Zeszyt Prawniczy UAM

Aktualny numer

Nr 12 (2022)
Opublikowany 2022 grudnia 31

Zeszyt Prawniczy UAM to czasopismo publikowane od 2011 roku jako rocznik, którego celem jest przedstawienie poglądów naukowców z Polski i zagranicy dotyczących bieżących problemów prawnych. Zakres tematyczny czasopisma jest szeroki – na jego treść składają się publikacje z wszystkich dziedzin nauki prawa.

Czasopismo przyjmuje zgłoszenia artykułów i glos w języku polskim i angielskim. Zgłoszenie opracowania, proces recenzyjny oraz publikacja w czasopiśmie są bezpłatne.

INDEKSOWANE I DOSTĘPNE W:
AMUR, CEJSH, CEEOL, DOAJ, Google Scholar, PRESSto, Sherpa Romeo, WorldCat.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 5

DOI: 10.14746/zpuam

ISSN (Print): 2720-2526
e-ISSN: 2956-2767

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prace publikowane w czasopismie dostepne sa na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Creative Commons License

 

 

Artykuły

Sebastian Biały
7-22
Zadania administracji publicznej w zakresie polityki społecznej wobec osób starszych – wybrane zagadnienia
PDF
Daria Boniec-Błaszczyk
23-34
Środki ochrony prawnej w systemie ochrony danych osobowych w sprawach karnych
PDF
Paulina Bończyk
35-46
Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w praktyce orzeczniczej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w latach 2006–2020
PDF
Wojciech Chrząścik
47-58
Odpowiedzialność deliktowa zarządcy drogi gminnej za szkody wyrządzone jej stanem – analiza wybranych zagadnień
PDF
Ilona Galicka
59-69
Prawo dostępu do wody w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej
PDF
Michalina Jusik
71-81
Zdarzenia komunikacyjne w świetle najważniejszych zadań zarządcy drogi – analiza istoty oraz zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej
PDF
Wojciech Komar
83-95
Odpowiedzialność z tytułu wady fizycznej rzeczy w sprzedaży konsumenckiej – konstrukcja i funkcjonowanie
PDF
Rafał Kruk
97-109
Prezydent a powołanie Rady Ministrów. Praktyka konstytucyjna
PDF
Ewa Łapińska
111-123
Wpływ niepełnosprawności testatora na zdolność testowania
PDF
Jędrzej Owoc
125-136
Skutki wniesienia wkładu niepieniężnego na gruncie podatku VAT
PDF
Joanna Pieczaba
137-149
Miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy jako łącznik normy kolizyjnej w sprawach spadkowych o charakterze transgranicznym – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2020 r., C-80/19
PDF
Marta Rozmysłowicz
151-160
Działanie zbiorowe pracowników concerted activity jako pozazwiązkowa forma organizacji i protestu pracowników w amerykańskim prawie pracy
PDF
Dominik Sip
161-173
Obrońca obwinionego w postępowaniu przed sądem lekarskim
PDF
Kacper Stoś
175-194
Większościowy system wyborczy do Senatu RP – postulat i analiza konsekwencji wprowadzenia wymogu większości bezwzględnej
PDF
Dawid Jan Walczak
195-207
Dopuszczalność wskazania spadkobiercy poprzez odwołanie się do okoliczności pozatestamentowych
PDF
Jakub Zieliński
209-218
Wysokość opłaty stosunkowej w przypadku „dobrowolnego” spełnienia świadczenia bezpośrednio do rąk komornika sądowego – uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2017 r., P 63/14
PDF
Wyświetl wszystkie wydania