Role učitele při ovlivňování a zmírňování interetnického napětí ve společnosti
PDF (Čeština)

Słowa kluczowe

teacher
ethnic minories
education
discrimination
Roma

Jak cytować

Balvín, J. (2015). Role učitele při ovlivňování a zmírňování interetnického napětí ve společnosti. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (8), 77–91. https://doi.org/10.14746/ikps.2015.8.05

Abstrakt

The article deals with pedeutology and intercultural problems, and that is teachers’ attitudes towards Roma children and their parents. It is the reaction on discrimination acts on Roma in Czech Republic in the years 2012–2013.

https://doi.org/10.14746/ikps.2015.8.05
PDF (Čeština)

Bibliografia

BALVÍN J., Pedagogika, andragogika a multikulturalita, Hnutí R, Praha 2012.

MIOVSKÝ M., Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu, Grada, Praha 2006.

STRAUSS A., CORBINOVÁ J., Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie, Sdružení Podané ruce Brno, Nakladatelství Albert Boskovice, Brno 1999.

ŠEĎOVÁ K., Analýza kvalitativních dat. 6. kapitola. ŠVAŘÍČEK R., ŠEĎOVÁ K., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, Portál, Praha 2007.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.