Pressto.

Nagłowek strony

Nr 8 (2015)

Spis treści

ARTYKUŁY

(Nie)pełnosprawna starość – przyczyny, uwarunkowania, wsparcie PDF
Anna Gutowska 9-33
O czym marzą uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną? PDF
Piotr Plichta 35-42
Rola czasopisma „Szkoła Specjalna” w kształtowaniu społecznego wizerunku dziecka z niepełnosprawnością w Polsce w okresie międzywojennym (1924–1939) PDF
Danuta Apanel 43-57
Sztuka jako sposób włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa PDF
Sabina Pawlik 59-74

ARTYKUŁY OBCOJĘZYCZNE

Role učitele při ovlivňování a zmírňování interetnického napětí ve společnosti PDF (Czech)
Jaroslav Balvín 77-91

RECENZJE

Recenzja książki Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie, oprac. Nick Bouras, Geraldine Holt, Elsewier Urban & Partner, Wrocław 2010
Katarzyna Pawelczak 95-100
Recenzja książki Philipa G. Zimbardo i Nikity S. Coulombe Gdzie ci mężczyźni?, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2015 PDF
Dorota Dolata 101-102

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy w kontekście oczekiwań pracodawców” (Poznań, 10 czerwca 2015 r.) PDF
Elwira Litaszewska 105-109


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo