Pressto.

Nagłowek strony

Dyskusja przed Narodowym Kongresem Nauki – refleksje

Jan Szmidt

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/nisw.2017.2.18

Abstrakt


W opracowaniu przedstawiono analizę wybranych tematów poruszanych w dyskusjach dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego w kontekście przygotowywanej ustawy – zwanej Ustawą 2.0. Autor wybrał te tematy, które dominowały w trakcie obrad podczas dziewięciu konferencji zorganizowanych przed Narodowym Kongresem Nauki i posiedzeń Rady tego Kongresu. Tematy i ich analiza są punktem widzenia autora i zostały zebrane w formę pięciu refleksji. Przedstawiono również kilka propozycji szczegółowych rozwiązań – jeden w postaci dodatku do opracowania.


Słowa kluczowe


nauka; szkolnictwo wyższe; Ustawa 2.0

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 69 PDF - 43

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.