Pressto.

Nagłowek strony

Rola czasopisma „Szkoła Specjalna” w kształtowaniu społecznego wizerunku dziecka z niepełnosprawnością w Polsce w okresie międzywojennym (1924–1939)

Danuta Apanel

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/ikps.2015.8.03

Abstrakt


This study shows the most important roles of the quarterly magazine „The Special School” and its contribution to the change of situation of children with special needs in Poland in the interwar period. The first part presents the complex conditions related to politics, legislation and specific economic, edu-cational and social circumstances that greatly influenced lives of the families having children with special needs in 2nd Republic of Poland. The second part reviews the functions the magazine fulfilled at that time: informative, opinion-shaping, educative, motivating for changes and inspiring to find new solutions in education for children with special needs.


Słowa kluczowe


child with special needs; “The Special School” magazine; interwar period, roles

Pełny tekst:

Bibliografia


BALCEREK M., Szkolnictwo specjalne i pedagogika specjalna w pierwszej połowie XX wieku, [w:] Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, red. S. Mauersberg, Warszawa 1990.

DYLEWSKI B., Wady mowy i ich leczenie na terenie szkoły, „Szkoła Specjalna” 1930/1931, t. VII.

GRZEGORZEWSKA M., WAWRZYNOWSKI M., Zamiast programu, „Szkoła Specjalna” 1924, nr 1.

HESSEN S., Pedagogika specjalna i pedagogika ogólna, „Szkoła Specjalna” 1937–1939, nr 1–5.

JANOWSKA A., Warunki życia rodzin dzieci upośledzonych umysłowo w Warszawie, „Szkoła Specjalna” 1936/1937, nr 1.

JARECKI W., Braki szkolnictwa specjalnego w Polsce, „Szkoła Specjalna” 1925, nr 3.

KOMOROWSKI A., Sądy dla nieletnich w Polsce, „Szkoła Specjalna” 1925, nr 3.

KORCZAK J., Dzieci występne w wieku przedszkolnym, „Szkoła Specjalna” 1925, nr 3.

ROZENBLUM Z., Dzieci specjalnej troski, „Szkoła Specjalna” 1928/1929, nr 1–2.

Sprawozdanie z I Polskiego Zjazdu Nauczycieli Szkól Specjalnych, „Szkoła Specjalna” 1926, nr 2.

STERLING W., Mongołowatość, „Szkoła Specjalna” 1935/1936, nr 2.

STRASBURGER M., Wybór zawodu dla młodzieży niedorozwiniętej, „Szkoła Specjalna” 1925, nr 3.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 200 PDF - 323

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2015