Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2(50) (2017)

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Wstęp

Wprowadzenie: Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce i jej wyzwania. Jak stopniowa dehermetyzacja systemu prowadzi do jego stratyfikacji PDF
Marek Kwiek 9-38

Propozycje

Tworzenie kultury jakości: Ustawa 2.0 PDF
Maciej Żylicz 41-57
Projekt: Uniwersytet PAN PDF
Jerzy Duszyński, Tadeusz Burczyński, Paweł M. Rowiński, Andrzej Rychard 59-76
Szkolnictwo wyższe – potrzeba całościowej reformy PDF
Andrzej Jajszczyk 77-90
Postulat selektywnego charakteru deregulacji w szkolnictwie wyższym PDF
Jerzy Woźnicki 91-105
Szkoły doktorskie i ich rola w kształceniu doktorantów PDF
Beata Mikołajczyk, Ryszard Naskręcki 107-126

Analizy

Ustawa 2.0: partycypacyjny model istotnej zmiany regulacyjnej PDF
Jarosław Górniak 129-146
O poprawianiu (ale też i o psuciu) systemu przeprowadzania awansów naukowych w Polsce w latach 1990-2017 PDF
Jerzy Marian Brzeziński 147-172
„Fuzjomania” akademicka. Czy Polskę czeka fala konsolidacji uniwersytetów? PDF
Łukasz Sułkowski 173-188
Dywersyfikacja instytucjonalna i autonomia uczelni oraz ich miary PDF
Wiesław Banyś 189-202

Sukcesy

Nie ma wolności bez odpowiedzialności PDF
Jacek Kuźnicki, Janusz Marek Bujnicki 205-222
Jak zmieniał się Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1991-2016 PDF
Stefan Jackowski 223-247

Refleksje

Kilka uwag o reformie szkolnictwa wyższego PDF
Zbigniew Błocki 251-257
O doskonałości naukowej i uniwersytetach badawczych w związku z Ustawą 2.0 PDF
Maciej Duszczyk 259-266
Konsolidacja uniwersytetów i środowiska akademickiego wobec nowego sposobu różnicowania uczelni PDF
Mirosława El Fray 267-277
Od reformy do reformy PDF
Jacek Guliński 279-287
Uczelnie za progiem zmian PDF
Stanisław Kistryn 289-303
Model kariery akademickiej – pokolenie niepewności między nauką a dydaktyką PDF
Aneta Pieniądz 305-313
Dyskusja przed Narodowym Kongresem Nauki – refleksje PDF
Jan Szmidt 315-331
Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM PDF
  338-339


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo