Pressto.

Nagłowek strony

Wprowadzenie. Wyzwania instytucjonalnej ewaluacji nauki

Emanuel Kulczycki

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/nisw.2017.1.0

Abstrakt


Wprowadzenie

Pełny tekst:

Bibliografia


Antonowicz, D., Brzeziński, J.M. (2013). Doświadczenia parametryzacji jednostek naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 2013 – z myślą o parametryzacji 2017. Nauka. 4: 51-85.

Drabek, A. (2017). Publikacje polskich naukowców indeksowane w Social Sciences Citation Index w latach 2009-2015. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 169-179. doi: 10.14746/ nisw.2017.1.8.

Godin, B. (2017). O początkach bibliometrii. Tłum. J. Krzeski. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 19-46. doi: 10.14746/nisw.2017.1.1.

Hicks, D. (2012). Performance-based university research funding systems. Research Policy. 41(2): 251-261. doi: 10.1016/j.respol.2011.09.007.

Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., Rijcke, S. de, Rafols, I. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. Nature. 520(7548): 429-431. doi: 10.1038/520429a.

Kulczycki, E. (2017a). Assessing publications through a bibliometric indicator: The case of comprehensive evaluation of scientific units in Poland. Research Evaluation. doi: 10.1093/reseval/ rvw023.

Kulczycki, E. (red.) (2017b). Komunikacja naukowa w humanistyce. Poznań: Wyd. IF UAM.

Kulczycki, E. (2017c). Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 63-78. doi: 10.14746/nisw.2017.1.4.

Kulczycki, E., Drabek, A., Rozkosz, E.A. (2015). Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce. Nauka. 3: 35-58.

Kulczycki, E., Korzeń, M., Korytkowski, P. (2017). Toward an excellence-based research funding system: Evidence from Poland. Journal of Informetrics. 11: 282-298. doi: 10.1016/j. joi.2017.01.001.

Kwiek, M. (2014). Structural changes in the Polish higher education system (1990-2010): A synthetic view. European Journal of Higher Education. 4(3): 266-280. doi: 10.1080/21568235 .2014.905965.

Kwiek, M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian: Europejska perspektywa porównawcza. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Ostrowicka, Helena, Spychalska-Stasiak, Justyna (2017). Uodpowiedzialnianie akademii – formacje wiedzy i władza parametryzacji w dyskursie akademickim. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 105-131. doi: 10.14746/nisw.2017.1.6.

Paul, M. (2017). Krajobraz komunikacyjny polskiej humanistyki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 183-194. doi: 10.14746/nisw.2017.1.9.

Sivertsen, G. (2017). Finansowanie oparte na publikacjach – Model norweski. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 47-59. doi: 10.14746/nisw.2017.1.2.

Wilsdon, J., Allen, L., Belfiore, E., Campbell, P., Curry, S., Hill, S. i in. (2015). The Metric Tide: Report of the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management. HEFCE. doi: 10.13140/RG.2.1.4929.1363.

Wróblewska, M.N. (2017a). Ewaluacja „wpływu społecznego” nauki. Przykład REF 2014 a kontekst polski. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 79-104. doi: 10.14746/nisw.2017.1.5.

Wróblewska, M.N. (2017b). Ewaluacja „wpływu społecznego”? Nie naśladujcie Brytyjczyków!

Wywiad z Davidem Sweeneyem, dyrektorem Higher Education Funding for England (HEFCE) do spraw Badań, Edukacji i Transferu Wiedzy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 157-166. doi: 10.14746/nisw.2017.1.8.

Zawadzki, M. (2017). Między neoliberalizmem a feudalizmem. Godność młodych naukowców w kontekście transformacji polskiego uniwersytetu. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 133- 154. doi: 10.14746/nisw.2017.1.7.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 188 PDF - 137

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.