Role učitele při ovlivňování a zmírňování interetnického napětí ve společnosti

Main Article Content

Jaroslav Balvín

Abstrakt

The article deals with pedeutology and intercultural problems, and that is teachers’ attitudes towards Roma children and their parents. It is the reaction on discrimination acts on Roma in Czech Republic in the years 2012–2013.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
ARTYKUŁY OBCOJĘZYCZNE

Bibliografia

  1. BALVÍN J., Pedagogika, andragogika a multikulturalita, Hnutí R, Praha 2012.
  2. MIOVSKÝ M., Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu, Grada, Praha 2006.
  3. STRAUSS A., CORBINOVÁ J., Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie, Sdružení Podané ruce Brno, Nakladatelství Albert Boskovice, Brno 1999.
  4. ŠEĎOVÁ K., Analýza kvalitativních dat. 6. kapitola. ŠVAŘÍČEK R., ŠEĎOVÁ K., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, Portál, Praha 2007.