Sztuka jako sposób włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa
PDF

Słowa kluczowe

inclusion
intellectual disability
art
theatre

Jak cytować

Pawlik, S. (2015). Sztuka jako sposób włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (8), 59–74. https://doi.org/10.14746/ikps.2015.8.04

Abstrakt

Individuals with intellectual disabilities exist fully and authentically through works of art they have created. The universalism of the language of art happens to be for them a form of expression_ and, frequently, the only form of dialogue led with the outside world. Owing to art, an intellectually disabled person has a chance to go beyond the frames of his/her hermetic world. Art can be an import_ant stimulus influencing the social perception of individuals with intellectual disabilities. Furthermore, all the activities carried out in social, artistic and therapeutic fields can support the process of social inclusion of people with intellectual deficits.

https://doi.org/10.14746/ikps.2015.8.04
PDF

Bibliografia

KOSAKOWSKI Cz., Twórczość osób z niepełnosprawnością – wielość spojrzeń, wielość problemów, [w:] Świat pełen znaczeń, red. J. Baran, S. Olszewski, Impuls, Kraków 2006.

KRZEMIŃSKA D., Kod językowy i dyskurs osób z niepełnosprawnością intelektualną. O bytowaniu na pograniczu, [w:] Świat pełen znaczeń, red. J. Baran, S. Olszewski, Impuls, Kraków 2006.

OLECHNOWICZ H., Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo, WSiP, Warszawa 1994.

PARYS K., Przestrzeń kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, Impuls, Kraków 2013.

PAWLIK S., Drogi rozwoju talentu niepełnosprawnych intelektualnie artystów, [w:] Zbliżanie światów osób (nie-)pełnosprawnych. Uwarunkowania, obszary, dobre praktyki, t. I, red. A. Stankowski, I. Wendreńska, Ružomberok 2013.

ROJEK P., ZATORSKI P., Promocja sztuki osób z niepełnosprawnością intelektualną ma przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej UNIKAT, [w:] Artyści niepełnosprawni w życiu zawodowym i społecznym. Materiały pokonferencyjne II konferencji NIKIFORY, red. B. Sochal, Fundacja Wspólna Droga, Warszawa 2009.

Terapia i teatr. Wokół problematyki teatru ludzi niepełnosprawnych, red. I. Jajte-Lewkowicz, POS, Łódź 1999.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.