spółkach handlowych
PDF
Dominik Mizerski
187-199
Zakaz łączenia funkcji z członkostwem w zarządzie spółki kapitałowej – zagadnienia wybrane
PDF
Bartosz Namieciński
201-216
Opłata od środków spożywczych i jej rola w trosce o zdrowie społeczeństwa
PDF
Anna Narodzonek
217-231
Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej zawierana w związku z budową farmy fotowoltaicznej
PDF
Szymon Nędzyński
233-248
Prosta spółka akcyjna jako remedium na problemy polskich start-upów
PDF
Piotr Ostrowski
249-263
Wpływ spójników eksplikatywnych na zrozumiałość uzasadnień orzeczeń sądowych. Językowa analiza wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w świetle zaleceń redakcji orzeczeń francuskiej Rady Stanu
PDF
Dagmara Siekierska
265-277
Nadużycie prawa procesowego a odmowa nadania klauzuli wykonalności
PDF
Aleksandra Wisławska
279-292
Zakres zdatności arbitrażowej w prawie polskim
PDF
Filip Wyszyński
293-304
Instytucja nocnego burmistrza. Analiza prawna na tle uchwały Rady Miasta Krakowa
PDF
Wyświetl wszystkie wydania