O czasopiśmie

Zeszyt Prawniczy UAM to czasopismo publikowane od 2011 roku jako rocznik, którego celem jest przedstawienie poglądów naukowców z Polski i zagranicy dotyczących bieżących problemów prawnych. Zakres tematyczny czasopisma jest szeroki – na jego treść składają się publikacje z wszystkich dziedzin nauki prawa.

Czasopismo przyjmuje zgłoszenia artykułów i glos w języku polskim i angielskim. Zgłoszenie opracowania, proces recenzyjny oraz publikacja w czasopiśmie są bezpłatne.

 

HISTORIA CZASOPISMA

Zeszyt Prawniczy UAM (poprzednio: „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM”) to czasopismo publikowane od 2011 roku jako rocznik.
Założycielami czasopisma byli pierwsi członkowie zarządu Rady Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Łukasz Borkowski, Paweł Chrostowski i Maria Jędrzejczak.


ZAKRES I CEL CZASOPISMA

Podstawowym celem czasopisma jest ułatwienie w szczególności młodym badaczom z Polski i zagranicy (doktorom, doktorantom i studentom) rozpowszechniania rezultatów ich badań naukowych oraz wymiany poglądów i idei. Szczególnie zainteresowani jesteśmy tekstami dotyczącymi bieżących problemów prawnych, w tym prawa nowych technologii, sztucznej inteligencji oraz ochrony danych osobowych.

Zeszyt Prawniczy UAM w szczególności publikuje badania z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego oraz konstytucyjnego.


POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU

Wydawca zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp (CC BY 4.0 Międzynarodowe) do wszystkich treści czasopisma zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu. Artykuły w otwartym dostępie są publikowane na licencji Creative Commons CC-BY 4.0 International. Autorzy zachowują prawa autorskie.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.